Matkovich átlépett a törvényeken a veszélyhelyzet alatt – kormányhivatal marasztalta el a városházát

Matkovich Ilona úgy gondolja, a rendkívüli jogrendben bármit megtehet. Nem elég neki, hogy a képviselő-testület nélkül, saját döntésével módosíthatja a költségvetést, még azzal se foglalkozott, hogy legalább a vac.hu oldalra kikerüljön az általa egyszemélyben átírt éves büdzsé. Az önkormányzati törvény szerint kötelező a költségvetés-módosítást kitenni a település honlapjára, így a törvénysértő helyzet megszüntetésére szólította fel a kormányhivatal a polgármestert.

Ez egy újabb szomorú példája a hatalommal való visszaélésnek.

Átláthatóságot, a polgárok bevonását ígérték a döntéshozatalban, de még a törvényi minimumot se teljesítik. De vajon mit akart ennyire eltitkolni Matkovich?

 

Levél a kormányhivataltól

Városházi forrásból a VácOnline arról értesült, hogy a törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva a Pest Megyei Kormányhivatal május 4-i dátummal törvényességi felhívással élt a Vác várost irányító Matkovich Ilona ellen az információk naprakészen tartási kötelezettségének elmulasztása miatt.

Tehát immár nem csak a váciaknak egyre nyilvánvalóbb tapasztalata az, hogy a városvezetés az országos politika „szemében” minduntalan képes meglátni a „szálkát”, de a sajátjában a gerendát sem képes észrevenni, hiszen most már a törvényességet felügyelő hivatalnak is feltűntek Matkovich Ilona több mint különös városvezetői anomáliái.

„Az Infotv. indoklása is kiemeli, hogy a közzététel, illetve a honlap-fenntartás kötelezettségének magában kell foglalnia a közzétett információ naprakészen tartásának kötelezettségét” – írja a kormányhivatal az indoklásában, majd így folytatja: „(…) a helyi önkormányzat (…) köteles elektronikusan közzétenni a hozott döntéseket (rendeleteket, határozatokat). A közzétételi kötelezettség fennáll a veszélyhelyzet időtartama alatt is, azaz a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester által a képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott döntések vonatkozásában is.”

E törvényességi felhívásában kimondta a törvényességi jogkörben eljáró kormányhivatal, hogy

törvénytelenül jár el a rendkívüli jogrendben Matkovich Ilona, amikor magához ragadva minden testületi jogosítványt, költségvetést módosít, de azt nem hozza nyilvánosságra a város honlapján.

A Kormányhivatal így rendelkezett: „Az Mötv. 134 § (1) bekezdés első mondatában foglaltak alapján felhívom Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a felhívás kézhezvételét követő 30 napon belül intézkedni szíveskedjék Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott, Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelkező 23/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételéről.”

Matkovich Ilona a rendkívüli jogrendben természetesen kezébe veheti a rendkívüli intézkedések meghozatalához szükséges összes jogosítványt, azaz a legszélsőségesebb esetben polgármesterként akár a képviselő-testület nélkül is döntéseket hozhat, de

e túlhatalmát szemmel láthatóan azonnal törvénytelenül igyekszik felhasználni.

Már ezt állítja a kormányhivatal is, s nem csak a lakosságnak vált lassan mindennapi alapélményévé, hogy ő, aki minden vélt kormányzati hatalmi túlsúlytól óvja a magyar demokráciát, pont maga az, aki visszaél azzal.

Annak ellenére, hogy bármikor összehívhatná a képviselő-testületet – mint ahogy azt az általa oly sokszor kritizált „rezsim” teszi azt az Országgyűléssel –

Matkovich nem hívja meg tanácskozásra a város képviselőit.

Hangsúlyozzuk, a probléma nem abban van, hogy ezt szabályosan nem tehetné meg, hanem abban, hogy immár a felügyeleti szerve is úgy látja, hogy jogköreivel láthatóan nem él, hanem visszaél,

nem hozza nyilvánosságra az általa vezetett hivatal a polgármester rendelkezéseit.

Matkovich Ilonának tehát immár papírja van arról, hogy a rendkívüli jogrendet törvénytelenül használja.

„Az Mötv. 134. § (1) bekezdése második mondatában meghatározott törvényi kötelezettséget eleget téve vizsgálja meg a törvényességi felhívásban foglaltakat és az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a Pest Megyei Kormányhivatal részére – a fentiekben megadott határidőn belül – írásban adjon tájékoztatást.

Szükségesnek tartom jelezni, hogy az Mötv. 134.§ (2) bekezdése alapján a megadott határidő eredménytelen leteltét követően a törvényességi felügyeleti eljárás körébe tartozó egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörömben hozok döntést” – zárja elmarasztaló levelét a felügyeleti szerv.

 

A szálka és a gerenda

A példázatból jól ismert jellemrajznak már előzőleg is felismerhető vonásai voltak, csak néhányat említünk meg közülük:

  • Matkovich Ilona az a polgármester, aki járványidőszakban a városi dolgozók jelentős részének a bérét nem fizette ki, valószínűleg e 100%-os bérmegvonást nem is feledik el neki a kárvallottak. (Cikkünk e témában.)
  • A polgármester asszony a saját maga által hozott korlátozó rendeleteit sem tudja betartatni a Duna-parton (pedig milyen egyszerű eszközök lennének erre, bizonyíték rá, hogy a sokkal gyengébb kondíciókkal rendelkező környékbeli települések – Nagymaros, Kismaros, Zebegény – milyen remekül képes e feladatát megoldani.)
  • Matkovich Ilona az, aki az épp a legkényesebb költségvetési módosításokat nem tette ki, ezzel minden lakosban felkeltve a gyanút, hogy vajon milyen módosítások, megszorítások lehetnek benne, amit nem mer publikálni a váci honlapon. Hogy várja el ez a városvezető az emberektől, hogy betartsák azokat a jogszabályokat, amiket nem is mert ismertetni a választópolgárokkal?
  • És mekkora képmutatás az is, amikor arra biztatja a polgárokat, hogy bárki bemehet a Polgármesteri Hivatalba, és megtekintheti ezeket a rendelkezéseket, miközben a hivatal az ügyfélforgalmat a járvány miatt korlátozta és a felújítás miatt egyébként is látogathatatlanok a helyiségek?
  • Matkovich egész ősszel azzal kampányolt, hogy ő majd átlátható és együttműködő városvezetést hoz létre Vácon. Ezzel szemben hónapok óta semmi mást nem látunk, csak titkolózást, egyszemélyi döntéseket.
  • A balliberális polgármester ezt először a cenzúrázás bevezetésével kezdte: meghozta a szájzár-rendeletet, ugyanis zavarta, hogy a sajtóban megjelennek olyan vélemények is, amelyek esetleg nem egyeznek az övével. „Igazi” demokrata… (Cikkünk e témában.)
  • Azóta azonban Matkovichék már Facebook-kommenteket is eltüntetnek, ha valami ott nem tetszik nekik, csak azok a hozzászólások maradhatnak, ami őket dicséri. Lassan olyan lesz az egésznek a hangulata, mint egy ügyes propaganda produkció. (Cikkünk e témában.)
  • De hasonlóan bánt Matkovich az új adók bevezetésével, az adóemelésekkel és a szociális étkeztetés díjának megemelésével is – valahogy egyiket sem kürtölte szét sem a városi tévében, sem a közösségi médiában. Ha rajta múlt volna, mindegyiket elsunnyogja… (Cikkünk e témában.)
  • Titkolózásának csúcspontja pedig talán az a városházi luxusfelújítás elhallgatása volt, amiről portálunk képekkel együtt nemrég beszámolt. Matkovich azt gondolta, titokban tarthatja irodái drága kiglancolását, miközben a dolgozók sokaságát tette utcára 100%-os bérmegvonással. (Cikkünk e témában.)

Ezek csak azok a mozzanatok, amelyek Matkovich alig hathónapos működéséből  így vagy úgy kiderültek.

Adódik tehát a kérdés: mi mindent titkolhat még el Matkovich Ilona?

Ilyen volna a demokratikus, átlátható, polgár központú, transzparens városvezetés? S hogy mennyire nem „gömbölyű” valami a városházán a szavak és a tettek között, arra bizonyíték a Pest Megyei Kormányhivatal levelében foglalt törvényességi kritika is.