Kalendárium – A sör-virsli nap múltával újra a munkások védőszentjének ünnepe (május 1.)

A római katolikusoknál március 29-e volt Szent József fő ünnepe.  1955-ben XII. Pius pápa május 1-ét a munkásokat segítő Szent József ünnepévé nyilvánította.

Munkásábrázolások – Georges de La Tour: Szent József a gyermek Jézussal (1640. k., festmény) (b) – Haymarket Square, 1886. május 4., a szocialista-anarchisták bombarobbantása, korabeli illusztráció, a május elsejei munka ünnepe (j) – Wikipedia

Szent József, amikor Gábor főangyal megvitte Máriának az istenanyaság örömhírét, már Mária jegyese volt. Mint igaz ember titokban akarta elbocsátani jegyesét, mivel egybekelésük előtt Mária már gyermeket vár. Az angyal szavára mégis magához vette őt, de „nem ismerte meg”, míg világra nem hozta elsőszülött fiát, akinek a Jézus nevet adta. A Háromkirályok látogatása után a Gyermekkel és anyjával Egyiptomba menekült, majd Heródes halála után visszatért Izrael földjére, és Názáretben telepedett le.

„Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.” Mt 1,19. – Szent József álma (1360 körül) – Wikipedia

Lukács elmondja, hogy Szent József áldott állapotban lévő jegyesével a galileai Názáretből a júdeai Betlehembe ment a népszámlálásra, jelen volt Jézus születésekor. A Kisded Jézus templomban való bemutatásakor fölajánlott áldozatból arra lehet következtetni, hogy Szent József szegény ember volt. Évenként fölzarándokolt Jeruzsálembe, s amikor Jézus elérte a megfelelő kort, Máriával együtt magával vitte a tizenkét éves Jézust is. Ezután következett a Jézus rejtett életének mondott időszak, de Szent Józsefről többet az evangéliumok nem mondanak.

Rembrandt: József álma, 1646, Wikimedia

Apokrif iratok részletezik eljegyzésük történetét, a 4–5. századi „Szent József, az ács történetei” c. apokrif irat részletesen elmondja Szent József halálát.

Forrás: Katolikus lexikon

Jacob Jansz (1483-1509 k.): A Szent Család, Köln – Munkás Szent József, a munkások védőszentjének korai szobra a kölni dóm főoltárán – Wikipedia

Kiemelt kép: Munkás Szent József és Jézus szobra Óbudán. A szobor Józsefet mesterségének gyakorlása közben ábrázolja. Vele szemben, a munkaasztal túloldalán áll a serdülőkorú Jézus. József tiszta szemű (tiszta szívű) ember. Munkáját teljes erőből végzi, nevelt fiára teljes szívével figyel. Jézus alakja emberi, de kis részleteiben megmutatkozik, hogy nem átlagos földi halandó. – Fotó: Köztér, Göröntsér Vera, 2015.02.12.