A PEDAGÓGIÁBAN KOMOLY FORDULATNAK KELL BEKÖVETKEZNIE MIHAMARABB

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán évek óta képzik azokat a pedagógusokat, akik a nevelésben a növendék egész személyiségét formálják, figyelembe veszik a gyerek életkori és egyéni adottságait, haladását hozzá szabják, azaz organikus egészként látnak minden nebulót. Nem csak puszta ismerettel tömik a következő generáció fejét, hanem művészeti oktatással, sporttal, az érzelmi nevelés minden eszközével arra törekszenek, hogy egészséges, kiegyensúlyozott, döntésképes, a világban otthont találó, érett személyiségeket neveljenek. Az ország területén már több mint száz organikus műhelyben dolgoznak ezzel a szemlélettel, a gödi Búzaszem ékes bizonyítéka e pedagógiai módszer sikerességének.

Második országos konferenciáját rendezte meg nemrégiben az Organikus Pedagógiai Egyesület.

A konferencia mottójául a jézusi mondást választották: új bort új tömlőbe!

A bor a tartalom és keressük azokat a kereteket, amelyek ezt befogadják – kezdte megnyitóját dr. Pécsi Rita, az organikus pedagógia hazai meghonosítója. Az új borhoz feltétlenül új tömlő kell. Ennek készen kell már lenni, amikor eljön a szüretidő, és az minden évben megérkezik. Tehát nincs idő várakozásra.

Mit jelent ennek a példázatnak az üzenete ma, számunkra? Az új bor az organikus pedagógia, az organikus gondolkodás, amire olyan sok nevelő vár. De van-e új tömlőnk?

Fotó: Hargitai Katalin, Nagy Sándor – organikusegyesulet.hu

Milyen is ez a régi tömlő? A minden szinten beszűkült mechanikus szemlélet és élet: az improduktív adminisztráció, a mindent leszabályozó ekifek és klikkek, a szankciók szankciójával való vezetés, a jogom van hozzá rövidzárlatos gondolkodás. Ha elromlik, lecseréljük. Az egész eldobó társadalom tulajdonképpen mechanikus gondolkodású, személy helyett munkaerőt alkalmazunk, az „el lehet innen menni kolléga, ha nem tetszik” világa.

Mindegy, ki megy be az órára, a napközibe, az ovis csoportba, mindegy, ki a pap, az orvos. Az ismeret-központúság számít, tanítsunk egymás mellé anyagokat, hogy összeáll-e, kit érdekel? A kipipálásra gyúró képzések, tréningek, kócsolások. A mechanikus gondolkodásban a részeket a közös funkció tartja össze, gondoljunk egy biciklire: kicserélhetem a pedált, a láncot, a kormányt, attól még bicikli marad. Gépies, szabály vezérelt. Tehát azok a mechanikai szabályok tartják össze, amelyek működtetik.

Az új bor, az organikus pedagógia minden részletében az életet szolgálja. Az egészséges, egyedi személyiség kibontakoztatásához nem csak az IQ-t, hanem az érzelmi intelligenciát, a testet, a lelket, az értelmet és a spirituális intelligenciát is együtt kell fejleszteni. Nagyon figyelni kell arra, hogy a nevelés belülről fakadó életet fakasszon, és egy saját tempójú fejlődést engedjen meg.

Éppen ebben a sürgető világban, amikor mindent hajszolunk, hogy tud-e már olvasni decemberben, van-e már három nyelvvizsgája az érettségi mellett kell nagyon figyelni az egyén tempójára. Azt kell figyelembe venni, hogy minden részlet a nagyobb minőséghez kapcsolódjon, szervesen összeépüljön, hogy aztán az életnek az egészséges növekedését szolgálja.

Nem tudod sürgetni a virágot, hogy előbb nyíljon, mert az életminőség benne van a sziromban, a gyökérben, a szárban, mindenhol, másik formában, mert egy organikus egész, az alacsonyabb rendű részeket a magasabb rendűek irányítják.

Jó lenne, ha az anyagi, testi életünket, az ösztön életünket, az akaratunkat, az érzelmünket a természetfölötti, a spirituális meggyőződésünk irányítaná, amikor bennem állnak össze a dolgok, az én érzelmemben, az én személyemben.

Ilyen például a meggyőződés is, ami csak bennem áll össze. Ezt a szellemiség tartja össze. Tehát van egy értékrendem, van egy szellemiségem, és minden ebből következik.

Vegyünk például egy családot: ha nem tartja össze egy értékrend és a szeretet, akkor csak egymás mellett élnek, kicserélhetők a szereplők, lehet akár szigorú szabály vezérelt is, új szabályok is behozhatók, cserélhetők, ma férfi vagyok, holnap nő. Nagyon-nagyon veszélyes a mechanikus gondolkodás és nevelés. Azt mondja Platón, hogy ahol az egész gyengélkedik, lehetetlen, hogy a rész egészséges legyen. Tehát nem csak az egész fog sérülni, hanem a részek is benne.

A pedagógiában komoly fordulatnak kell bekövetkeznie mihamarabb: a mechanikus oktatást fel kell váltania a gyermek egész személyiségét, egyéni fejlődési tempóját, egyéni adottságait figyelembe vevő, személyre szabott nevelésnek az óvodától kezdve az egész közoktatásban és a családban.

Országszerte, közel száz iskolában illetve egyéb nevelési „oázisban” tanítanak már ilyen szemlélettel,

ehhez kell megteremteni azokat a kereteket, amely az új tömlő, azaz azokat a csoportlétszámokat, ahol mindez megvalósítható, azokat a pedagógusokat kiképezni nagy számban, akik ezt a nevelést magukénak vallják.

A váci Apor Vilmos Főiskola ennek a szellemi műhelynek a központja, ahol nappali és posztgraduális képzéseken lehet elsajátítani ezt a szemléletet.

A konferencia előadói voltak: Uzsalyné dr. Pécsi Rita, dr. Doria Schlickmann, dr. Papp Miklós, dr. Gloviczki Zoltán, dr. Deme Tamás, dr. Csáki Tibor  – Fotó: Hargitai Katalin, Nagy Sándor organikusegyesulet.hu