AZ INKOMPETENS INTOTAY ÉSZRE SE VETTE, HOGY AZ ORRA ELŐTT ZAJLOTT MATKOVICH MINDEN TÖRVÉNYTELENSÉGE

Lebukott Matkovich: a munkaügyi hatóság vizsgálata megállapította, törvénytelenül alkalmazta barátnőjét kabinetfőnöknek – írta meg lapunk nemrégibenMatkovich és Inotay városában van, akiknek mindent szabad, a jogszabályokra is fittyet hánynak, ha így tudják vezetői székbe ültetni kiváltságos bizalmasukat. Inotay minden irodai munkanapján elhalad közös kabinetfőnökük, Iványi Károlyné előtt. És egyik nap se tűnt fel neki, hogy Iványiné törvénysértő kinevezéssel ül ott. Vajon mit nem vesz még észre? Vajon az orra előtt bármit meg lehet csinálni, és ő csak bambán néz és bólogat? Ennyire inkompetens és irányítható a baloldal országgyűlési képviselőjelöltje? Összegyűjtöttük a NÉGY törvénysértést, amelyek mindegyike Inotay szeme láttára zajlottak.

***

1. Alapbérek ki nem fizetése – MUNKAÜGYI TÖRVÉNYSÉRTÉS

A polgármester utasítására egyes önkormányzati intézmények dolgozóinak bérét április 20-tól nulla forintra kellett csökkentenie néhány intézményvezetőnek.

Így számos váci család maradt jövedelem nélkül, kiváló szakemberek meg nem érdemelten, munkabér helyett segélyért állhattak sorba.

Matkovich Ilona levele szerint azoktól a közalkalmazottaktól, munkavállalóktól kellett megvonni a teljes fizetésüket és állásidőt kellett nekik elrendelni, akik olyan intézménynél dolgoztak, ahol a járvány alatt zárva tartottak, így a dolgozók akaratukon kívül lettek tétlenségre ítélve.

Az önkormányzat nekik nem adott fizetést, nem adott támogatást, nem nyújtott szociális segítséget, nem segített e váci családokon, hanem még mélyebbre nyomta le őket az amúgy is súlyos veszélyhelyzetben. A jogszabály szerint pedig ki kellett volna adnia a városnak az alapbért, a távolléti díjat, legalább a minimálbérnek megfelelő összegig, de Matkovich a levelében külön felhívta a figyelmet, hogy egy fillért sem kaphatnak az érintett dolgozók.

A balliberális pártok ez idő alatt az országos sajtóban mindvégig fizetésemelést követeltek a közszférában, helyben még az eddigi bért is teljes egészében elvették az önkormányzati dolgozók jó részétől.

Rétvári Bence, Vác országgyűlési képviselője a közösségi oldalán június 3-án közzé tette azt a koronavírus-járvány idején l00%-kal, nulla forintra lecsökkentett bérű városi alkalmazottak számára örömteli hírt, hogy miután a munkaügyi hatósághoz fordult, annak vizsgálatának lezárultával kiderült, hogy

a jogsértő módon elvett alapbéreket – legkésőbb július 3-áig – mindenki számára ki kell fizetni.

Tehát, amit Vácon a baloldal az emberektől elvett, azt a jobboldal az embereknek visszaszerezte!

Az ellenzéki sajtó szinte teljes hallgatása mellett azért számos magyar lap megírta az esetet, többek között a Munkástanácsok is felháborodásuknak adtak hangot a váci városháza e munkáltatói gyakorlata miatt.

***

2. Városháza felújítása – MŰEMLÉKVÉDELMI TÖRVÉNYSÉRTÉS

A szociális válság küszöbén, április 19-én „Erre van pénz: nagy léptékű felújítások a városházán” címmel írtuk meg, hogy a koronavírus járvány kellős közepén a váci városvezetés a városházi irodák nagystílű felújításával, kicsinosításával foglalkozott, miközben arról panaszkodtak, hogy elviselhetetlen teher a közös koronavírus védekezési alapba befizetendő, a költségvetés alig 1,5 %-át kitevő összeg. Sokakat felháborított a válság idején a csak nehezen indokolható városházi beruházás, sokan megkérdőjelezték, így mi is, hogy tényleg ez volt-e akkoriban a legfontosabb?

Nyilván mindenki szeret minél kényelmesebben dolgozni, de Matkovichék nem vették észre, hogy ezek a napok nem a kényelemről, hanem a megmaradásról szóltak.

Amikor mindenki igyekezett összefogni, anyagi javait nem kímélve segíteni a frontvonalban dolgozóknak, Vácon a városvezetők nem álltak be az önzetlen váciak sorába.

Megírtuk, hogy a váci városvédők az örökségvédelmi hivatalhoz fordultak, mert álláspontjuk szerint olyan nagy léptékű volt a 300 éves barokk városházi épület felújítása és átalakítása, hogy abból a műemlékvédelmi szerveket nem szabadott volna kihagyni.

Képek a feltehetően műemlékvédelmi törvényt sértő munkálatokról

A városvédők aggodalmát az váltotta ki, hogy a városházi átalakítások egy olyan műemléken történtek, amely jelentős értékkel bír.

Hamarosan, május 22-én meg is érkezett a hatóság örökségvédelmi szempontból elmarasztaló határozata. Beszámoltunk Mokánszky Zoltán sajtótájékoztatójáról, ahol a Fidesz városi képviselője ismertette azt az örökségvédelmi hatóságtól kézhez kapott levelet, amiben

a hatóság törvénysértést állapított meg, s elmarasztalta a város vezetését a 300 éves műemléképületen elvégzett, a szakmaiságot nélkülöző átalakítások miatt.

Kiderült, hogy még a jogszabályi minimumot sem tartották be, hiszen nem tájékoztatták az örökségvédelmi hatóságot, így az tudomásul sem tudta venni a munkálatokat. Az örökségvédelmi hatóság szerinti, elsősorban a jegyzői és polgármesteri kabinet helyiségeit érintő átalakításokat ráadásul épp akkor végezték el, amikor a saját dolgozóitól a teljes bért megvonták. Közben Matkovich Ilona szinte minden ellenzéki sajtónak elpanaszolta, hogy a kormány anyagilag mennyire ellehetetlenítette a vezetésére bízott várost.

***

3. Költségvetési megszorító módosítások eltitkolása – ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNYSÉRTÉS

Matkovich Ilona úgy gondolta, hogy a rendkívüli jogrendben bármit megtehetett, nem volt elég neki, hogy a képviselő-testület nélkül, saját döntésével módosíthatta a költségvetést, még azzal se foglalkozott, hogy legalább a vac.hu oldalra kikerüljön az általa egyszemélyben átírt éves büdzsé. Az önkormányzati törvény szerint kötelező a költségvetés-módosítást kitenni a település honlapjára, így a törvénysértő helyzet megszüntetésére szólította fel a kormányhivatal a polgármestert.

Ez egy újabb szomorú példája volt a hatalommal való visszaélésnek. Átláthatóságot, a polgárok bevonását ígérték a döntéshozatalban, de még a törvényi minimumot se teljesítették.

***

4. A polgármester barátnőjének törvénytelen alkalmazása

A legutóbbi törvénysértés kapcsán a munkaügyi hatóság vizsgálata megállapította, hogy Matkovich Ilona Vác Város polgármestere törvénytelenül alkalmazta barátnőjét, Iványi Károlynét kabinetfőnöki megbízási szerződéssel. 

Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Kabinetét Iványi Károlyné vezeti kabinetfőnökként. A Kabinetet a polgármester irányítása mellett a Kabinetvezető vezeti. A kabinetvezető felelős a kabinet működéséért, feladatainak szakszerű, törvényes ellátásáért, az utasítások végrehajtásáért, a döntések előkészítéséért. Kapcsolatot tart az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel. A Kabinet közreműködik a polgármester és az alpolgármesterek munkájának szervezésében, munkafeltételei biztosításában. Titkársági, kommunikációs, valamint társadalmi kapcsolatokkal összefüggő feladatokat lát el.

Iványi Károlyné 2020. április 29. napján kötött megbízási szerződésében foglaltak szerint tehát ellátja Vác Város polgármesterének kabinetfőnöki feladatait.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 11. §-ában megváltoztatta a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (II. 22.) sz. rendeletének 49. § (4) bekezdését, amely változtatás értelmében önálló szervezeti egységként határozta meg a Polgármesteri Kabinetet.

A Pest Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy jogellenes az a gyakorlat, amely szerint az önálló szervezeti egységként működő Polgármesteri Kabinetet Iványi Károlyné megbízási szerződés alapján vezeti a kabinetet és nem kormánytisztviselőként.

A Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott közokirat bizonyítja, hogy Matkovich Ilona polgármesterként jogsértő magatartást követett el.

A Pest Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai Főosztálya az alábbi megállapításokat tette:

A „jogszabályi rendelkezésből egyértelműen megállapítható, hogy vezetői beosztással kizárólag kormánytisztviselő kinevezéssel rendelkező munkatárs lehetne megbízható. Megbízási szerződéssel vezetői pozíció nem tölthető be.”

Továbbá egyértelműen kimondta Iványiné alkalmazásának jogellenességét is:

„jogellenes az a gyakorlat, amely szerint az önálló szervezeti egységként működő” Polgármesteri Kabinetet „megbízási szerződés alapján vezeti” Iványi Károlyné kabinetfőnök.

A Kttv. vezetői kinevezéssel kapcsolatos előírásainak betartására szólított fel a Kormányhivatal 2021 nyarán a Polgármesteri Kabinet vezetésének kapcsán, valamint a feltárt szabálytalanságok haladéktalanul történő javítására.

Hogy vajon a törvénytelen helyzetet a lebukásuk után megszüntették-e, azt csak az érintettek tudják.