JÓ KEZEKBEN VAN A VÁROS? – GONDOLATOK A VÁCIVILÁG CIKKSOROZATA NYOMÁN

Egy képviselői javaslat szerint: „a képviselő-testület határozatában kötelezze a polgármester asszonyt arra, hogy 5 napon belül sajtópert indítson a nevezett online újság ellen, kérve annak bíróság általi kötelezését arra, hogy ezen kijelentését vonja vissza és nyilvánosan, írásban kérjen bocsánatot és jelentse ki, hogy elismeri, hogy valótlan állítást tett, amikor választási csalás elkövetésével vádolta Kiss Zsoltot és Matkovich Ilonát….” Ezúttal a VáciVilágról van szó, de nézzük az előzményeket!

A VáciVilág márciusban kezdte meg az Összefogás általuk korruptnak, alkalmatlannak, sötét ügyekbe bonyolódottnak tartott tagjairól szóló cikksorozatát, amelyről elmondható, hogy számos cáfolhatatlan tény közlése, oknyomozói munka eredményeképpen rendkívül sok tisztátalan ügyre derített fényt, mindemellett pedig elképesztően karcos hangon kezdték elmondani a véleményüket ezekről a közszereplőkről.

Egy teljes bestiáriumot teremtettek a városházi figurákról vallott vélekedéseikből, mindazokról, akik meggyőződésük szerint a közpénzek felett nem őrködnek hűségesen.

Kimondható, hogy valóban messzemenően nem bánnak kesztyűs kézzel velük, a sajtóban valószínűleg a megengedhető véleménynyilvánítás legszélére eljutva neveket adtak a városházi hölgyeknek, uraknak… Hízelgésmentes képekkel is „megfestett” karikatúrák fogadják az olvasóikat, heti rendszerességgel történeteket kapnak a Közpénz Hiénáról, a Krajcár Keselyűről, a Homály Ökörről, a Mutyi Cicáról, s mindezek konglomerátumáról, a Hiéna Pártról.

Közpénz hiénák falkája a városháza körül – a VáciVilág tényleg nem bánik kesztyűs kézzel!

Az a tapasztalatunk, hogy nem tud a lap szerkesztősége olyan szélsőségeset írni, amelyre cáfolatot vagy akár egy jó hírnév megsértése, becsületsértés, rágalmazás vagy egy könnyed sajtópert indítanának.

Elképesztő ez a csönd annak a fényében, hogy miket és hogyan állít hétről-hétre a lap.

Kezdődött

  • a Velencei-tavi Ferjancsics-sagaval, hogy kívánt belemászni egy 30 milliós közpénz korrupcióba és miként sikerült kievickélnie belőle, majd eltussolni évekig azt, ami mára már el is évült,
  • pontos leírását adták a 2019-es önkormányzati választás tisztátalanságainak,
  • hogy Matkovich Ilona politikailag miképpen sajátította ki a Szavad Egyesületet, s hogyan használta fel öncélúan azt,
  • és ami a legsúlyosabb, Kiss Zsolt hogyan vezette meg a váci választókat 2019-ben,
  • sőt a cikkek szerint felmerülhet a választási csalás lehetősége is,
  • nem beszélve arról, hogy meggyanúsították és rabosították egy közpénz, pártpénz sikkasztási ügyben.

Gyakorlatilag azt a képet festik le, hogy Matkovich Ilonának két alpolgármestere személyében egy komplett maffia tevékenykedik a városházán. Nem tartottunk gyertyát, úgyhogy tényfeltárásaik valóságáról vagy véleményeik megalapozottságáról nincs tudomásunk, csak olvassuk a VáciVilág anyagait elkerekedett szemmel!

Erősen kísért már régóta az a gondolat, hogy miképpen lehetséges az, hogy a VácOnline egy múltidőért, egy politikusnak még tűrhető, bár karcos véleményért, dátumtévesztésért, pontatlan foglalkozás-megjelölésért kell állandóan bíróságra járnia, mindeközben e másik lapnak gyakorlatilag nincs olyan jelzője, vagy egészen elképesztő állítása, amelyet szóvá tennének vagy szankcionálnának.

Úgy tűnik, nem lehetünk egyedül ezzel a gondolattal, hiszen a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen Csereklye Károly, a Váci Szívvel Mozgalom képviselője neki szegezte a kérdést hivatalosan is a testületnek, hogy mi az oka annak, hogy bűnözőknek nevezik a város vezetőit, ráadásul olyanoknak, akik nem törvényesen kerültek hatalomra, ők pedig ezt szó nélkül eltűrik!?

Rövid interjút kértünk a képviselő úrtól, aki így számolt be  a történtekről:

– A rendkívüli testületi ülésen az első hat napirendi pont zökkenőmentesen lement. Az egyebekben pedig feltettem azt a kérdést, hogy a VáciVilág.hu-t miért nem pereli be a polgármester asszony, ugyanis ott az jelent meg, hogy a mostani Összefogás-koalíció választási csalással jutott hatalomra. Kértem, hogy a képviselő-testület szavazza meg, hogy a polgármester asszony öt napon belül indítson eljárást a VáciVilág ellen rágalmazásért.

Amennyiben a VáciVilág állítása nem igaz, akkor az egész képviselő-testületnek érdeke, hogy az igazság kiderüljön.

A polgármester asszony azt válaszolta, hogy ez politikai ügy, ebben ő nem érintett, kérdezzem meg Kiss Zsoltot, őneki semmi köze az MSZP-hez.

Számos beadványunk volt a polgármester asszony felé már, hogy vagy határolódjon el a besározódni látszó közszereplő kollégáitól, valamint Varga Borbála felé is számos közadatkérést, beadványt adtunk be, de semmire nem kaptunk választ.

A VácOnline sokadszorra teszi fel a kérdést olvasói nevében: jó kezekben van a város?