CSŐDBE VIHETI VÁCOT A LAKTANYA SZABÁLYTALAN ELADÁSA

Rendkívül veszélyes útra lép a Matkovich-Ferjancsics páros, amikor értékesítik Vác egyik  legértékesebb ingatlanát, az államtól ingyenesen kapott laktanya területet. Akár az egész költségvetés borulhat és a város csődközeli helyzetbe is kerülhet, ha szabálytalanul használják fel a befolyt vételárat. Márpedig vannak erre utaló előjelek.

2021. március 25-én a következőket tette közzé a váci városháza „értékesíti a város a volt laktanya területének hetedrészét – döntött a képviselő-testület nevében eljáró polgármester”. Az már csak stílus (és bizalom) kérdése, hogy a polgármester a ciklus egyik legfontosabb kérdésével nem várta meg, amíg újra összeül a testület, és a képviselők is részt vehetnek a döntésben, hanem egyszemélyben indítja el a totális privatizációt. Hogy ennek mi köze lehet a Ferjancsics Lászlóval való feszültségekhez, arról korábbi cikkünkben írtunk. De a lényeg most nem ez.

Fotó: Esze Tamás Laktanya Facebook-oldal

A váci laktanyát még Bóth János idején kapta meg a város az akkori baloldali kormánytól ingyenesen.

Az ingyenességért cserébe vállalta a város, hogy jól meghatározott közcélokra használja az ingatlant: „szociális lakásépítés, oktatási intézmény, szabadidő központ, közösségi ház, közművelődési és szociális intézményrendszer kialakítása céljából”.

Ugyanezt tartalmazza betűre pontosan a 2134/2005. (VII. 8.) Korm. határozat is.

ELMARADT BÉRLAKÁSÉPÍTÉS

Ezeket a közcélokat sajnos csak minimális részben sikerült a telken megvalósítani az elmúlt évtizedekben. Matkovichék például szociális bérlakások építését ígérték a kampányban, de nemhogy nem építenek ilyeneket a szociális bérlakás építés céljából kapott telekre, de a telket is és a meglevő szociális bérlakásokat is tömegesen privatizálják.

Azt mondanunk se kell, hogy a baloldal ellenzékből korrupciót sikítva tiltakozott a terület esetleges eladása ellen, de hatalomba kerülve azonnal dobra veri.

A szerződés nem zárja ki az értékesítés lehetőségét, de a 10. pont ehhez egy nagyon súlyos feltételt szab: csak a szerződés 2. pontjában foglalt célt szolgálhatja a bevétel. Azaz intézmény(rendszer)ek kialakítását, létesítését. Nem bérköltségeket, nem üzemeltetést, nem felújítást, nem pályázati önrészt, nem városüzemeltetést, nem karbantartást, hanem intézmény létesítést.

Tehát arra nem költhető, ami már ma is létezik, hanem olyat kell belőle létrehozni, ami most még nincs, ami új, ami fejlesztés.

Ezekben a feltételekben a 2005-ös baloldali kormány és az akkori baloldali városvezetés állapodott meg, és most a baloldali városvezetésnek kellene betartania.

Fotó: Esze Tamás Laktanya Facebook-oldal

KISKAPUK KERESÉSE

A városházi vezetők egy éve próbálják a kiskaput keresni, hogy kibújhassanak a fenti szigorú feltételek alól. Azt is mondogatják a törvényességi aggályokat megfogalmazó városházi jogászoknak, hogy ezek a feltételek csak 15 évig érvényesek. Ez persze valótlan, mert a fenti kormány határozat nem a váci laktanya telek kapcsán tartalmaz bárminemű 15 éves szabályt, hanem csak más településeknek juttatott sport ingatlanok vonatkozásában („A sporttelep megnevezésű ingatlanok tekintetében az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlant 15 évig elsődlegesen sportcélra használja, és ezt az ingatlan másodlagos hasznosítása sem veszélyeztetheti, valamint, hogy az önkormányzat az ingatlant a tulajdonszerzést követő 15 évig csak a Nemzeti Sporthivatal elnökének egyetértésével idegenítheti el és terhelheti meg.”) Tehát ez a mítosz is megdőlt.

Vác egyik legértékesebb vagyontárgya a Google térképén

MI FOG MOST AKKOR TÖRTÉNNI?

Ha senki nem állítja meg a váci baloldal veszélyes vagyonfelélő tervét, akkor a telket különböző kereskedelmi célokra értékesíteni fogják többszázmillió forint értékben. Tehát nem közcélú intézményt hoznak létre, így a kormányhatározat és a szerződés szigorú feltétele ezzel nem teljesülhet.

És ekkor fog eljönni az a pillanat, amikor a sok bevételtől megszédült politikusok könnyen olyan banánhéjra léphetnek, amivel bedőlhet Vác város költségvetése.

Ha ugyanis nem arra költik a bevételt, amit a kormányhatározat és a szerződés szigorúan előír, akkor a bevételt nem tarthatja meg a város. Addigra persze ők már ezt el fogják költeni (fejben talán már most elköltötték). Mivel megszegik a szerződést azzal, hogy a telek vételárát nem a szerződésben rögzített célra költik, ezért a vételár a telek eredeti tulajdonosát, az államot illeti.

A szabálytalan pénzfelhasználás után tehát jöhet a kincstári inkasszó, és a város fizetésképtelenné válhat, akadozhat a bérek és számlák kifizetése.

De természetesen a baloldali városvezetésnek erre az esetre már jól bejáratott kommunikációs fogása van.

Újra előveszik az elmúlt másfél évben minden héten ismételt mantrát, hogy a kormány elveszi Vác pénzét, a kormányzati elvonás sodorja veszélybe a várost stb.

Ezeket minduntalan hallhatjuk a tétlenkedésük miatt kommunikációs támadással védekező városvezetőktől. Csakhogy itt az állam célhoz kötötten adott egy nagy vagyont az önkormányzatnak, amit ha nem a cél szerint használ fel, akkor megszegi a szerződést és visszajárna az eredeti vagyon. De mivel addigra az eredeti vagyontárgy, a laktanya már pénzzé vált, ezért a pénz jár vissza a központi költségvetésnek.

És, ahogy a városházi közlemény is fogalmazott, ez csak egy kisebb része a teljes teleknek, még további privatizációs hullámok várhatók, ami azt jelenti, hogy egy esetleges szerződéses célokon túli, felelőtlen pénzfelhasználás még nagyobb lyukat üt majd a város költségvetésén.

Mi előre szóltunk: Vác veszélyben!

***

Könnyen ráfázhat az önkormányzat Vác legértékesebb vagyontárgyának értékesítésére