MAULBERTSCH MESTER SZÍNEINEK NYOMÁBAN A VÁCI POLGÁR FEBRUÁRI LAPSZÁMÁBAN

A felejthető tartalmú-színvonalú városházi propagandakiadványtól eltekintve mára a Váci Polgár az egyetlen igazán számottevő, kifejezetten helyi sajtóorgánum, mely a február havi lapszámban is bőven kínál szórakoztató, ismereteket bővítő, elgondolkodtató írásokat.

Két főmunkatárs, Szórád Ágnes és Juhász Péter is megemlékezik a lapszámban a néhány hete elhunyt XVI. Benedek pápáról, itt most csak egyetlen, a szentatya megítélésére vonatkozó találó gondolatsort idézünk:

„»Jézus azt mondta Péternek: »Tu es Petrus,…« vagyis Te Péter vagy (azaz kőszikla), és erre a sziklára építem egyházamat, és az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta«, és ezt mondta Jozeph Ratzingernek, a papnak, az egyetemi tanárnak, az érseknek, a Hittani Kongregáció vezetőjének, XVI. Benedeknek, a pápának is. Ha azt kérdezzük, mi volt a baja a »haldóknak« Benedek pápával aktív pápaként és mi a bajuk halálakor (lásd. 444, Economist), a válasz egyszerű: kőszikla volt. Olyan kőszikla, amely szilárdan állt a hit talaján, és csakis a hit talaján. Tudása megkérdőjelezhetetlen, ezért, az élet rendje szerint, a néha játékos, néha csapkodó hullámoknak útjában állt, azok megtörtek, visszaverődtek. Nem találtak fogást rajta.

(Valamennyien – mivel olvasni tudunk – jártunk iskolába, emlékezünk olyan tanárra, aki szigorú, következetes, ráadásul nagy tudású volt, haladón nem toleráns. Őt szoktuk a legtöbbet emlegetni, hogy mi mindent kaptunk tőle.)

Nos, a pápa, XVI. Benedek a hit védelmezője volt. Igaz, ezt a címet az angol királyok viselik, de Benedek papként és pápaként is ezt tette. Tudós volt, ezért szabad! Nem a konvenciókon, hanem a hitünk igazságainak nagyítóján át szemlélte az egyházat és annak feladatait. Így lépett fel az egyház felszentelt képviselőinek botlásai, bűnei ellen, így folytatott dialógust a más vallások képviselőivel. Ő megtehette, hogy a hit igazságának fényénél példaképül állítsa Luthert, miközben sokat kritizált körlevelében intette a katolikusokat, hogy az ökumené csak úgy fog eredményesen, értékesen megvalósulni, ha mindenki ismeri és szilárdan megtartja hitének tanítását és nem relativizálja azt. Csak öntudatos, magukban (hitükben) biztos, ha úgy tetszik, büszke emberek tudnak értelmes és eredményes párbeszédet folytatni…”

A Cházár EGYMI életéről beszámoló rendszeres rovat, a Császármorzsa oldalán ezúttal az intézmény és a Memento Mori című, hamarosan debütáló film kapcsolódási pontjairól
esik szó, annál is inkább, mert több jelenetet is itt forgatott Kiss Stefán Mónika producer-rendező stábja, sőt itt volt a váci bázisuk.

„Házigazdaként személyesen találkozhattunk a rendezővel, a színészekkel és a kulisszák mögé is betekinthettünk. Ez egy különleges élménnyel gazdagított minket cházárosokat.
Köszönjük a sok szép emléket” – fogalmazott a szerző, Szentpéteri Tamás, aki azt sem mulasztotta el megemlíteni, hogy a Fehérek kriptájában talált, természetes úton
mumifikálódott tetemek között pihent az iskola első igazgatója, Simon Antal is.

A székesegyház folyamatban lévő történelmi léptékű belső felújításáról szóló érdekfeszítő sorozat újabb részében ezúttal Maulbertsch színeinek tudományos feltárásával kapcsolatban oszt meg érdekességeket az olvasókkal Welledits Lajos vezető restaurátor.

A többi között kiemelve:„… A váci székesegyház restaurálási terveinek elkészítéséhez mi is igénybe vettünk fizikai vizsgálatokat Maulbertsch festékeinek megismeréséhez. Elengedhetetlennek látszott, hogy meghatározzuk azokat a színeket, amelyek a mester palettáján helyet foglaltak. Igyekeztünk kis mennyiségű festékport venni a legjellemzőbb színekből és azokat röntgendiffrakciós vizsgálatnak vetettük alá. A freskófestéshez használt legtöbb festék kristályos szerkezetű. A választott vizsgálati eljárással a pigmentek összetétele a kristályforma alapján meghatározható. A mintatartóba foglalt pigmentekre röntgensugarat bocsátva a kristályok élein a sugár megtörik, s a törésszöget megmérve meghatározhatók az egyes festékek.

Három példa:
Vörös: A vizsgált színnel Szent Ágnes száját festette a mester. A mintában égetett okker (vörös okker), cinóber és mínium található. Barna: Árpád-házi Szent Erzsébet váll fűzőjén lévő gombok árnyéka, amely okkerből, zöldföldből és feltehetően venyige feketéből áll. Kék: Kobalt tartalmú üvegőrlemény, smalte. Mivel az üvegen a röntgensugár nem törik meg, elektromikroszkóppal sikerült a pigmentet meghatározni. A minta Szent Mihály arkangyal sisakforgójából származik és a kék pigment 90% smaltét tartalmaz.

A következő számban arról a sajátos festés módról lesz szó, amely Maulbertsch technikáját jellemezte, és amellyel bravúros festői elképzeléseit megoldotta.