HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉST KÖT A VÁC VÁROSI EVEZŐS CLUB ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT

Az egyesület egy korábbi elnöke, Molnár Nándor képviselő előterjesztése alapján a január 25-ei testületi ülésen a grémium egybehangzó szavazással áldását adta a Vác Városi Evezős Club és az önkormányzat közötti használatba adási szerződésre a Horváth Mihály utcai vízisport-telepre vonatkozóan.

Régi adósság volt ez, az eddigi helyzetet a VVEC nemrégiben megválasztott új elnöke, dr. Fekete Károly a VO-nak adott adott beköszönő interjújában ex lex állapotnak nevezte, ami a megalakulás óta gúzsba kötötte valamelyest az egyesületet – például különböző fejlesztési pályázatok vonatkozásában is.

A testületi ülésen végül egyöntetű képviselői támogatást kapó szerződés tárgya és célja:

„Annak érdekében, hogy a használatba adó ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló, Vác belterület 2440 hrsz. alatti kivett közterület és csónakház megjelölésű, 1.3251 ha alapterületű ingatlanán hosszú távon és magas színvonalon, egységes elvek szerint az evezés sportágban a tömeg és versenysport funkció működtetése és fenntartása, valamint ezzel együtt a vagyon értékének megőrzése biztosítható legyen, szerződő felek a jelen pontban meghatározott, sportcélú ingatlan jelenleg sportcélú hasznosítású 3638 nm bekerített területére – használati megállapodás kötése mellett – ingyenes használatba adási/üzemeltetési szerződést kötnek a Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete 22/2014. (VI. 20.) sz. rendeletének 9.§ (1.) bekezdés b) pontja, valamint a 2011. éci CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdése alapján.”

„Használatba adó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározottak szerint sport támogatási és egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése közszolgáltatási feladatok ellátására az önkormányzati vagyoni körbe eső, 1. pontban jelölt ingatlant ezennel ingyenes használatba adja a Használatba vevő részére határozatlan időtartamra….”

Innentől kezdve tehát a VVEC nem jóhiszemű jogcím nélküli lakója úgymond a sporttelepnek. Ez pedig talán még több esélyt ad arra, hogy mind több külső forrást sikerüljön elnyerniük az eddig is jobbára saját forrásból és pályázatok révén fenntartott bázis működtetésére, további komfortosítására. Elképzelések, tervek, vágyak bőven vannak.