A városvezetés nem volt tisztában a realitásokkal, amikor módosította a közterület rendbentartásával kapcsolatos rendeletét

„Társadalmi hatást nem von maga után” – rögzíti meglehetős magabiztossággal az új rendelet végére írt, s a szociális megfontolásokat egyáltalán nem tartalmazó „hatástanulmány”. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló 31/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosításának ellent mondanak a Mokánszky Zoltán által szerdán tartott sajtótájékoztatón elhangzottak. Vogel Csaba ingatlantulajdonos lakossági panaszbejelentésének jegyzői elutasítását követően a FIDESZ-KDNP képviselője tárta a sajtónyilvánosság elé, hogy mégis vannak komoly társadalmi hatásai az új intézkedésnek.

A folyamatos munkát adó, hatalmas terület a Berkes András utca 42. szám előtt – VácOnline

Mint arról már írtunk, egy rendeletmódosítás a nemrégiben megemelt kommunális adót fizető ingatlantulajdonosokat kötelezi, hogy saját munkájukkal, akár a saját költségükön is

  • az útpadkáig nyírják a 30 cm-nél magasabb füvet,
  • takarítsák el a lehullott lombokat, ágakat
  • és a vízelvezető árkok rájuk eső részét is tartsák tisztán.

A rendelet teljesen figyelmen kívül hagyta a kort, az egészségi állapotot és a lakosok anyagi kondícióit és azt, hogy számos helyen irreális méretű területet kell majd gondozni a lakosoknak a város helyett.

A rendelet hatástanulmánya

Mokánszky Zoltán sajtótájékoztatója

A szivárványkoalíció tagjai által támogatott rendeletmódosítást Matkovich Ilona a különleges jogrend idején hozta meg – kezdte a Berkes András utca 42. szám előtt megtartott sajtótájékoztatóját Mokánszky Zoltán.

A polgármester asszony a külvilág felé rendszeresen arról számol be, hogy a képviselőkkel egyeztetett, azonban a FIDESZ-KDNP frakció nevében kijelenthetem, hogy nem! Ez a rendeletmódosítás hátrányosan érinti a családi házas övezetben élők nagy részét és a belvárosban lakókat is.

Vogel Csaba (b) és Mokánszky Zoltán a 2020. május 27-én a Berkes András utca 42. szám előtt tartott sajtótájékoztatón – VácOnline

Miről van szó? A most már hatályba lépő rendelet szerint az ingatlan határától az úttestig a magáningatlanok előtt és az üzletek tulajdonosainak is kötelessége a zöldfelületet karbantartani. Ez azért bosszantó, mert az előző városvezetést a most hatalmon lévők pont ezért kritizálták akkoriban.

Ha ezt a városi munkát most így ráterhelték a lakosságra, akkor reméljük, csökkenteni is fogják a kommunális adót, mert a feladatok ezen könnyítésével rengeteg pénzt spórol meg a város. Az előző vezetés egyébként azért emelte meg akkoriban a kommunális adót, mert mi nem a lakosságra terheltük a munkát.

A kampány során azt ígérték, hogy minden lakosságot érintő kérdésben ki fogják kérni a választók véleményét. Hát ennek semmi jelét nem tapasztaljuk! Ha készítettek volna valódi hatástanulmányt, akkor rádöbbentek volna, hogy mekkora terhet jelent most ez a rendelkezés az ingatlantulajdonosoknak.

A belvárost annyiban érinti ez a rendeletmódosítás, hogy a telekhatártól négy méterig kell rendben tartani az ingatlana előtt, s mivel számos utca nem szélesebb, mint nyolc méter, így a belvárost innentől fogva teljes egészében a lakosság fogja takarítani.

Világossá vált most már mindenki számára, hogy a folyamatos kormányra mutogatás helyett végre a város vezetésével kellene foglalkozni

– zárta a sajtótájékoztatóját Mokánszky Zoltán.

 

Vogel Csaba esete a városházával

Vogel Csaba vagyok, 22 éve lakom itt – kezdte mondandóját a panaszos ingatlantulajdonos –, korábban megvolt még az a lehetőségünk, hogy nagy mennyiségű száraz ágat eltüzelhettünk. Erre jogos környezetvédelmi megfontolások miatt sem országosan, sem helyi szinten már nincs mód. Ha szeles nap van, folyamatosan hull a toboz a zöld területre. Amit itt látnak, az 3-5 zsáknyi szemét. Korábbi években 50 forint volt egy zöld zsák, ma 180 forintba kerül, amelyet minden érintettnek a városban saját pénzből kell kifizetnie. Fizetünk évente 20.000 forint kommunális adót. A rendeletmódosítással két-háromszorosára nő a kiadásunk, hiszen az önkormányzat olyanra kényszerít a büntetés terhe mellett, hogy vegyek fűnyírógépet, melynek az amortizációja is engem terhel.

Vogel Csaba – VácOnline

Kérem az önkormányzat illetékeseit a magam és az ingatlantulajdonosok nevében, hogy végezzenek felmérést, hogy kit, milyen valós teher sújt.

Amikor én megtudtam ennek a rendeletnek a módosítását, írtam a jegyző asszonynak, hiszen ő a törvényesség őre, helyzetismertetést is tartottam és kérdéseket is tettem fel. Több mint öt hét után kaptam a jegyző asszonytól választ, melynek lényege, hogy ismerteti azokat a jogszabályokat, amelyek ránk vonatkoznak.

Kiss Zsolt alpolgármester is járt itt a helyszínen, szemrevételezte. Én úgy értelmeztem az ő reakcióit, hogy számára is kicsit meghökkentő volt, hogy miről szól ez a történet. Ő azt mondta, hogy elméletileg lehet igényelni tíz ingyenes zsákot az önkormánynál. Be kell menni érte, ahelyett, hogy a szelektív hulladékgyűjtésnél kihoznák házhoz az ingyenes zsákot. Itt áprilistól novemberig takarítani kell, lehet, hogy a tíz zsák nem is elég, mert nagyon nagy a felület.

Nem panaszként mondom, de az én kertem sokszorta kisebb, mint az a terület, amelyet az önkormányzat ránk oktrojált.

Az ingatlan előtti, az aszfaltútszéli rész, amelyet csak elvétve takarít az önkormányzat, a kettős mérce jellegzetes példája – VácOnline

Úgy véljük sokan, hogy ez a hatalommal való visszaélés tipikus formája, vagy jóhiszemű lévén a helyismeret hiánya. Optimista ember lévén bízom abban, hogy a képviselők belátóbbak lesznek a helyzet megismerése után.

Úgy gondolom, hogy olyan rendeletet alkotott az önkormányzat, amely diszkriminatív.

Természetesen ezt a jegyző asszony visszautasította. Véleményem szerint ez attól diszkriminatív, hogy vannak a városnak olyan területei, melyet közparkként a város tart rendben, nekem 16 X 22 m széles területet kell kéthetente tisztítanom, saját fűnyírómmal, saját eszközeimmel.

***

Fenyvesi Jenő panasza a Fekete utcából

Fenyvesi Jenő (b) és Mokánszky Zoltán – VácOnline

Ugyanezen a napon meglátogattuk egy lakossági bejelentés kapcsán Mokánszky Zoltánnal Fenyvesi Jenő, Fekete utcai lakost, akinek egy teniszpálya méretű területet kell a módosított rendelet alapján rendben tartania. Esetével a HírTV is foglalkozott az egyik híradásában.

Aránytalan terheket ró a váciakra a város ellenzéki polgármestere (videó)

A bejárás során a lakos megmutatta, a hatalmas területet, amelynek kapcsán azt nehezményezi, hogy az önkormányzat egy rendkívül felháborító rendeletet hozott.

Hetvennégy éves nyugdíjasként ráterhelik az 1500 m2-es önkormányzati terület rendbetételét, melyet sem egészségi állapota, sem anyagi helyzete nem tesz lehetővé.

E panorámakép mutatja be az irreálisan megnövekedett terület nagyságát – VácOnline 

A kertje az önkormányzati terület töredéke, azt az elektromos fűnyírójával rendben tudja tartani, de ehhez a nagy területhez benzines fűkasza kellene, melyet nem tud megvásárolni és egészségi állapota sem teszi lehetővé e munka elvégzését.

Ennek a rendkívül hosszú ároknak a takarításával is kibővült a betegeskedő nyugdíjas házaspár feladata – VácOnline

„Amit az önkormányzat egy embertelen rendeletben előírt, arra senkit sem lehet kötelezni. A történet arról szól, hogy megspóroljanak milliós nagyságrendű tételeket a városházán, és a munkát a lakosságra terheljék, akik szabad idejükben kénytelenek bírsági fenyegetés súlya alatt elvégezni azt.

A jegyző asszonytól méltányossági alapon felmentést szeretnék kérni, vagy a rendelet módosítását, mert ez számunkra elfogadhatatlan.

A képen megfigyelhető, hogy az eddigi kétméteres szakasz nyírását ma is indokoltnak találja az ingatlantulajdonos – VácOnline

Ez nem csak az én problémám, hanem számos szomszédom 80 év feletti, képtelen a rendeletet végrehajtani, különösen azért, mert még egy árok is tartozik hozzánk” – zárta panaszainak sorát Fenyvesi úr.

***

A Dunakanyar Régió beszámolt arról is, hogy Mokánszky Zoltán sajtótájékoztatója után miként reagált a városháza nevében Kiss Zsolt az (Összefogás Vácért) alpolgármestere.

A közleményből kiviláglik, hogy a város nem kívánja a rendeltét felülvizsgálni, azt sok magyar településhez hasonló szabályozással harmonizálónak, gondosnak és a város rendszerető polgáraira támaszkodónak tartja.

Fotó: VácOnline

Az viszont nem derült ki, hogy a munka lakosságra terhelése miatt egykor megemelkedett kommunális adó csökkentését tervezi-e a rendelet bevezetése után az önkormányzat.

Javaslata nem az, hogy szociális paramétereket is beépítsenek a rendeletbe, hanem csupán annyit kínál fel, hogyha problémás, kezeletlen területet észlel valaki, azt jelezze az ingyenesen hívható 06-80/890-020-as telefonszámon.