FŐISKOLAI TANÉVNYITÓ: KÖZÉPPONTBAN A SZERETETBEN ISKOLÁZOTTSÁG ÉS A HITELESSÉG FONTOSSÁGA

Szeptember 5-én megkezdődött az új tanév az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán is, természetesen az ilyenkor szokásos Veni Sancte szentmisével, amelyet Balázs András atya, az intézmény lelkésze mutatott be, míg a zenei szolgálatot Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész, a kántor alapképzési szak szakfelelőse adta.

A főiskola oktatóit, munkatársait, hallgatóit, különösen az esemény végén esküt tevő elsőéveseket köszöntve Balázs András atya úgy fogalmazott, hogy az elkövetkező tanév egy megpróbáltatásokkal teli időszakban telik majd. Szavai szerint senkinek nem érdemes hazudnia ezzel kapcsolatban önmagának sem. Ugyanakkor hozzátette: pontosan az a lényege a Veni Sancte szentmisének, hogy a szentlélek erejét kérve ne uralkodjon el a szívekben a félelem, a bizonytalanság, a bizalmatlanság, hanem hogy mindenki ne csak a természetes képességeivel kezdje el az új tanévet, hanem természetfeletti segítséget is kapjon hozzá az úrtól, úgy, hogy a tudomány és a hit együtt legyen mindenki életében, hiszen e kettő két szárny, amely az igazságnak a megismerésére adatott.

Aztán homíliájában a főiskola lelkésze a szeretetben való iskolázottság fontosságát emelte ki.
– Van egy gondviselő atyánk, nem csak úgy lődörgünk az életben, hanem szeretetre vagyunk teremtve, és valamiféleképpen ebben a szeretetben kell iskolázottaknak lennünk, mert ha egy egyházi iskolában ezt nem tudjuk befogadni, akkor nem tudjuk továbbadni sem. És most aktuálisan a történelmi helyzet olyan, hogy nagyon zűrzavaros időszakban vagyunk, tehát ez még inkább próbára teszi azt, hogy tudjuk-e a mennyei atyába, az ő szeretetébe vetni a bizalmunkat, illetve ennek a szeretetnek olyan a jellegzetessége, természete, hogy önmagából kiárad, ezért van a kultúra, ezért vannak a tudományok, a művészetek, amit itt a főiskolán is művelünk, de ennek az alapja csak ez a fajta szeretet lehet. Ha én atyaként nem imádkozok eleget és mondjuk szentségimádásban nem tudom ezt a szeretetet befogadni, akkor nem tudom a nevelőtestületnek továbbadni. Ha ők nem élik meg ezt a szeretetet, nem tudják továbbadni a hallgatóknak. És ha ti diákok nem tudjátok megkapni, befogadni, akkor nem tudjátok majd óvodapedagógusként, mentálhigiénés szakemberként, szociális munkatársként továbbadni ezt a típusú szeretetet. Tehát egy megpróbáltatásokkal teli tanévnek nézünk elébe, de ilyenkor mit kell csinálni? A spirituális erőnket összegyűjteni, megnéznünk a szívünk mélyén azokat az erőforrásokat, amikből igazán táplálkozunk, ezért kérjük a szentléleknek az erejét – fogalmazott a lelkipásztor.

Dr. Gloviczki Zoltán rektor azzal kezdte tanévnyitó beszédét, hogy amikor ebben az új tanévben először találkozott oktató kollégáival, munkatársaikkal, meghívta őket arra, hogy ennek az időszaknak legyen a kulcsfogalma, jelszava a hitelesség.

– Nézzünk csak oda főiskolánk központi gondolataira: tudás, hit, jövő. Vajon gondoltunk-e arra, hogy a három közül a hit nem csupán önmagában, hanem arra is szükséges, hogy a tudásra és a jövőre tekintsünk? Ahhoz, hogy a tudás és a jövő felé nézzünk, nekünk hinnünk kell nem csak a keresztény hitünkkel, hanem hinnünk kell a tudásban és a jövőben. És ez akkor lehetséges, ha a tudás és a jövő hiteles számunkra. Ez hozott ide minket, számunkra ugyanis hitelt érdemel az az elképzelés, hogy a világnak szüksége van pedagógusokra, segítő szakemberekre, az egyházat szolgáló szakemberekre. Azért is van ez így, mert egy hiteles egyház, egy hiteles pedagógustársadalom áll előttünk, és mi hiszünk ebben. Önök, különösen azok akik elsőévesként ülnek most itt velem szemben, hiteles meghívásokat kaptak, hiteles, a pályán lévő embereket láttak, hitelt adtak nekik, és most itt ülnek. De nem csak ez hozott ide mindannyiunkat, hanem itt a főiskolai életünkben is kell, hogy adjuk és kapjuk egymásnak, egymástól ezt a hitelességet. Mi akkor lehetünk hiteles oktatók, ha teljes szakmai és emberi felkészültséggel, gyakorlati és tudományos tudással állunk önök elé, és ha arra törekszünk, hogy azt és csak azt, úgy és csak úgy mondjuk és képviseljük önök előtt, amit valóban hitelesnek, helyesnek és jónak gondolunk, előre vivőnek. Ebben az esetben önök hisznek nekünk, hitelt adnak. De saját maguk is lehetnek hitelesek, éspedig hitelesek lesznek előttünk akkor, ha azt sugározzák, hogy az órákon való megjelenés, egy dolgozat megírása, egy-egy vizsgára való felkészülés, gyakorlaton való részvétel, nem a Neptun informatikai rendszer kedvéért, nem a jeles vagy a jó kedvéért, nem az oktató iránti rokonszenv kedvéért következik az életükben, hanem mert valóban ezt a pályát választották. És még nem is csak ez hozott ide minket, nem csak ez vezet a főiskolai életünkben, hanem ez a hitelesség a célunk is, a célunk az, hogy önök ne csak megelőlegezzék nekünk ezt a hitelt, hanem hírül is vigyék a hitelességünket, úgy kell hogy elhagyják majd ezt a főiskolát, hogy önök lesznek azok a hiteles felnőttek, akik majd erre, ezekre a pályákra vonzanak fiatalokat a következő generációkból. Erre a hitelességre kapnak most meghívást. Boldog, hiteles új tanévet kívánok! – fogalmazott dr. Gloviczki Zoltán.

Az esemény végén a hagyományokhoz híven díszoklevelet adtak át jubiláló, hosszú évtizedeken át a pályán szolgáló, köztiszteletnek örvendő pedagógusoknak, ezúttal
Szalai Gyulánét és Bucsánszky Jánost köszöntötték a főiskola vezetői.