CSAKNEM NEGYVEN NAPIRENDI PONTRÓL TÁRGYAL A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Március 27-én, szerdán 8 órai kezdettel tartja soron következő ülését Vác Város Önkormányzatának képviselő-testülete. A meghívóban összesen 36 napirendi pont szerepel. A tanácskozás nyilvános részén bárki részt vehet hallgatóként.

A tervezett programban a napirend előtti szokásos döntések után az ülés nyilvános részében a következő témák szerepelnek:

 • Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről;
 • Földgáz energia beszerzése – 2024. október 1-től;
 • Villamos energia beszerzése – 2025. január 1-től;
 • Váci Deákvári Óvoda intézményvezetőjének ismételt megbízatása;
 • Rendeletmódosítás – a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló rendeletről;
 • Rendeletmódosítás – a településképi rendeletről;
 • Rendeletmódosítás – Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról;
 • Madách Imre Művelődési Központ Kft. 2024. évi üzleti tervének és szolgáltatási tervének elfogadása;
 • MIMK Kft. felügyelőbizottság tagjainak megválasztása;
 • Beszámoló a Váci Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről;
 • Beszámoló a 2023. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról;
 • 2023. évi ellenőrzési jelentés;
 • Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása;
 • 2024. évi közbeszerzési terv;
 • Vác Város Önkormányzat által 2023. évben nyújtott támogatások szakmai és pénzügyi beszámolói;
 • Vác, Kert u. 10. sz. alatti társasház alapító okiratának módosítása.

Ingatlaneladások futószalagon

 • Vác, Eötvös u. 2. fsz. 1. sz. alatti helyiség értékesítésre jelölése;
 • Vác, Dózsa Gy. út 32. fsz. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése;
 • Vác, 092/1, /2, /3 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlanok értékesítésre jelölése;
 • Vác, Farkasfalvi u. 10. fsz. 6. sz. alatti lakás megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása;
 • Vác, belterület 1620/31 hrsz-ú ingatlan értékesítésre jelölése;
 • Vác, belterület 1620/33 hrsz-ú ingatlan értékesítésre jelölése;
 • Vác, 402/13 hrsz-ú terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálása;
 • Vác, 402/25,/26 hrsz-ú terület értékesítésére kiírt pályázatok elbírálása;
 • Vác, 2709/3-4-5 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

Továbbá:

 • Vác, Deákvári fasor 2. sz. alatti hajléktalanszálló ingyenes használatba adása;
 • Vác, Március 15. tér 17. sz. alatti társasház homlokzatfelújításával kapcsolatos költségek;
 • Településrendezési eszközök 1. módosítása – partnerségi egyeztetés zárása;
 • Vác Városi Sportcsarnok TAO támogatásból történő parketta felújításához tulajdonosi hozzájárulás megadása;
 • Vác, 5741 hrsz-ú földrészlet átvétele a magyar államtól;
 • Vác, 4530/10, /424 hrsz-ú földrészletek megosztása az Avar utcában;
 • Vác, Keszeg u., Harcsa u., Déli u. felújítására vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadása;
 • Önkormányzati földutak cseréje sejcei buszfordulóra;
 • Vác, 0342/34, /222, /247, /272 hrsz-ú ingatlanok, valamint az ingatlanokon található közvilágítási hálózat ingyenes közcélú felajánlása;
 • Vác, 1899/9 hrsz-ú ingatlan használati megállapodása.

Szintén a nyilvános ülés körébe tartozik a képviselők reagálása az előző testületi ülésen feltett kérdéseikre adott válaszokra, amit a napirend utáni hozzászólások és az újabb képviselői kérdések követnek.

Zárt ülés keretében napirenden lesz többek között ügyvezetők munkabérének módosítása, illetve egy, a településképi bejelentési eljárás ügyében tett fellebbezéssel kapcsolatos határozathozatal is.