HIÁBA TITKOLTÁK, JOGELLENESEN ALKALMAZTA BARÁTNŐJÉT MATKOVICH

A törvénysértések hosszú sorát elkövető baloldali váci önkormányzat egy márciusi friss ügyéről lapunk már beszámolt. A munkaügyi hatóság vizsgálata megállapította, hogy Matkovich Ilona Vác város polgármestere törvénytelenül alkalmazta barátnőjét, Iványi Károlynét kabinetfőnöki megbízási szerződéssel. A baloldali városvezetés a választások óta elnyert túlhatalma által uralt városban úgy véli, hogy számukra minden szabad, még a jogszabályokra is fittyet hányhatnak, ha csak így tudják vezetői székbe ültetni valamely kiváltságos bizalmasukat. Természetesen teszik mindezt a nyilvánosság teljes kizárásával, úgyhogy csak közadatkérésre és napra pontosan kisakkozva a végső, törvényes határidő előtt hajlandóak csak kiadni egy-egy közérdeklődésre számot tartó, igazán nem egy „top secret-nek” tűnő tényadatot.

A 2022. január 13. napján érkezett „Adatkérés Pest Megyei Kormányhivatalnak a Váci Polgármesteri Hivatalt érintő 2021. évi célellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentése” tárgyú közadatok megismerésére irányuló igényére 2022. április 13-án válaszoltak.
Lapunk előzetes információi igaznak mutatkoztak a közölt dokumentummal tartalmával megegyezően, a hivatal ugyanis megállapította, hogy

„jogellenes az a gyakorlat, mely szerint az önálló szervezeti egységként működő Polgármesteri Kabinetet XXXXXXXXX (itt a top secretnek tekintett barátnő nevét a városháza buzgó hivatalnoka kitörölte) megbízási szerződés alapján vezeti.”

VÁC POLGÁRMESTERI HIVATALÁT ÉRINTŐ 2021. ÉVI CÉLELLENŐRZÉSRŐL SZÓLÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS című dokumentum végén arra kéri a városvezetést a PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL, hogy tartsák be a Kttv. vezetői kinevezéssel kapcsolatos előírásokat a Polgármesteri Kabinet vezetésének kapcsán is. A feltárt szabálytalanságokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően javítsák, illetve azokról haladéktalanul adjanak tájékoztatás is.

Ennek megtörténtéről, hogy Matkovich Ilona barátnőjét a szabálytalan foglalkoztatás ellenére vajon elküldték-e, már megint nem tudhat semmit a város.

Igazán felemelő lenne, ha a vasárnapi mesebeszédeibe beleszőne néha egy kis igazságot, hogy ne kelljen rendszeresen csak közadatkérések útján tájékoztatást kapni a váci választópolgároknak.

***

Vezetői megbízás

A Polgármesteri Hivatal által megküldött dokumentumokban nem minden esetben támasztotta alá az irat a vezetői megbízást.

A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály által 2021. május 06. napján tartott helyszíni, tanúvallomási jegyzőkönyvből megállapítható, hogy XXXXXXXXXXXXXX 2020. április 29. napján kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint ellátja Vác Város polgármesterének kabinetvezetői feladatait.

A Kttv. 129. § (1) bekezdése kimondja: „A kormánytisztviselő – külön törvényben írtakon túlmenően – osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezetői munkakör betöltésére is kinevezhető államigazgatási szerv, illetve a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetésére. A főosztályvezető helyettesítésére – szervezeti egység vezetése nélkül – egy főosztályvezető-helyettesi munkakör tölthető be.”

Vác Város Őnkormányzat Képviselő-testületének 21/2020 (IV. 22.) önkormányzati rendelete 11. §-ában megváltoztatta a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (II. 22.) sz. rendeletének 49. § (4) bekezdését, mely változtatás értelmében önálló szervezeti egységként határozta meg a Polgármesteri Kabinetet.

Fenti jogszabályi idézetekből és tényekből megállapítható, hogy jogellenes az a gyakorlat, mely szerint az önálló szervezeti egységként működő Polgármesteri Kabinetet XXXXXXXXX megbízási szerződés alapján vezeti.

***

LEBUKOTT MATKOVICH: TÖRVÉNYTELENÜL ALKALMAZTA BARÁTNŐJÉT KABINETFŐNÖKNEK

AZ INKOMPETENS INTOTAY ÉSZRE SE VETTE, HOGY AZ ORRA ELŐTT ZAJLOTT MATKOVICH MINDEN TÖRVÉNYTELENSÉGE