LEBUKOTT MATKOVICH: TÖRVÉNYTELENÜL ALKALMAZTA BARÁTNŐJÉT KABINETFŐNÖKNEK

Újabb törvénysértés a váci városházán, újabb lebukás: a munkaügyi hatóság vizsgálata megállapította, hogy Matkovich Ilona Vác Város polgármestere törvénytelenül alkalmazta barátnőjét, Iványi Károlynét kabinetfőnöki megbízási szerződéssel. Matkovich és Inotay városában van, akiknek mindent szabad, a jogszabályokra is fittyet hánynak, ha így tudják vezetői székbe ültetni kiváltságos bizalmasukat. A Pest Megyei Kormányhivatal jelentése a városháza számára is ismeretes. Inotay és Matkovich vajon mit fog még megengedni magának?

Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Kabinetét Iványi Károlyné vezeti kabinetfőnökként. A Kabinetet a polgármester irányítása mellett a Kabinetvezető vezeti. A kabinetvezető felelős a kabinet működéséért, feladatainak szakszerű, törvényes ellátásáért, az utasítások végrehajtásáért, a döntések előkészítéséért. Kapcsolatot tart az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel. A Kabinet közreműködik a polgármester és az alpolgármesterek munkájának szervezésében, munkafeltételei biztosításában. Titkársági, kommunikációs, valamint társadalmi kapcsolatokkal összefüggő feladatokat lát el.

Iványi Károlyné 2020. április 29. napján kötött megbízási szerződésében foglaltak szerint tehát ellátja Vác Város polgármesterének kabinetfőnöki feladatait.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 11. §-ában megváltoztatta a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (II. 22.) sz. rendeletének 49. § (4) bekezdését, amely változtatás értelmében önálló szervezeti egységként határozta meg a Polgármesteri Kabinetet.

A Pest Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy jogellenes az a gyakorlat, amely szerint az önálló szervezeti egységként működő Polgármesteri Kabinetet Iványi Károlyné megbízási szerződés alapján vezeti a kabinetet és nem kormánytisztviselőként.

A Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott közokirat bizonyítja, hogy Matkovich Ilona polgármesterként jogsértő magatartást követett el.

A Pest Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai Főosztálya az alábbi megállapításokat tette:

A „jogszabályi rendelkezésből egyértelműen megállapítható, hogy vezetői beosztással kizárólag kormánytisztviselő kinevezéssel rendelkező munkatárs lehetne megbízható. Megbízási szerződéssel vezetői pozíció nem tölthető be.”

Továbbá egyértelműen kimondta Iványiné alkalmazásának jogellenességét is:

„jogellenes az a gyakorlat, amely szerint az önálló szervezeti egységként működő” Polgármesteri Kabinetet „megbízási szerződés alapján vezeti” Iványi Károlyné kabinetfőnök.

A Kttv. vezetői kinevezéssel kapcsolatos előírásainak betartására szólított fel a Kormányhivatal 2021 nyarán a Polgármesteri Kabinet vezetésének kapcsán, valamint a feltárt szabálytalanságok haladéktalanul történő javítására.

Hogy vajon a törvénytelen helyzetet a lebukásuk után megszüntették-e, azt csak az érintettek tudják. Korábbi törvénysértéseik rövid összefoglalója itt olvasható.