BUKI HÍRADÓ: NYÍLT LEVÉL A POLGÁRMESTERHEZ A MEG NEM VALÓSULT KÁSZONYI ÍGÉRETEK ÜGYÉBEN

Hájas Attila nyílt levelet írt a közössége nevében Matkovich Ilona polgármesternek a környéken megvalósuló építkezés miatti súlyos érdeksérelmek kapcsán, amit ezúttal a szerkesztőségünknek is elküldött, hogy kérelmüket ismertessük a város szélesebb nyilvánosságával is. 

Tisztelt Polgármester Asszony!

Már több mint két hónap telt el azóta, hogy Kászonyi Károly önkormányzati képviselő kíséretében ön találkozott a Kőhíd utcai építkezés miatt súlyos érdeksérelmet szenvedett helyi polgárokkal.

A találkozón a képviselővel együtt az önkormányzat nevében önök ígéretet tettek többek között arra is, hogy az építkezés miatt megnövekedett balesetveszély csökkentése érdekében rendezik a környékbeli utcák elsőbbségadási szabályait, járdákat építenek és fekvőrendőrrel korlátozzák az óvatlanul vezetőket.

Ezekből az ígéretekből a mai napig semmi sem teljesült.

Ezeknek az ígéreteknek a teljesítésére a mai napig semmi sem történt.

A megígért beruházások ügyében Kászonyi képviselőt többször is kerestem, aki viszont az említett találkozó óta a sérelmet szenvedett helyi lakosok számára teljesen elérhetetlenné vált.

Az itt élők életének és biztonságának védelme azonban halasztást nem tűrhet.

Az itt élők közül többen felvetették, hogyha az ön által vezetett önkormányzat nem képes a közpénzekből a közérdeket szolgáló beruházásokat támogatni, akkor saját pénzükből, közadakozásból létesítenének legalább egy fekvőrendőrt.

Mindezzel összefüggésben kérdezem a tisztelt polgármestert, amennyiben közpénzekből nem is támogatják a megígért fekvőrendőrök telepítését, legalább engedélyezni hajlandók-e?
Tudna-e a helyieknek segíteni abban, hogy valamelyik munkatársát kijelöli arra, hogy a létesítés engedélyezésében a közadakozóknak a segítségére legyen?

Ha a helyi adózók pénzéből nem is, de a saját jövedelméből a helyben lakókhoz hasonlóan hajlandó-e támogatni az ön által megígért beruházás megvalósítását?

A helyben lakók érdekében várom mielőbbi válaszát.

Vác, 2023. február 19.

Tisztelettel:

Hájas Attila