Képviselő-testületi ülés lakossági tiltakozással

A vészhelyzet kihirdetése óta július 15-én tartotta első ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 35 tervezett napirendi pont megtárgyalását tűzték ki a reggel nyolc órától kora délutánig tartó ülésen. A magukat túlgyőzők fennhéjázásával, kioktató hangján vezetett ülést átlengte mindvégig az a szemlélet, hogy a városháza minden intézkedése remek és a közjót szolgálja, míg a kormány minden döntése Vác-ellenes és az itt lakók érdekeit sértik. Az ülés során a legártatlanabbnak tűnő kérdések kapcsán is Matkovich Ilona és a baloldali képviselők elodázhatatlannak találtak egy-egy pejoratív kifejezés elejtését a kormánypárti képviselőkkel kapcsolatban és magával a jobboldali kormánnyal szemben. Az egyik jobbikos képviselő még azt is megengedte magának, hogy a közönség soraiban tartózkodó választópolgároknak is arrogánsan ki-kiszóljon, meglehetősen faragatlanul, szégyenletesen kihasználva a testületi ülés adta helyzetét.

A teljesség igénye nélkül, lássuk, melyek voltak az ülés legfontosabb pillanatai.

Életmű kitüntetések átadása

Az ülés első perceiben adták át a városi elismeréseket a pedagógusoknak, melyet korábban ennél mindig jóval ünnepélyes keretek között, állófogadással egybekötve vehettek át az érintettek.

Fotó: vac.hu

 

Napirend előtt – kérdés a parkolási díjbeszedés késlekedéséről

Mokánszky Zoltán felszólalásában nehezményezte, hogy július elsejével miért nem indult meg a parkolási díj beszedése mind a felszíni parkolókban, mind a mélygarázsban, mint ahogy az az egész országban. A képviselő tolmácsolta a vállalkozók panaszát, hogy nem működik rendesen a parkolási bérletek kiadása. Érdemben nem kapott választ.

Mokánszky Zoltán (tőle balra Pető Csilla és Pető Tibor)– Fotó: VácOnline

 

Napirend előtt – képviselői javaslat bérfelajánlásról

Csereklye Károly határozati javaslatot tett arra, hogy 2020. augusztus 26-án tartson a képviselő-testület rendkívüli ülést, mert március óta nem volt rendes ülés és számtalan olyan napirendi pontot tárgyalnak meg sürgősséggel, amelyek további figyelmet érdemelnének. A másik javaslata az volt, hogy mivel a város nehéz gazdasági helyzetben van és a járdák karbantartására jelenleg alig van forrás, ezért a képviselő-testület mondjon le az augusztusi tiszteletdíjáról, a városvezetők pedig csak a bérminimumukat vegyék fel és fordítsák az ebből befolyt összeget a legsürgetőbb felújításokra.

Matkovich Ilona kioktató hangnemben nem vetette napirendre a javaslatot, azt hangoztatta, hogy a baloldal rendkívül sok anyagi áldozatot hozott már a járvány ideje alatt.

Csereklye Károly – Fotó: VácOnline

 

Hiába a törvényességi felhívás, a város vezetése rendjén valónak tartja a közterület-rendeletét

A napirend előtti tájékoztató egyik epizódja lett volna a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása, amely a közösségi együttélés 31/2016. önkormányzati rendelete kapcsán élt törvényességi felhívással. (Részletesen itt írtunk róla.)

Szavazás nélkül levették a kérdést a napirendről. A városháza sajtója érthetetlen módon megfeledkezett arról a csendes demonstrációról beszámolni, amelyet a döntés után a rendelkezés sújtotta lakosok tartottak az ülésteremben. A családi házas ingatlantulajdonosok annak kívántak hangot adni, hogy a rendelettel időben, pénzben, munkában óriási terhet rónak a lakosokra, a dolgok megtárgyalási módját pedig meglehetősen antidemokratikusnak tartják. (Interjú a szóvivővel.) A feltartott molinókon ezek a feliratok álltak:

„Párbeszédet, nem fenyegetést! Polgárok vagyunk, nem rabszolgák! Messze még Váctól Ausztria!”

Mokánszky Zoltán nehezményezte, hogy a képviselők munkáját nem segítette újra az, hogy a törvényességi felhívás – bár már június 25-én megérkezett az önkormányzatra, – csak július 14-én postázták. Így csak fél nap állt rendelkezésre a képviselőknek, hogy áttanulmányozzák az anyagot. Matkovich Ilonától a képviselő erre sem kapott érdemi választ.

 

Gyulay Zsolt alapítványa veszi majd át az új csónakház működtetését

Az újonnan épülő csónakház ügyében (2600 Vác, József Attila sétány, hrsz.: 3149/7) az ülésen Gyulay Zsolt személyesen is felszólalt és beszámolt arról a tárgyalási eredményről, hogy együttműködési megállapodás született három fél között a víziturisztikai célú hálózat, az ahhoz tartozó vízitúra megállóhelyek és víziturisztikai célú eszközök fenntartásáról és üzemeltetéséről.

A Váci Vízi Turisztikai Központ üzemeltetésére vonatkozó határozati javaslatokat egyhangúlag támogatta a képviselő-testület. A döntések értelmében az épülő csónakház üzemeltetője Gyulay Zsolt alapítványa lesz, de éves szinten 5,3 millió forinttal járul hozzá a központ működtetéséhez Vác önkormányzata is. Az ülésen Gyulay Zsolt olimpikon, a Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesület vezetője elmondta: a Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány 20 millió forinttal támogatja az építkezést is. A Duna-parti vízi létesítmény – jelentős Uniós támogatással – mintegy 290 millió forintból készül el, a projektet pedig az önkormányzat és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség is több tízmillió forinttal támogatja.

Részletek a csónakház üzemeltetéséről

Egyhangúlag támogatta Vác képviselő-testülete a Váci Vízi Turisztikai Központ üzemeltetésére vonatkozó határozati javaslatokat a keddi ülésen. A döntések értelmében az épülő csónakház üzemeltetője Gyulay Zsolt alapítványa lesz, de éves szinten 5,3 millió forinttal járul hozzá a központ működtetéséhez Vác önkormányzata is. Az ülésen Gyulay Zsolt olimpikon, a Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesület vezetője elmondta: a Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány 20 millió forinttal támogatja az építkezést is. A Duna-parti vízi létesítmény jelentős Uniós támogatással, mintegy 290 millió forintból készül el, a projektet pedig az önkormányzat és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség is több tízmillió forinttal támogatja.

Közzétette: ESTV – 2020. július 16., csütörtök

Az alapítvány a tárgyalások során jelezte, hogy a csónakház működtetése – előzetes számítások alapján – 16 millió Ft körüli éves üzemeltetési költséggel jár. Kéri, hogy ehhez az önkormányzat — lehetőségei szerint – 1/3 résszel járuljon hozzá.

 

A város kezdi felélni a vagyonát

Sajnos immár jellemző az a trend a baloldali városvezetések gazdálkodására, hogy nagyon hamar túltesznek a felhalmozott ingatlanvagyonon, s ami még rosszabb, hogy ezek után még kölcsönökbe is verik a rájuk bízott településeket. (Erről e cikkünkben írtunk bővebben.) A baloldali többség támogatásával megkezdődött a váci önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok kiárusítása.

A rendelet többek között azt tartalmazza, hogy 35-40 % kedvezménnyel azok megvásárolhatják  az önkormányzati lakásokat, akik öt éve már az ingatlanban laknak. A jobboldal szerint az mélyen igazságtalan azokkal szemben, akik több százan várakoznak önkormányzati lakásra, véleményük szerint minimum meg kellene pályáztatni ezeket a lakásokat. A képviselő-testülettől a gazdasági bizottságra szállt át az ingatlaneladások ügye.

 

Kiírták a színházigazgatói pályázatot, közben balliberális térnyerésre készül a városvezetése a kultúra területén

A jelenlegi igazgatót, dr. Varga Katalin mb. ügyvezetőt, a Váci Dunakanyar Nonprofit Kft. élére három hónapra bízták meg (az urnás szavazáson a jobboldal nem vett részt). Mindeközben egy teljes pályás letámadás készül a város kulturális életében. Kulturális holdingot akarnak létrehozni a színház köré.

Új és koordinált társaságot kívánnak létrehozni négy intézményből, melyek feladatait előadóművészeti, kulturális, közművelődési, városmarketing területeken határozták meg, helyszínei pedig a Madách Imre Művelődési Központ (Vác, dr. Csányi krt. 63.) Pannónia-ház (Vác, Köztársaság út 19.), a Kék-ház, az ún. Elefántos-ház (Vác, Március 15. tér 23.) és a Színház (Vác, dr. Csányi krt. 58.) lesznek.

 

Klímabarát Települések Szövetségében pártoló tagsági viszony megszüntetése

Megszüntették minden különösebb indoklás nélkül e klímaszervezettel a kapcsolatot, ehhez semmi anyagot, indoklást nem mellékeltek, szóban csak annyi hangzott el, hogy drágának találták. Mokánszky Zoltán szóvá tette, hogy a baloldali koalíció LMP-s tagjai mi kivethetőt találnak a klímapolitikát képviselő szervezetben való részvételben? Sejthető, hogy a valós indok ezúttal is a kormányzattal való politikai szembenállás lehetett.

 

Belépés a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe

A fenti 250.000 Ft-os éves „drága” tagsági díjat viszont minden további nélkül lecserélték egy 350.000 forintosra, a Dr. Gémesi György vezette önkormányzati szövetségi tagságra.

 

Településrendezési eszközök módosítása, önkormányzati ingatlanok átminősítése

Utolsó pontok egyike volt ez a napirend, ami miatt meg is szakították az ülést, hogy a Gazdasági Bizottság az ügyben határozatot hozzon. Az írásbeli előterjesztést és indoklást nélkülöző tervezet szemmel láthatóan valami miatt nagy prioritással bírt a városvezetés számára, mert átminősítették nagy sürgősséggel a 7001/70-7001/75 hrsz-ú és a 4432-4459 hrsz-ú ingatlanokat.

***

GALÉRIA