ÚJ KERÍTÉS KÉSZÜLHET A BALASSAGYARMATI ÚTI SPORTPÁLYÁNÁL, KÉRDÉS, HOGY MIKOR

A szerdán tartott júliusi ülésen a képviselő-testület elfogadta a Balassagyarmati út 1899/32 helyrajzi számú ingatlan kerítése és bejárati része újraépítésével kapcsolatos tervdokumentációt, az ezzel kapcsolatos településképi bejelentést.

A tudomásul vételt javasló indítvány főépítészi indoklásából:
„A Balassagyarmati úti sportpálya kerítése évek óta rossz állapotban van, egyes szakaszai már elbontásra kerültek, mert veszélyessé váltak. A meglévő vasbeton elemek nem újíthatók fel, így új kerítés szükséges. Az új szerkezet is előgyártott elemekből készül, de már áttört, pálcás kerítéselemekkel. A 30 centiméteres beton lábazati elemekre fémszerkezetű, zöld porszórt felületű, táblásított elemek kerülnek. A rendszerben alkalmazott kerítés magassága 2,03 méter lesz, mintegy 200 folyóméter hosszon. A HÉSZ 5. § (4) bekezdése szerint sportpályát körülvevő védőkerítés legfeljebb 6,0 méter magas lehet. A bejárati szakasz körül nem épül kerítés, annak rendezése a második ütemben tervezett, az első ütemben csak minimális térrendezés történik. Az első ütemben a kerítés újjáépítésével együtt a mellette futó járda újjáépítése készül a felbontott betonlapok visszaépítésével. A kerítés mellett sövényt telepítenek. A tervezett anyagok, szerkezetek, színek megfelelnek a TKR előírásainak.”

VO-komment

A beruházás kezdetének és befejezésének várható időpontjáról nem áll rendelkezésre pontos információ. Ám a mostani városvezetés szinte minden fejlesztést (lásd: Márvány-tér felújítása, strandi gyerekmedence újjáépítse, Bauer utcai bölcsődeberuházás…) a végletekig elhúzó minimális eredményessége alapján nem csodálkozhatnánk, ha a jövő évi önkormányzati választásig csak annyi történne itt is, hogy kampányolhassanak némi kapirgálással. Bárcsak nem így lenne végül, hiszen a mostani látvány a város északi kapujában, több mint siralmas.