VOLT EGYSZER EGY ZÖLDELLŐ PARK – LETT HELYETTE EGY VASTAG PORRAL BORÍTOTT VÁROSRÉSZ

Hétfőn este – és egyúttal rendszeresen ugyanez a látvány fogadja a Kőhídpark régi lakóit: poros utak, levegőben szállongó por, a szellőztetés ellehetetlenülése és minden utcai tárgyat vastagon befedő por… Egyértelműen Matkovich Ilona fiának társasház-építkezése felelős az egykor még zöldellő, madárcsiripeléstől hangos, tiszta levegőjű park elporosodásáért. A fotók sajnálatosan magukért beszélnek arról az egyik súlyos váci problémáról, amelyet éppen a jelenlegi vezetés cinkos hallgatásával törvényesített  beruházás szabadított az ott élőkre.

Volt egyszer egy zöldellő park… – Fotó: olvasói fotó

Az előzményhez tartozik, hogy Vác az 1990-es évek elejéig „a piszkos 12” egyikeként vált hírhedtté, többek között Miskolccal, Gyöngyössel és Tatabányával együtt. A rendszerváltást követő rablóprivatizáció miatti ipari leépülés, az elavult technológiájú gyárak bezárása valamint az üzemek korszerűsítése látványos fellendülést eredményezett a környezet minőségének javulása terén. Így történt Vácon is ideiglenesen.

Mára „a piszkos 12” klasszikus fogalma elavulttá vált, hiszen a modern légszennyezést és az üvegházhatású gázkibocsátását már elsősorban nem az iparhoz, hanem a közlekedéshez, így a sűrűn lakott és nagy átmenő forgalommal rendelkező városokhoz kötik a szakemberek.

Sajnos Vác újra felverekedte magát ezen a téren a szégyenlistára, mert bármikor rátekintünk (erről már többször is írtunk!) az ország légszennyezettségi térképére, városunk szinte mindig valamiféle negatívan kiemelt légszennyezettségi értékkel szerepel.

Magyarország friss szálló por térképe, amely leolvasása után indokolhatatlan az, hogy miközben Vác ezúttal a mért adatok alapján „JÓ” minősítést kapott a Kőhíd parknál pedig ekkora por van! – Forrás: Légszennyezettség.met.hu

Ez a 2019-es választás előtt is közismert probléma volt, így a baloldali Összefogás 80 pontos, ZÖLD VÁROS című programpontjában ígéretet tett a választóknak, miképpen kívánnak változtatni ezen. Így fogalmaztak: „Tiszta levegőt Vácon is! – program kidolgozása és megvalósítása a következő öt évben (benne a gyalogos és kerékpáros forgalom kibővítése feltételeinek megteremtése, több zöld területet a lakótelepeken).”

Fotó: olvasói fotó

Ehhez az ígérethez képest viszont mit találunk a Matkovich-éra jelenlegi poros rögvalóságában? A levegő tisztasága tekintetében is egy retrográd „fejlődési” irányt.

Sokak számára döbbenetes az, hogy a „szuperzöld” városháza vezetőjének mély hallgatása és a teljesen körzetidegen csörögi Kászonyi Károly képviselő tehetetlenkedő lapítása mellett, a lakók heves tiltakozása ellenére, valamint az építtető hamis ígéretei ellenére (hogy próbálja mentesíteni a portól az itt élő kárvallottakat) e táj immár végérvényesnek tűnő módon visszahullt a késő Kádár-kor „piszkos 12”-jének környezeti szintjére.

Erre igazán nem számítottak, akik még 2019-ben hittek a városjobbító lózungoknak és lelkesen adták voksukat erre a hamis baloldali, zöld ígéretekkel szédítő konglomerátumra.

Hétfőn este por minden mennyiségben – Fotó: olvasói fotó

Az eleve piszkos levegőjű város túl felén élők tekintsék meg hát e képeket, és ítéljék meg, hogy

  • miképpen tűrnék, ha ilyen porban kellene élniük,
  • ide kellene játszótérre engedni gyermekeiket,
  • naponta autómosóba hordani járműveiket,
  • zárva tartani ablakaikat, hogy a lakásukat ne borítsa be az ingatlanbefektetők kapzsiságának szállongó pora?
… és lett helyette egy ipari porral borított városrész. – Fotó: olvasói fotó

***

TÖBB VÁROSBAN, KÖZÖTTÜK VÁCON SEM ÉRDEMES MÉLYET SZIPPANTANI A SZABADBAN

VÁC KIVÉTEL NÉLKÜL MINDIG KÖZTE VAN A ROSSZ LEVEGŐJŰ HAZAI VÁROSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEKBEN

Baj van a levegővel több településen, többek között Vácon is