LAPSZEMLE – A VÁCI POLGÁR NOVEMBERI SZÁMÁBÓL SZEMEZGETTÜNK

Ha november, akkor a halottainkra emlékezünk. Azokra az őseinkre, akiket többségében nem is ismertünk, de nélkülük mi sem lennénk, örökségüket hordozzuk magunkban, és azokra, akiknek az elvesztése fáj. Hálával tartozunk nekik, amivel megajándékoztak bennünket. Az immár huszonhatodik évfolyamát élő, a város egyik legjelentősebb értékmegőrző, értéktartó és egyúttal mértékadó lapja, a Váci Polgár legutóbbi, novemberi számát szemlézve újra fontos és gazdag tartalmat tudunk ajánlani az olvasóinknak.

***

Trianon emlékére harangot avattak a református templom kertjében, melyet Őrbottyánban, Gombos Miklós és Ferenc műhelyében öntöttek. A június 4-i évfordulóra tervezett átadás a pandémia miatt elmaradt, így október 25-én, ünnepi istentisztelet után áldották meg az új harangot. Az ott elhangzott ünnepi beszédet, amelyet dr. Hóvári János történész mondott el, olvashatják ebben a lapszámban, és mindazoknak a hosszú sorát, akik tevékenyen részt vettek ennek az emlékező helynek a létrehozásában a szomorú trianoni tragédia centenáriuma kapcsán.

 

Az Inspiráció rovatban ezúttal dr. Gloviczki Zoltánnal, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola új, szeptembertől kinevezett rektorával készült interjút olvashatják. Bár a főiskola világi képzést nyújt, a rektor kiemelte és küldetésének tekinti a katolikus értékrend és lelkület érvényre juttatását. Hogy milyen lépéseket tervez az új rektor, milyen személyes kötődése van Váchoz, elolvashatják ebben a lapszámban.

 

Kisfilm készült Cházár Andrásról születésének 275. évfordulója kapcsán, mely szervesen illeszkedik az ünnepi emlékév programjába. A lelkes csapat a jólészi élményeiből táplálkozott, amikor megszületett az ötlet, hogy ebből szülessen egy kisfilm. Az alkotás öröme kapcsolta össze az alkotókat, a fogadtatás felért számukra egy Oscar-ral.

 

A Piar Élet rovatban ezúttal Horváthné Stumm Erzsébettel, az iskola igazgató-helyettesével beszélgetett Nemes György atya. Bepillanthatunk az iskola mindennapjaiba, hiszen a tanárnő szülőként, tanárként és helyettesként is alakítója a jelenlegi iskolának.

 

Szerelmünk Európa címmel rövid, történelmi tablót szerkesztett Juhász Péter abból az alkalomból, hogy az ellenzéki közbeszédet uralja napjainkban az a téves gondolat, hogy rajtunk Európa mindig, készségesen segített.

Emléknapjaink és ünnepeink fénytörésében rávilágít arra a tényre, hogy az európai nagyhatalmak kezdettől fogva kettős mércével mértek, hogy amiért minket számon kértek, azt szem lehunyva eltűrték másoknál.

Százötven éve a nagyhatalmi érdekek mentén politizálnak, alkukat kötnek a hátunk mögött, nem átallnak összefogni véres diktátorokkal ellenünk. Reményünk lehet csalfa, hogy Európa egyszer csak kezd visszatérni gyökereihez: a kereszténységhez, a görög etikához és a római jog rendhez, de vakok soha többé nem lehetünk – figyelmeztet a szerző.

 

Nekem a kérés nagy szégyen, idézi a költőt Kucsák Gábor, a Váci Polgár felelős szerkesztője, aki bejelentette, hogy csökkentett oldalszámmal, tartalommal jelenik meg ezután a lap, mivel komoly anyagi gondokkal küzd.

A pandémia miatt elmarad a jótékonysági bál, az önkormányzat nem támogatja tovább a lapot.

Mivel a lap szerzői, szerkesztői ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak, a tipográfiai és nyomdai költségek fedezésére kéri a lokálpatrióta váciak támogatását. Hisz abban, hogy kérése meghallgatásra talál és a 26 éve működő lap tovább szolgálhatja az értékmentést városunkban.