A VÁCIVILÁG NÉGY ÚJABB ÍRÁSA A HELYI KÖZÉLETI BESTIÁRIUMRÓL

A VáciVilág a már ismert, karcos hangnemében, tovább bővítette a helyi bestiáriumát, sorozatot indított Vác jelenlegi, kiemelten fontosnak vélt, közéleti gondjairól. Az általuk használt hang (Hiéna Párt=Összefogás és hasonló kifejezések) néhol sarkosan humorosan, de mindenképpen figyelemre méltóan komoly témákat vetnek fel pont azért, mert közéletünk súlyos anomáliáira hívják fel a figyelmet. Négy legutóbbi cikküket végigolvasva több jelenség is kirajzolódik az érdeklődők számára.

Ferjancsics László súlyos tehertétel a város közéletében

A város nyakán él immár a rendszerváltás óta – magát politikusnak gondoló –, szinte minden létező pártot megjáró, azokból kirúgott, kilépett, mindenkit maga érdekei miatt eláruló kaméleon, mindenkiről adatokat gyűjtő, magát mindig zsaroló pozícióban gondoló, a közpénzek iránt különös figyelmet fordító személyiség.

Felettébb nagy titok, hogy az a kommunikációs gépezet, amely minden pitiáner ügyért perel, miért nem reagál a VáciVilág kemény cikkeire?

 

Matkovich Ilona hallgatása több mint beszédes

Az is egy megválaszolatlan kérdés, hogy az a polgármester, akinek alpolgármesterét ilyen kemény vádakkal támadják hónapok óta, miért nem áll ki mellette vagy határolódik el tőle? Nem tudjuk, hogy ez a komoly tehertétel nyomja-e Matkovich Ilona vállát?

 

A tisztakezűséget ígérők korrupciós ügyei

Korrupciós ügyeket csak többszöri felszólításra hajlandók kivizsgálni, majd betegállományba engedik az érintettet, ahelyett hogy „fegyelmivel és teljes kártérítési kötelezettség mellett azonnal kirúgták volna, plusz büntető feljelentést tettek volna”.

 

Súlyos demokráciadeficit a városunkban

Mi is számos cikkben foglalkoztunk a jelenlegi önkormányzat működésének demokráciadeficitet mutató jelenségeivel,

  • hogy az ellenzéki képviselőket nem engedik be a városházára,
  • hogy számos ellenzékinek nem jutott semmilyen bizottságban hely,
  • még írásban feltett kérdéseikre sem kapnak választ,
  • titkos üléseken tárgyalnak meg fontos kérdéseket.

Néhány fontos idézet a VáciVilág írásaiból

E négy cikk részlet néhány idézete, amelyek alátámaszthatja a Ferja-jelenséget, a polgármesteri alkalmatlanságot, a korrupciós ügyek eltusolását, az ellenzéki képviselők semmibevételét:

„Ön városatyának tartja magát, de nem a város érdekli. Most az a tanmese jutott eszünkbe, amikor a teknősbéka átviszi a skorpiót a hátán a folyón, de az mégis halálra marja, azzal indokolva, hogy ő bizony skorpió, és ilyen a természete. Hát ön meg pénzhiéna, soha nem is lesz más. Ezért teszünk meg mindent azért, hogy a polgárok tisztán lássák, kiről is beszélünk.”

„A »politikai ellenfelek« nem véletlen szerepel idézőjelben, önnek nincs is politikai hitvallása. Erről teljesen felesleges vitát nyitni, hiszen alig van már olyan párt, amit nem járt meg. Akkor mi lenne a politikai nézete?”

„Tudja, mi ismerjük önt, és tudjuk, igazából nem ért semmihez, ahova pedig a lábát betette, ott értéket nem tudott teremteni. Az, hogy miképpen jut előre, már számtalan cikk témája volt és lesz, erre most nem is térünk ki. Az ön stábja, szakember gárdája is ugyanolyan dilettáns, mint saját maga, és most már a sokadik polgármesterre kényszeríti rá őket. Javasoljuk, hogy fogja meg az egész falkáját, és vonuljanak önkéntes száműzetésbe a város nyugalma érdekében.”

„Lejárt a lemez, bezárt a bolt, lehúzták a rolót, elment a hajó, bedobták a fájrontkulcsot, kicsöngettek, harangoztak – hányféleképpen kell elmondanunk, hogy pályafutásának vége?
Sajnos megint egy olyan »csapat« ült a kormánykerékhez, akikből, a korábbiakhoz hasonlóan, ez a becsületes jellem hiányzik. Természetesen nem kívánunk általánosítani, de egyértelmű, hogy a testületben vastagon, megint azok a hozzá nem értő, »megélhetési politikusok« vannak többségben, akiktől a múltjuk alapján semmi jó sem várható el, sőt ami még rosszabb, még a jóra való törekvés sem.”

„…lapunk információi szerint 2021. május 11-én a Zábó-üggyel kapcsolatosan volt egy szintén titokban tartott, „minek is nevezzelek ülés”, amiről képviselők tájékoztatást nem kaptak, a jelenlévők személye nem ismert, és az egész eljárás mélyen titkolt volt. Ez érthető is szerintük, hiszen csak a város pénzéből sikkasztottak, ezért ez senkire, legfőképpen nem a közvéleményre tartozik, mint ahogy azt is titok övezi, hogy ott milyen döntés is született. Azért idézzük itt dr. Varga Borbálát, aki Csereklye Károly úr erre vonatkozó kérdésére azt a választ adta, hogy »semmi köze hozzá«.”

„Mivel zsarolhatja, vajon mivel tarthatja sarokba szorítva a város vezetését Zábó Edina? Esetleg nem csak a múltban, és nem csak a maga hasznára nyitotta ki a közös kassza fedelét? Talán okosan, a jelenben is, nemcsak a saját, hanem pártállástól függetlenül mások, nyilván képviselők, FB-tagok hasonló igényeit is kiszolgálta, »kifizető helyként« működtetve a felügyelete alá tartozó városi cégeket, lehetővé téve ezt mindazok számára, akik hozzá hasonlóan, képviselői fizetésüket szerették volna kiegészíteni?”

VáciVilág 1   |   VáciVilág 2   |   VáciVilág 3   |   VáciVilág 4