ÉVFORDULÓ: A 100 ÉVE SZÜLETETT PÁLOS FRIGYES ŐRKANONOKRA EMLÉKEZNEK KEDDEN DÉLUTÁN AZ AVKF NAGYTERMÉBEN

100 esztendeje született és 5 éve hunyt el Pálos Frigyes őrkanonok, művészettörténész, a váci Egyházművészeti Gyűjtemény alapító-igazgatója.

Frigyes atya tagja és kitüntetettje volt a Váci Múzeum Egyesületnek, amely megemlékezést szervez a centenárium alkalmából. Pálos Frigyes atya születésnapján, január 23-án 16 órára várják a tisztelgőket az Apor Vilmos Katolikus Főiskola II. János Pál termébe, az egykori szemináriumi kápolnába. Az eseményen dr. Beer Miklós emeritus püspök és Holnapy Márton premontrei szerzetes emlékeznek Pálos Frigyesre.
A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Pálos Frigyes több évtizedes papi szolgálatát az imádságból fakadó állandó tenni akarás jellemezte, amit papi jelmondata is igazol: „Zelus domus tue comedit me”, azaz „A házadért való buzgóság emészt engem” (Zsolt 68,10).
Életének egyik főműve a Váci Egyházmegye egyik különösen becses építészeti örökségének számító tereskei templom felújítása, páratlan értékű freskófestésének feltárása.

Fotó: Ribáry Zoltán