Kis Domonkos Márk közleménye – a kicsi leképezi a nagyot és fordítva

Aki figyeli az országos és a váci politikai életet, annak egyre több hasonlóság tűnik fel azokból a működési modellekből, amit az ország ellenzéki politikusai és az ellenzéki városok vezetői cselekszenek. Agresszív kormányra mutogatás, tegyenek azok bármit is, nagy szavakban megfogalmazott nemes elvek, kicsinyke értékű tettek, megszorítások, elbocsátások, tehetetlenség a problémamegoldás helyett, a kulturális élet megszállása, hangos perpatvar a színházak körül.

***

Kis Domonkos Márk közleménye

 

Az elmúlt évben több személyemet és munkámat becsmérlő, fél-igazságokkal operáló vagy egyenesen hazugságokat sugalló írással találkoztam. Ez idáig közvetlenül nem reflektáltam ezekre, azt gondolva, hogy a munkánk kézzelfogható eredményei magukért beszélnek.

A Váci Hírlapban 2020. május 02-án megjelent, Váci Dunakanyar Színházat és személyemet érintő cikkel kapcsolatban az alábbiakat közlöm:

A tavalyi, 2019-es évet több mint 400 millió forint mérleg szerinti főösszeggel – melyből csupán 40 millió forint volt az önkormányzati támogatás – és 14 millió forintos nyereséggel zártuk. A február végén meglévő kifizetési kötelezettségekre bőven volt fedezet a színház különböző folyószámláin. Ez az összeg csaknem a duplája az önkormányzat által a színház számára 2020. egész évre nyújtott 23 millió forintos támogatásnak. A munkaviszonyom megszűnésekor készült ügyvezető igazgató munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyve alapján készült megállapodás rögzíti, hogy sem anyagi sem más jellegű követelést nem támaszt velem szemben a munkáltató az ügyvezetői jogviszonyom kapcsán, melyet az önkormányzat részéről polgármester asszony is aláírt.

A cikk rosszindulatú, hamis látszatot keltő kijelentései mögött a cikk által is hivatkozott, a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. pénzügyi, gazdálkodási tevékenységének vizsgálata tárgyában készült ellenőrzési jelentés áll. Az ellenőrzés megállapításai szerint a társaság rendelkezett a szükséges és jogszabály által előírt szabályzatokkal, csak azok néhány helyen pontosításra szorulnak, maga az ellenőrzési jegyzőkönyv is utal rá, hogy ezek csak adminisztratív tévedések.

Megállapítást nyert továbbá, hogy a Számviteli törvényben, a számviteli politikában mérlegről, eredménykimutatásról, a kiegészítő mellékletről és a közhasznúsági mellékletről írtak tekintetében a társaság teljesítette kötelezettségét. A beszámolót főkönyvi kivonat és főkönyvi kartonok számadatai alátámasztottak, az alapbizonylatokon szereplő összegekkel megegyeznek. Az adózás előtti eredményt módosító tételek, társasági adó helyesen került megállapításra.

Azt is rögzíti az ellenőrzési jegyzőkönyv, hogy a szúrópróba-szerűen kiválasztott szolgáltatások megrendeléséhez minden esetben hozzárendelhető volt dokumentált szerződés vagy megrendelés. A Társaság által vezetett könyvviteli nyilvántartás és a szerződésekben foglalt összegek között egyezőség biztosítva volt.

Összességében az ellenőrzés semmilyen nagyobb, vagy súlyos kockázattal járó szabálytalanságot, hiányosságot nem állapít meg.

Az is csúsztatás, illetve a való tények hamis színben való feltüntetése, hogy nem vártam meg az ellenőrzés végét. A tény az, hogy a munkaviszonyom megszüntetésére közös megegyezéssel került sor, melyről már a 2020-as belső ellenőrzés megkezdését megelőzően, januárban szóban megállapodtunk polgármester asszonnyal.

Az igazgató úr vezette színház Yvonne, burgundi hercegnő című előadása, amely korábban több nemzetközi díjat is elnyert. – Fotó: VácOnline

Büszkeséggel tölt el, hogy vezetésem alatt a Váci Dunakanyar Színház vonzó s megbízható kulturális márkává válhatott. Számos nemzetközi és hazai fesztiválsikereket értünk el és a felújítás során egy európai színvonalú színházépületet alakítottunk ki.

Bízom benne, hogy az új vezetés fenn tudja tartani ezeket az elért eredményeket és legalább százalékos arányban annyi plusz bevételt tud a városi támogatáshoz hozzátenni, mint amennyit nekem sikerült.

***

Lapunkban a színház kálváriájáról ezek a cikkek jelentek meg, érdemes átlapozni, aki lemaradt valamelyik stációról:

2020.03.27. – Erre még mi se számítottunk: polgármesteri részleges beismerő vallomást kaptunk színház ügyben
2020.03.13. – Alkalmatlan városvezetés: Két hét alatt se tudták bejegyezni az új színházigazgatót
2020.03.12. – Ezért megérte a nagy színházi hajcihő: 2%-os igazgatói „radikális bércsökkentés”
2020.03.07. – Matkovichék megint hazudtak két erőset színház ügyben – 24 órán belül lebuktak
2020.03.03. – Matkovich reggeli állománygyűlése után délre már szinte minden alkalmazott felmondott a színházban
2020.03.02. – Az új városvezetés hatalomba kerülésével azonnal hadat üzent a Dunakanyar Színháznak
2020.02.19. – Élő adásban fenyegette meg a polgármester a színházigazgatót
2019.12.10. – A színházigazgató pontról-pontra cáfolja az alpolgármester állításait
2019.12.07. – Fidesz-KDNP: Ne akarják rövid pórázon tartani a Váci Dunakanyar Színházat!
2019.07.10. – Kis Domonkos Márk: hazugságokkal próbálják lejáratni a színházat

Kis Domonkos Márk, színművész, a Váci Dunakanyar Színház ügyvezető igazgatója 2017-ben magas színvonalú munkája, példamutató és kiemelkedő színházi és színházszervezői tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.