Gaal Gergely: A Cum Deo, Pro Patria et Libertate! gondolata három évszázaddal később ma is él!

A KDNP váci szervezetének a rendezésében, Szalay Ákos kezdeményezésére, 2020. július 17-én nyílt meg a „Rákóczi a hadak élén” című vándorkiállítás Vácott. A tárlatot annak tiszteletére rendezték meg, hogy 315 esztendeje járt a városunkban a Fejedelem.

A vendégeket Imre Zsolt fogadta szép tárogatójátékával, Kacsóh Pongrác: Rákóczi megtérése című művét adta elő.

Szalay Ákos köszöntötte az egybegyűlteket, aki megköszönte a művelődési központnak, hogy helyet biztosított a kiállításnak. A köszöntő után Dudás Demeter olvasta fel Rákóczi imáját, majd tekerőlanton Dobos Levente adott elő korabeli dallamokat.

Gaal Gergely, Szalay Ákos, Dudás Demeter és Dobos Levente – Fotó: Magosi Márk, VácOnline

Dr. Gyarmati György professzor erre az alkalomra írt gondolatait Dudás Demeter olvasta fel.  Rákóczi fejedelem történelmi tettei kapcsán pár mondat erejéig kitért a szerző Bottyán Jánosra is.

Bottyán János szobra – Fotó: Magosi Márk, VácOnline

Vácott aligha mellőzhető, hogy a szabadságküzdelmek hőseinek sorából külön kitérjünk Bottyán Jánosra – üzente a kiállításmegnyitón megjelenteknek Gyarmati tanár úr. A városi múzeum is egykor az ő nevét viselte, szobor is őrzi emlékét, mivel kuruc hadfivá válása előtt itt szolgált. Személyiségét a méltatlanul elfeledett, két világháború közötti időben Asztalos Miklós méltóképpen örökítette meg: Bottyán János volt az egész szabadságharc legnépszerűbb tábornoka. Rákóczi „tigrisapánknak” nevezte. Bercsényin, Károlyin, Forgáchon és Eszterházy Antalon kívül ő volt az egyetlen, akire a Fejedelem nagyobb seregcsoportok vezetését rá merte bízni.

Kriksz István, Gaal Gergely, Szalay Ákos, Dudás Demeter – Fotó: Magosi Márk, VácOnline

E történelmi kis esszé részletének ismertetése után Gaal Gergely, a KDNP kommunikációs igazgatója, a Rákóczi Emlékév Testület elnöke emelkedett szólásra. Rákóczi kora beleivódott a nemzet tudatába – mondta a politikus –, személye történelmünk szerves része, hiszen a Rákóczi-nótákat szinte mindenki ismeri, tudja, énekli. Nemcsak népdalokban őrizzük Rákóczit, hanem a jelmondata is sokat elárul:

„Cum Deo, Pro Patria et Libertate!”, Istennel a hazáért és a szabadságért! Három évszázaddal később ma is él egy olyan politikai erő hazánkban – a kereszténydemokraták –, akiknek ugyanez a jelmondatuk.

Így nem is véletlen, hogy a váci kereszténydemokraták szervezték meg ezt a kiállításmegnyitót is.

A történelmi múlt ismerete nélkül nem lehet jövőnk sem! Mi a történelmünkből építkezünk, hőseinket megbecsüljük. A nagyon kevés politikai egység egyikeként talán ezért dönthetett a magyar országgyűlés 2018. novemberében úgy, hogy 2019. II. Rákóczi Ferenc Emlékév legyen – hangsúlyozta megnyitó beszédében Gaal Gergely.

A kiállított tablók: 

Hogy mennyire élnek a Rákóczi-korabeli nóták, népdalok, egyházi énekek, ennek bizonyságaként el is énekeltek egyet közülük a kiállításmegnyitó látogatói az Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület énekkarának segítségével: a „Győzhetetlen én kőszálom…” kezdetű, II. Rákóczi Ferencnek tulajdonított segítségkérő imádságos éneket.

Kriksz István és Gaal Gergely Esze Tamás szobra előtt – Fotó: Magosi Márk, VácOnline

A MIMK folyosóján Gaal Gergely és Kriksz István a rendezvény végén megkoszorúzta Esze Tamás szobrát. A rendezvény szép zárópillanataként Hajdú Sándor két kuruc nótát elénekelt.

Magosi Márk (VácOnline) összefoglalója az eseményről

  Galéria