MEGALAKULÁSA HARMINC ÉVES ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE SZOMBATON A VÁCI KOLPING CSALÁD

Ünnepi misével és műsorral, baráti vendéglátással ünnepelte szombaton megalakulása 30 éves jubileumi évfordulóját a Váci Kolping Család egyesület.

A piarista templomban tartott ünnepi misén dr. Varga Lajos segédpüspök, általános helynök, *prézes a többi között így fogalmazott köszöntőjében:

„Az egyház egyik legfontosabb feladata a nevelés. Ez nem csak indirekt eszközökkel valósítható meg. Mindig is léteztek olyan közösségek, melyek a hozzájuk való tartozás által éppúgy végezték az emberi személy alakítását, mint a direkt nevelési programok szervezésével. Sőt az élet egészét összefogó programok az egymásra való hangolódás, a közösség alakítása, az egyén fejlődése szempontjából hatékonyabbnak bizonyultak mint a direkt nevelési programok…

…A társadalom napjainkban ismét nagy változáson ment át. Most már posztindusztriális társadalomban élünk, ahol az informatika révén olyan változások zajlottak le, melyek a korábbiakkal nem mérhetők össze. A családokra és a családok szövetségére most nagyobb szükség van, mint korábban, hiszen a család összetartó ereje különböző okok miatt meggyengült, melynek egyik ellenszere a családok összefogása lehet. Ebben tud segítséget nyújtani összejöveteleivel, foglalkozásaival, közösségével a Kolping család is.”

Kucsák Gábor elnöknek a jubileum alkalmából kiadott hírlevélben, kis füzetben megjelent köszöntőjéből is idézünk:

„A Kolping mozgalomnak különlegessége és egyben erőssége, hogy egész szellemiségére az alapító karizmatikus személyiségének máig ható kisugárzása nyomja rá bélyegét. Boldoggá avatásakor Szent II. János Pál pápa mondta róla: »Az égről tájékozódott, miközben mindkét lábbal a földön állt. Kolping imádkozva dolgozott és dolgozva imádkozott«.
Mi váciak büszkék vagyunk arra, hogy 1863-ban, 160 évvel ezelőtt Vácon is megalakult – az országban hetedikként – a Katolikus Legényegylet…

…Ha a mai egyesület 1991-ben alakult meg, akkor miért 1993-at tartjuk a megalakulás évének? Azért ünnepeljük mégis így, mert 1993-ban lettünk bejegyezve hivatalosan is a bíróságon…

Keszthelyi Ferenc megyéspüspök – elődei hagyományát folytatva – a Budapesti főúton (a mai Althann-házban) otthont biztosított számunkra. Majd Beer Miklós nyugalmazott püspök atya is támogatta és most Marton Zsolt megyéspüspök is pártolja munkánkat.”

A jubileumot ünneplő Váci Kolping Család egyesületnek immár hosszú évek óta az egyházmegyei könyvtár melletti, a püspöki palota bejáratával szembeni épület az otthona, ahol előadásokat, baráti összejöveteleket, könyvbemutatókat tartanak, miközben közösséget építenek más, házon kívüli programokkal, így például rendszeres családi (sokszor kerékpáros) zarándokútjaikkal is.

* Prézes (latinul praeses, a praesideo, »elnököl, kormányoz« igéből): 1. szerzetesrendek kongregációi élén álló apát, →főapát (→bencések, ciszterciek); 2. egyesületek pap elnöke.