A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZETT A VÁCI FIDESZ ÉS A KDNP A RABTEMETŐNÉL

„Ma emlékezünk az ártatlanul elnyomottakra, azokra, akiket bebörtönöztek, kínzásnak vetettek alá, vagy akiket elhallgattattak azért, mert merészeltek álmodni, merészeltek szabadon gondolkodni, vagy mert más véleményük volt” – emelte ki beszédében Szádoczki Imre, a váci Fidesz elnöke vasárnap, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján, a rabtemetőnél.

Szádoczki Imre emlékeztetett, hogy „a kommunizmus sötét időszaka alatt milliók szenvedtek elnyomást, üldöztetést és sokan veszítették életüket az elnyomó hatalmak által. A kommunista rezsimek a szabadságot, az egyéni jogokat és az emberi méltóságot semmibe vették, az állampolgárokat a rendszer alá vetették, megtörve az egyéni akaratot és az önrendelkezés jogát.”

„Ma emlékezünk azokra is, akik bátran kiálltak a kommunizmus ellen, akik nem hagyták, hogy a félelem és a retorzió elnyomja őket. Azokra az emberekre, akik felszólaltak az igazságért és az emberi jogokért, akik hittel és kitartással küzdöttek a szabadságért és az igazságosságért, még akkor is, ha ez áldozatokat követelt. Az emlékezés fontos szerepet tölt be abban, hogy soha ne felejtsük el a múltunkat, és hogy megértsük, milyen fontos az, hogy mindig őrizzük és védelmezzük az emberi méltóságot és az alapvető szabadságjogokat. Az emlékezés arra is emlékeztet bennünket, hogy soha ne engedjük, hogy az ilyen borzalmak újra megtörténhessenek” – tette hozzá Szádoczki.

„Ahhoz, hogy az elkövetkező generációk megértsék a múltunkat  és megbecsüljék a szabadságot, az igazságot és az emberi méltóságot, nekünk, akik itt vagyunk, feladatunk, hogy továbbadjuk az emlékezetünket és az értékeinket. Legyünk hát hűségesek az emlékezéshez és tegyünk meg mindent azért, hogy a kommunizmus áldozatainak emlékét és tanulságait továbbvigyük, hogy soha ne felejtsük el azokat, akik az elnyomás és az igazságtalanság áldozataivá váltak” – zárta beszédét Szádoczki Imre.