Megújultak a Vác-Hétkápolna Kegytemplom üvegablakai

A Vác-Hétkápolna Mária kegytemplom üvegablakai restaurálásának I. üteme az EGYH-KCP-19-1161. pályázat keretében valósult meg. Ennek köszönhetően a közelmúltban jelentős önrész felhasználásával megújultak a kegytemplom üvegablakai.

„Nézz a csodára! –
Színek zengése!
Fények zúgása!”
Dsida Jenő: Templomablak

A Vác-Alsóvárosi Plébániahivatal 2018-ban sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. egyházi célú támogatására. A Vác-Alsóváros Plébániahivatal Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, plébános atya vezetésével három üvegablak restaurálását rendelte meg Czifrák László szilikát restaurátor művésztől. A Váci Egyházmegyei Ifjúsági Iroda munkatársai és Kovács József atya, Vác-alsóvárosi segédlelkész segítették a projekt megvalósulását.

Páduai Szent Antal, Magyarok Nagyasszonya és Szent Erzsébet üvegablakok – Fotó: Czifrák László restaurátor művész, Vác-Hétkápolna Facebook-csatornája

Az 1711-ben épült Váci Hétkápolna Kegytemplomban hét üvegablakot találhatunk. E színes üvegablakok a 20. század valamennyi történeti emlékét őrzik, de szépségük túlmutat minden időn, és gyönyörűségük az Örökkévaló csodáját mutatja. A színes üvegablakok a 20. század elején készültek a kegytemplom számára, historizáló, eklektikus stílusban.

Rohbock: Vác látképe délről, a Hétkápolna felől – kézzel színezett acélmetszet, 19. század második fele – Tragor Ignác Múzeum, Vác

A búcsújárás helyszínéül szolgáló kegytemplom több mint 100 éves üvegablakainak állapota napjainkra jelentősen leromlott, számos törés, repedés, korrodált rögzítés csúfította őket. A restaurált három üvegablak Magyarok Nagyasszonya Szűz Máriát, Szent Erzsébetet és Szent Antalt ábrázolják, amelyek 1912-ben Tragor Károly adományaként érkeztek a templomba, és Waltherr Gida műtermében készültek. A restaurálás eredményeként az ólmozott üvegképek mellett megújultak az üvegeket tartó fémszerkezetek is, valamint védő üvegablakokat helyeztek el.

Forrás: Vác-Alsóvárosi Plébánia