DICSŐSÉG A HŐSÖKNEK! – PONTOSÍTÁS RUSVAY GÁBOR OLVASÓI LEVELE NYOMÁN

Az alábbiakban közöljük Rusvay Gábor olvasónk levelét, amelyben kéri, hogy a váci hősök emléke előtt adózva pontosítsunk.

November 4-ére, az orosz csapatok Magyarországra való bevonulására, a forradalom leverésének emléknapjára úgy emlékeztünk meg, hogy felidéztük a Vác ‘56, Vác Város Levéltára által kiadott kötetből Kristóf Béla visszaemlékezését és közöltük Vác 56-os szereplőinek tablóját.

Többen – közöttük Rusvay Gábor is – nehezményezte, hogy a tablóképek aláírásaként azt tüntettük fel, hogy „Tisztelet 1956 váci hőseinek, áldozatainak!”

Valóban félreértésre adhatott okot a felirat, hiszen a tabló nem csak a hősöket ábrázolta, hanem minden 56-os váci szereplőt, akik így vagy úgy részesei voltak azoknak a forrongó napoknak.

Természetesen, nem kívántuk részesei lenni annak, a mai baloldal részéről mutatkozó történelemhamisítási kísérletnek, hogy összemossák a barikád két oldalán harcoló szereplőket, relativizálni akarják a gyilkosok és áldozatok szerepét Európa legszebb, legnemesebb forradalma kapcsán.

Gábor barátunk levelét tehát jó szívvel közöljük, remélve azt, hogy ezzel tisztázhatjuk előtte és olvasóink előtt e valóban félreérthető kép aláírást.

***

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Kedves István!

Fölhívom a figyelmet a 2020. november 4-én, a Vaconline-on közölt, az ’56-os Forradalom és Szabadságharc váci történéseivel kapcsolatos összeállítás óriási tévedésére.

Kiváló történelemtanárom, valamint édesanyám, édesapám és hű barátainak tartozom azzal, hogy megkérlek, korrigáld a váci forradalom történelmi forrását „téves megvilágításba helyező” írásodat! Fölszólamlásom egyben tiltakozás a „Dicsőség a hősöknek” mindent egybemosó, elkenő kitétel ellen!

Az ominózus tabló (77 kép) nem a hősöknek állít emléket, hanem az egyébként kiváló, rengeteg forrásmunkát fölkutató-, rendszerező- és közlő mű lapjain említett személyek „fénykép archívuma”.

(Megjegyzem, a kötetek tanulmányozása során a fenti állításom magától értetődik…)

Aki ismeri az ötvenes évek váci történelmének fontos mozzanatait, az akkor Vácott élők nacionáléját, joggal vonja föl a szemöldökét a bejegyzésed („Dicsőség…”) olvastán: dr. Kristófot, dr. Brusznyait, Schrikket, Laczkót, Véghet, Lehőczöt, Gyombolait egy lapon hogyan emlegethetnénk primitív tanácselnökkel, kommunista vb-titkárral, pb-tagokkal, rendőrkapitánnyal, lőparancsot kiadó katonatiszttel, besúgó iskolaigazgatónővel!

Rusvay Gábor