AZ ÉVNYITÓ TESTÜLETI ÜLÉSEN KIEMELT TÉMA LETT KÜLÖNBÖZŐ ÖNKORMÁNYZATI CÉGEK JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

Vélhetően maguk az előterjesztők sem gondolták előzetesen, de az évnyitó képviselő-testületi ülésen különösen élénk vitát váltott ki az a napirend, amely különböző önkormányzati cégek, intézmények (Váci Városimázs Nonprofit Kft., Madách Imre Nonprofit Kft., lánykori nevén művelődési központ, Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft., Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.) javadalmazási szabályzataira vonatkozott.

Először idézzük a meghozott döntésekről szóló szikár közleményeket a hivatalos városházi honlap hirdetményéből:

  • „Vác Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Váci Városimázs Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát megtárgyalta és jóváhagyja.”
  • „Vác Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Madách Imre Nonprofit Kft. 2024. évi javadalmazási szabályzatát melléklet szerint elfogadja.”
  • „Vác Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. módosított javadalmazási szabályzatát elfogadja. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a módosított javadalmazási szabályzatot – mint a tulajdonos képviselője – aláírja.”
  • „Vác Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát – a gazdasági társaság felügyelőbizottsága véleményét megismerve – jóváhagyja, alapítói határozattal támogatja.”

A napirendi pontok tárgyalásának kezdeteként a valójában ki tudja, hányadik sorszámú alpolgármester, Ferjancsics László ismét némiképp szembe ment, vívott egy kicsit az őt pozícióba hozó és kitartó balliberális-szivárványos döntéshozó többséggel arra hivatkozva, hogy a társaságok tulajdonosaként az önkormányzatnak, a képviselő-testületnek fenn kellene tartania magának a jogot esetlegesen indokolt jutalmak megítélésére.

(Azért jó szem előtt tartani, hogy a város fő közéleti kútmérgezőjeként, mániás közadatkérőként, pénzhiénaként is emlegetett Ferjancsics László alpolgármester a megélhetési politikusok egyik mintapéldánya, aki a jelek szerint lassacskán elhagyni látszik a balliberális-szivárványos döntéshozó többség süllyedőnek tűnő hajóját, ahogy korábban is minden más őt előtérbe toló politikai szövetségesét elárulta egyéni érvényesülése érdekében.)

Részben hasonló észrevételt tett Molnár Nándor képviselő is szintén a balliberális oldalról, ő (is) kissé értetlenkedni látszott abban a tekintetben, hogy most akkor ki is lesz jogosult dönteni a jövőben különböző intézményvezetői jutalmakról.

Nem érkezett azonnali érdemi válasz az elnöki asztaltól Mokánszky Zoltán azon kérdésére, hogy miért csak egy intézmény javadalmazási szabályzatának előterjesztésében szerepel az a kitétel, hogy a kérdést előzetesen megtárgyalta a felügyelő-bizottság. A képviselő szerint a többi társaság esetében is minimumnak kellett volna lennie ennek a kontrollnak. Mert – az itt ellenzékből szóló kormánypárti politikus szavaival élve – így viszont joggal kérdezheti bárki, hogy mit is csinálnak közpénzért a felügyelőbizottságok tagjai.

A döntéshozó balliberális többség többsége – az ellenkező, figyelmeztető, kétkedő hangokat a fülek mellett elengedve – keresztülverte az önkormányzaton, hogy megvalósulhasson egyfajta újabb polgármesteri hatalomkoncentrációnak tűnő változtatás. Vagyis hogy újabb kérdésben még inkább akarnok lehessen Matkovich Ilona, a város első számú (félre)vezetője. Aki minden jel szerint nagyon szereti ezt a magának kialakított, mindenre rátenyerelő uralkodói szerepet.