Újabb városházi törvénysértés: most az Adatvédelmi Biztos állapított meg jogsértést, amiért a szerződéseket nem hozták nyilvánosságra

Az átláthatóságot korábban égen-földön hirdető városvezetés számára rendkívül kellemetlen, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) megállapította, hogy közpénzből kötött szerződések, támogatások, közérdekű adatok nem kerültek fel a honlapra, ami törvénysértő. Magyarul, amit az „üvegzseb” szabályok alapján minden polgár számára az interneten megismerhetővé kellett volna tenni, azt nem tették ki a város honlapjára.

A vizsgált kifizetések mind közpénzből teljesített kifizetések, amelyeket így az emberek nem tudtak megismerni. Hiába hirdették Matkovichék az átláthatóságot és a „civil kontrollt”, ha még a legalapvetőbb közpénz nyilvánossági szabályokat se tartják be, és így a polgárok azt se tudhatják meg, kiknek osztogatják Vácon a közpénzeket.

A közérdekből nyilvános adatok közzététele csak ellenzékből volt fontos, hatalomra kerülve elkezdődött az adatok visszatartása.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. számú melléklete sorolja fel a közérdekből nyilvános (honlapon közzéteendő) adatokat. A NAIH az Infotv. 38. § (3) bekezdés alapján vizsgálatot indított a Váci Önkormányzat gyakorlata kapcsán.

A vizsgálat során megállapították, hogy alakuló ülés óta „az önkormányzati támogatások és szerződések valóban hiányosan szerepelnek a weblapon.”

A NAIH a törvénysértésen kapott Váci Önkormányzatot az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján a következményekre való szigorú figyelmeztetés mellett felszólította, hogy „a megállapított jogsérelmet haladéktalanul orvosolja és az elektronikus közzétételi kötelezettségének az Infotv-ben foglaltak szerint tegyen eleget.” Városházi forrásaink szerint erre a jegyző ígéretet is tett, hogy a további eljárási cselekmények ne folytatódjanak.

Különösen kellemetlen ez az eset Ferjancsics Lászlónak, hiszen ő egyik korábbi pártjának, az Együttnek a közadat nyilvánosságért küzdő szakpolitikusa volt. Akire tehát ellenzékben azért voltak büszkék, hogy küzd a közérdekű adatok nyilvánosságáért, most egy olyan önkormányzat alpolgármestere, amelynél megállapítják a közadat előírások szerinti adatnyilvánosság be nem tartását.

 

Nem ez az első látványos törvénysértés a váci városházán:

– a munkaügyi hatóság azért marasztalta el a városvezetést, amiért a koronavírus járványra hivatkozással 100%-kal, 0,- forintra csökkentették egyes városi dolgozók bérét;

– a járványhelyzet alatt Matkovich Ilona nem hívta össze a városi közgyűlést, hanem egyszemélyben hozott a testület helyett döntéseket, itt azonban a kormányhivatal állapította meg a törvénysértést, amiért a költségvetési rendelet módosítását nem hozta nyilvánosságra a város honlapján;

– miközben a városvezetés szerint semmire nincs pénz, a városháza egyes részeinek felújítására és átalakítására mégis volt, csakhogy ennek kapcsán az örökségvédelmi hivatal állapította meg a műemlékvédelmi törvény előírásainak megsértését;

– most pedig a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos törvényi előírások megsértését állapította meg a NAIH.

Ilyen sok, és ilyen súlyos törvénysértés már önmagában is jelentősen megkérdőjelezi a jelenlegi baloldali városvezetés alkalmasságát.