PETŐ CSILLA: HOL IS TART MA A REGŐCZI-ÜGY?

Örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, mely szerint foglaljam össze a hosszú hónapok óta elhúzódó és véleményem szerint méltatlanul záródó REGŐCZI-ügyet! Egy kis időbeli visszatekintés elengedhetetlen a történet megértéséhez a hitelesség kedvéért.

A közterület REGŐCZI atyáról történő elnevezésének a gondolata legelőször akkor fogalmazódott meg bennem, amikor tudomást szereztem arról, hogy a covid-árvák támogatására 2021 májusában Áder János (akkori köztársasági elnök) és felesége egy alapítványt hozott létre, melynek névadójának a váci kötődésű, humanitárius tevékenységéről is ismert Regőczi István atyát választották.

Dr. Marton Zsolt, Herczegh Anita, Áder János és Rétvári Bence – Fotó: VácOnline

A kutatómunkám csak ekkor kezdődött el igazán: hiteles források keresése, személyes beszélgetések, és a róla szóló műnek, az ISTEN VÁNDORÁNAK az elolvasása. Mindezek után érlelődött meg az az egyre erősödő elhatározás, hogy egy ilyen köztiszteletnek örvendő, karizmatikus, életével és életművével előttünk példaként elöljáró személyről valamilyen módon emléket állítsunk Vácon, ahol missziós, embermentő munkáját folytatta.

Meghatározó élmény volt számomra azon a jubileumi szentmisén való részvétel, mely 2021. október 3-án, a kisváci REGŐCZI kápolnában a kápolna felszentelésének 75 éves évfordulója alkalmából, amelyet Máthé György címzetes esperes, egykori sasfióka celebrált.

A REGŐCZI kápolna

„Hit, kitartás, erő, energia jellemezte Regőczi István atya egész életútját. Évtizedeken át maga köré gyűjtötte az árva gyerekeket és árvaházakat, templomokat, kápolnákat épített. Saját elmondása szerint a kemény életet választotta!”

2021. októberében készítettem el azt az előterjesztést, amelyben javasoltam a város vezetésének, hogy közterületet nevezzünk el REGŐCZI ISTVÁN atyáról, Kisvácon, ahol élt és áldásos tevékenységét, embermentő misszióját végezte.

Az összeállított anyagot, konkrét javaslatot hivatalos formában, minden jogszabályban leírt eljárásrendet betartva elküldtem véleményezésre a polgármester asszonynak, a jegyzőnek, a főépítésznek, valamint egyeztetésre, tárgyalásra a szakbizottságoknak, valamint a névadományozási munkacsoportnak.

Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmazott, valamint az önkormányzati rendelet azon hivatkozását, mely szerint természetes személyről közterületet csak halála után 20 évvel lehetséges elnevezni. Azonban a polgármester ez alól ADHAT felmentést a képviselő-testületnek, ha TÁMOGATJA a kezdeményezést.

Prioritásként egyértelműen annak a közterületnek az átnevezését szorgalmaztam, ahol jelenleg a kisváci kápolna található, vagyis a Rákóczi tér neve módosult volna REGŐCZI térré.

Tartva attól, hogy elvetik a közterület átnevezésének ötletét – mint ahogyan minden előző, jobbító szándékú, lakosságbarát kezdeményezésemet, hivatkozva mondvacsinált adminisztrációs vagy egyéb nehézségekre –, így egy második határozati javaslatot is felvázoltam az előterjesztésemben. Ez volt a KÓRHÁZ utcának a REGŐCZI utcára való átnevezése. Ez utóbbi utcában – a 2019-es körzetleíró lista adatai alapján – nem lakott senki, így az átvezetés okozta nehézségekkel nem kellett volna ez esetben számolni. A váci börtön mellett található Kórház utca valóban nem a legméltóbb az atyáról történő közterületnek az elnevezésére, azonban némi nemű kötődés, kissé erőltetett módon ugyan, de mégiscsak fellelhető. Mégpedig Regőczi atya börtönmissziós tevékenysége, melyet a váci börtönben egykoron végzett.

Szervezők és résztvevők a Regőczi kápolna búcsúján – Fotó: VácOnline

A 2021. decemberi képviselő-testületi ülésén a polgármester asszony – indokolás nélkül – levette a napirendről a közterület elnevezéséről szóló előterjesztésemet. Az országos médiumokat is megjárta az a kicsinyes, kisstílű, dacos, hisztis és méltatlan hozzáállás, hogy egy sokunk számára fontos ügyet így kezelnek.

Tapasztalva az érthetetlen ellenállást, január közepén egy szimpátia sétát szerveztem a kisváci kápolnától egészen a polgármesteri hivatalig, ahol a zuhogó eső, vihar ellenére 120 fő jelent meg és támogatásáról biztosított. Az emléksétát követően átadtuk Inotay Gergely alpolgármester úrnak azt a 250 db támogató aláírást, ami szintén a közterület Regőczi atyáról történő elnevezését támogatta.

A váratlan fordulat csak most következett! Mivel a város vezetése nevetséges módon próbálta valahogyan védeni álláspontját, hosszas vívódás és elmélkedést követően kitalálták, hogy ez a kezdeményezés tulajdonképpen az én részemről nem más, csak politikai hangulatkeltés!

Sőt, állításuk szerint felfedezni vélik azt, hogy Kászonyi Károly képviselőnek ugyanebben a témában született már egy kezdeményezése, tehát én az ötletet elloptam tőle!

A bökkenő az, hogy előtte soha, senki nem találkozott Kászonyi Károly képviselő úr hasonló javaslatával, mely szerint Regőczi atyáról legyen közterületet elnevezve Vácon – Kisvácon.

Ahogyan azt a város vezetéséhez lojális, helyi média képviselőinek egy riport alkalmával elmondtam, kíváncsian várom azt a szakmai anyagot, előterjesztést, amiben a képviselő úr ezen javaslatát kidolgozta és az illetékes munkacsoport, szakbizottság elé beterjesztette.

Hát, azóta sem érkezett ezen felvetésemre válasz, de bocsánatot sem kért azért, mert engem vádolt politikai blöffel, hangulatkeltéssel és az ötletének az eltulajdonításával.

Mivel nem vagyok az az ember, aki könnyen megfutamodik vagy feladja azt, amit fontosnak tart, eltökéltem, hogy tovább harcolok az ügyért, amiről egyre több váci biztosított, hogy mellettem áll, támogat és kitartást kíván.

Ezután egy újabb szakmai anyagot dolgoztam ki és nyújtottam be 2022 januárjában, amiről azt hittem, hogy a sokat megjárt váci „Regőczi-ügy” immár befogadásra, támogatásra talál a város vezetése részéről is.

Az új elképzelés szerint javasoltam a Rákóczi térnek a telekmegosztását olyan módon, hogy a kápolna mögötti terület marad(na) RÁKÓCZI tér, a kápolna illetve az előtte lévő zöldterület REGŐCZI térré lenne átnevezve.

Ez a megoldás az, amit az ember csukott szemmel is életszerűnek, kivitelezhetőnek adminisztratív szempontból is elfogadhatónak, támogathatónak és lakosságbarátnak vél, de mégsem volt az!

Folytatódott az időhúzás, a maszatolás! Közeledett a választás, kitalálták a döntéshozók, hogy a közelgő választásra való hivatkozással közterületet át-elnevezni nem lehetséges. Ha másra nem volt ez jó, arra biztosan, hogy nyertek időt kitalálni valamit, amivel újra vagy megint megakasztják a kezdeményezést.

Mivel már lassan szánalmassá vált az erőlködés, az átlátszó, szakmainak nem mondható kifogás-cunami, valamivel elő kellett rukkolni(uk). Meglett a nagy ötlet, kitalálták: legyen a Regőczi-kápolna előtti rész Regőczi park!

Egyetlen probléma van ezzel csak, hogy jelenleg nincsen olyan önkormányzati rendeletünk, amely parkok létesítéséről, annak módjáról, szabályairól rendelkezik. Szemben azzal a javaslattal, amit az adott terület telekmegosztása kapcsán kezdeményeztem és amit az érvényben lévő önkormányzati rendelet is szabályoz.

Én nem a szokásjogra, szájhagyományra bíznám azt, hogy egy adott területet miként hívunk. A REGŐCZI park nem attól válik azzá, hogy holnaptól így kezdjük el hívni. Remek példa erre a Lehotka park, ami állítólag a Földváry téren található, valahol! Csak éppen senki sem hallott róla, hogy ott park létesült volna, hiszen erre utaló nyomokat sem találni, vagy hasonló kitalálmány Deákváron a Munkácsy park is.

Ha valami méltatlan az atya szellemi nagyságához, akkor úgy vélem ez a befejezés az!

Ez volt az indok, ami miatt a jobboldali képviselők jó szívvel nem tudták támogatni a park létesítésének ötletét.

Remélem, hogy a következő önkormányzati választáson olyan képviselők kerülnek a testületbe, akik számára nem kérdés, hogy Regőczi atyának méltó emléket kell állítani Vácon.