JELENTŐSEN MEGÚJULVA, FRISSÍTVE ÚJRA VÁRJA A LÁTOGATÓKAT A VÁCI EGYHÁZMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY

Nagy várakozás övezte azt a csütörtöki ünnepi alkalmat, amellyel – csaknem három év átmeneti kényszerszünet után – újra megnyitotta kapuit a páratlanul érdekes, részben megújult kiállítási anyagot bemutató Váci Egyházmegyei Gyűjtemény.

Az újranyitás alkalmából tartott eseményt Koncz Kinga, a múzeum igazgatójának tájékoztatója vezette be. A szakember kiemelte: a megújult térben az érdeklődők egyrészt megtekinthetik az „Örökség” című állandó, de részben megújult anyagú, újragondoltan berendezett kiállítást, amely a nagy elődök, püspökök és prépostok tevékenységéhez kapcsolódóan mutat be értékes liturgikus és használati tárgyakat, bútorokat. Emellett a házigazda felhívta a figyelmet a 2023. évi Ars Sacra fesztivál keretében összeállított, szeptember 24-ég látogatható „Mária szent neve” című időszaki kiállításra is.

Marton Zsolt megyéspüspök köszöntőjében visszaidézte, hogy annak idején, főpásztori szolgálatának kezdetekor szinte rögtön egy zártabb, korlátozottabb élet köszöntött ránk, értelemszerűen az egyházmegyei gyűjteményt ugyancsak be kellett zárni, így nagy öröm, hogy most újra ki lehet tárni ennek az egyedülálló kiállítóhelynek a kapuját.

 

 

A megújult, a székesegyházi kincstár darabjaival frissített Örökség című állandó kiállítást dr. Varga Lajos segédpüspök, az Országos Gyűjteményi Központ igazgatója is jó szívvel ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, azokéba is, akik már jártak itt korábban, mint mondta, az újranyitással együtt számos újítás-újdonság várja az ide látogatókat.

 

A megnyitót Lachegyi Imre (furulya) és Reményi Árpád (lant) kis műsora tette teljessé.

A fafúvós művésztanár megemlítette: annak idején gyakran vendégeskedett az épületben az akkor itt élő Bogányi-családot látogatva, korrepetálásokat véve a tanár úrtól, olykor felügyelve a négy testvérre.

Tehát a lényeg, hogy három év kihagyás után ismét várja a látogatókat a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény.

A 18. századi egykori nagypréposti palota épülete egyedülállóan gazdag barokk-rokokó belső díszítőfestésével és változatos hangulatú tereivel önmagában is különleges esztétikai élményt nyújt.

A megújult térben az érdeklődők Örökség címmel tekinthetik meg a múzeum új kiállítását, valamint a 2023. évi Ars Sacra keresztény fesztivál keretében Mária szent neve címmel szeptember 16. és 24. között időszaki kiállítás is várja a látogatókat.

A hároméves szünet egyrészt a koronavírus-járvány, másrészt belső felújítási munkálatok miatt volt szükséges. A nagytemplom felújításának kezdetével az ott berendezett Székesegyházi Kincstár teljes anyagát átszállították az egyházművészeti gyűjteménybe, ahol korszerű raktárakat kellett kialakítani a több száz átvett textília számára, azokat savmentes dobozban elhelyezni a megfelelő polcrendszer kialakításával. Gondoskodni kellett a páratartalom, a hőmérséklet állandósításáról is. Ezek a munkafolyamatok alapos beavatkozást jelentettek. A festmények számára korszerű képakasztós rendszert alakítottak ki, amelyben minden műalkotásnak megfelelő elhelyezést tudnak biztosítani. Ez nem csak könnyebben áttekinthetővé, de a gyűjtemény gondozása szempontjából is jobban hozzáférhetővé, kutathatóvá teszi a festményeket.

„Lépésről lépésre áttekintjük és felülvizsgáljuk a festmények állapotát, illetve a különböző intézményekben jelen levő műtárgyállományt, és amennyiben szükséges, azokat frissítjük, restauráltatjuk” – nyilatkozta Koncz Kinga igazgató. „A jobb szárnyban időszaki kiállításokra szolgáló galériát szeretnénk működtetni, ennek megfelelően alakítottuk ki az elrendezést. A gyűjtemény belépési pontját áthelyeztük, új fogadóteret alakítottunk ki, amely a nagypréposti palota egykori konyhája volt. Így egy személyes, közvetlen, műtárgyakkal felszerelt enteriőr fogadja a látogatókat.”

Ez év márciusában megvalósulhatott a műemlék múzeumi épület ablakainak cseréje, részben a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának 4,5 millió forintos pályázati támogatásából, részben a Váci Egyházmegye saját forrásából.
Az épületre további részleges felújítások várnak, többek között a díszterem padlózatának cseréje is tervben van.

A gyűjtemény épületében tematikus időszaki kiállításokat, workshopokat is rendeznek, az épület kertje és termei bérelhetők.

Történeti háttér

A székesegyházi kincstár egyidős az 1771-ben felszentelt székesegyházzal, bár a benne őrzött emlékek egy része ettől régebbi.

A kincstár gyarapítói között több jelentős személyiség van, köztük Kámánházy László püspök (1808-1817), aki a napóleoni háborúk idején, az uralkodó hadi szükségleteinek finanszírozására lefoglalt kincstári műtárgyakat visszaváltotta I. Ferenc királytól. Mindenképp megemlítendő gróf Csáky Károly Emmanuel püspök (1900-1919) is, akinek nevéhez köthető a kincstár újraalapítása, gyarapítása és a kornak megfelelő felszereléssel, bútorzattal való berendezése. Ő volt az, aki a kincstárat gyűjteménnyé fejlesztette, sok műtárgyat restauráltatott, és látogathatóvá tette az intézményt.
A mai múzeum megalapítása Keszthelyi Ferenc (1992-2003) püspök idején, 1992-ben történt. Az intézmény első igazgatójának dr. Varga Lajos akkori püspöki titkárt nevezte ki.
Ekkor tovább folyhatott a gyűjtemény szervezése, gyűjtéssel, restauráltatással és műleírások készítésével.

1994-ben Pálos Frigyes Leó vette át az igazgatást, aki 2019-ben bekövetkezett haláláig vezette az intézményt. Az ő elévülhetetlen érdeme a nagypréposti palota épületének belső renoválása.

A gyűjtemény legfontosabb célkitűzése, hogy a klasszikus gyűjteményi tevékenységet minél eredményesebben folytassa és az egyházmegye liturgikus, hitéleti és kulturális örökségét minél teljesebben feltárja és megőrizze, mely a gyűjtemény kincseiből kevéssé ismert tárgyakat kíván bemutatni.

Aktuális kiállítások, programok

A Váci Egyházművészeti Gyűjtemény szeptember 14-én megnyíló Örökség c. kiállítása arra tesz kísérletet, hogy a gyűjtemény kincseiből kevéssé ismert tárgyakat mutasson meg.

Számos nagyvonalú mecénás püspököt, kiemelkedő humanistát ismerhettek meg a látogatók az elmúlt évek tematikus kiállításai során. Ezúttal egyetlen kiemelt személyiség helyett a teljes örökséggel, azaz a gyűjtemény számos tárgycsoportjából született válogatással szeretné a múzeum az egyes püspökök, prépostok munkásságát közelebb hozni a ma látogatói számára.

A berendezett, de nem túlzsúfolt terekben életre kelnek a tárgyak, és magának az épületnek is lehetősége van teljes szépségében és díszítő falfestéseinek pompájában megmutatkozni. Egy-egy miseruha vonhatja magára a figyelmet, amelyek ugyancsak nem a legkézenfekvőbb választásokat tükrözik a gazdag textilgyűjteményből.

Bissingen Ernő nagyprépost és felszentelt püspök, püspöki helynök kiemelt helyen installált ornátusa hihetetlen leleményességgel készült, tükrözve megrendelője és a készítője nagyszerű mesterségbeli virtuozitását, hiszen kettő az egyben öltözetet tartalmaz; megfordítható/kifordítható. Egyik oldala zöld, a hétköznapi misék színeinek megfelelően, a másik oldala lila, ünnepekhez alkalmazkodva. Mindez az összes kiegészítőjére, az ornátus további részeire is vonatkozik.

Az Ars Sacra Fesztivál keretében megnyitott Mária szent neve című időszaki tárlat pedig a helyi hagyományokra, a hétkápolnai búcsú megünneplésére épít, bemutatva a Mária-tisztelet elterjedését különleges ikonográfiájú Madonna-festmények segítségével, amelyet Zellei Boglárka Éva Ösvény című fotósorozatának képei szőnek át, a személyes
Isten-keresés, zarándoklat témája mentén haladva.

A gyűjtemény látogatási rendje

A Váci Egyházművészeti Gyűjtemény keddtől péntekig 11 óra és 16 óra között várja a látogatókat. Kérésre egyéni vendégeknek és csoportoknak tárlatvezetést is biztosítanak.

A teljes árú jegy 1200 Ft/fő, míg a kedvezményes jegy diákoknak, nyugdíjasoknak és zarándokcsoportok tagjainak 600 Ft/fő.
További információ: iroda@vaciegyhazmegye.hu, www.vaciegyhazmegye.hu, email: muzeum@vaciegyhazmegye.hu, telefon (munkaidőben): 06 30 716-5701.