TÖREKEDVE A JÓRA – KERESZTÉNY VÁLLALKOZÓK ÉS VEZETŐK TALÁLKOZTAK VÁCOTT

Második alkalommal tartottak egész napos találkozót a Váci Egyházmegye keresztény vállalkozói számára október 13-án Vácott – számolt be az eseményről a Magyar Kurír. Az ÉrMe (Értékmegőrző) Vác Klub által szervezett eseményen – amely a vállalkozók és üzleti vezetők mindennapi feladatvállalásához kívánt hozzájárulni iránymutatással, kérdésfelvetéssel és az organikus közösségépítés szándékával – közel százan vettek részt.

A találkozót Szente Balázs, az ÉrMe Hálózat alelnöke nyitotta meg, Marton Zsolt váci megyéspüspök pedig a rendezvény védnökeként püspöki útmutatást adott köszöntőjében. „A gazdaság is olyan terület, amely evangelizálásra szorul, azaz missziós terep, és ezen a terepen Önök a misszionáriusok!” – üzente a püspök a jelen lévő vállalkozóknak. „Ferenc pápa sokat foglalkozik a gazdaság és pénzügy világának kérdéseivel, ebből is látszik, hogy ez milyen nagy probléma és kihívás a mai korban. Kétélű helyzet, mert egyrészt szükség van rá, szükség van arra, hogy jól működjön, de a kizsákmányolás, túlfogyasztás számtalan probléma forrása is.” A püspök azt is kiemelte, hogy

az Egyház sokat tanulhat a gazdaságtól és a vállalkozásoktól; elsősorban döntéshozatali mechanizmusokat, szervezetfejlesztést és gazdálkodási fegyelmet.

A rendezvényen nem csupán gondolatébresztő előadásokat hallhattak a résztvevők, hanem a személyes találkozásra is lehetőség nyílt; kiscsoportokba osztva interaktív feladatokban vettek részt, és megosztották egymással gondolataikat, álmaikat. A Ha sok időd lenne, mivel foglalkoznál a legszívesebben… című gyakorlat során a „Miért szeretnél ebbe az asztaltársaságba tartozni?” és a „Milyen talentummal tudsz e csapat értékes tagja lenni?” kérdésekre válaszoltak. A szünetekben aztán folytathatták a beszélgetést, kapcsolatépítést, erre láthatóan nagy igényük volt a résztvevőknek.

Délután négy érték – szolidaritás, mértékletesség, igazságosság, szubszidiaritás – jegyében tizenkét rövid előadás hangzott el a konferencián. Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök, az ÉrMe Vác Klub tiszteletbeli tagja a szeptember végén Assisiben megtartott Ferenc gazdasága című, fiatal vállalkozóknak szóló konferencia néhány gondolatát és ezen keresztül a Szentatya néhány tanítását idézte fel előadásában. Előtérbe helyezte a szolidaritást és a szubszidiaritást mint az Egyház társadalmi tanításában is megjelenő két olyan fogalmat, amelyet különösen is fontos szem előtt tartaniuk a vállalkozóknak. Ferenc pápa többször felhívta a figyelmet az ökológiai megtérés fontosságára, és kérte, hogy minden vállalkozó törekedjen arra, hogy olyan megoldásokat, technológiákat alkalmazzon, amelyek védik a bolygót. „Vállalkozóként pedig különösen is feladatunk, hogy gondoljunk azokra, akik segítségre, támogatásra szorulnak.

Legyünk szabadok a jóléti társadalom kísértésétől!”

– idézte a Szentatyát zárásként a nyugalmazott váci püspök.

Ficsor Árpád mezőgazdasági vállalkozó Paraszt Sajt nevű vállalkozásának létrejöttéről, a vállalkozói lét nehézségeiről és Isten gondviseléséről, vezetéséről beszélt. Árpád szarvasmarha-tenyésztéssel, bionövény-termesztéssel és hosszú érlelésű sajtok készítésével foglalkozik; több hazai és nemzetközi elismerés jelzi munkájának minőségét, sajtjai Michelin-csillagos éttermekben is megtalálhatók. „A teremtett világ közelében dolgozom, így könnyebb megragadnom Isten jenlétét” – mondta Ficsor Árpád, akinek a Teremtőbe vetett mély bizalmát jól mutatja, hogy a válságos időkben istállója falára kiíratta: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Az előadás végén sajtkóstolóra is sor került.

Baritz Sarolta Laura OP közgazdász, domonkos nővér a közjó és a boldogság kapcsolatáról beszélt. Előadásában kifejtette, hogy

a világ rosszul kezeli a profitot; célnak állítja be, így „uralkodói” szereppel ruházza fel, miközben a profitnak eszköznek kéne lennie, hogy szolgálja az embereket.

A közjó és a társadalmi jólét fogalmai között is különbséget tett; a közjó megközelítéséből a gazdaság értelme az, hogy az emberek boldogságát elősegítse. A közjó minden ember javára figyel a társadalmi jólét megközelítési módjával szemben. Mondandóját, miszerint „a vállalkozó ne a profit maximalizálására koncentráljon, hanem annak optimalizálására a közjó maximalizálása mellett”, egyenlet segítségével is levezette.

Huff Zsolt, a MOL-csoport termelési ügyvezető igazgatója azt az időszakot tekintette át, amikor az egykori Tiszai Vegyikombinát vezérigazgatójaként felügyelte az üzem teljes átalakítását. A cég nemcsak új nevet kapott (MOL Petrolkémia), hanem tevékenységi köre is részben átalakult, amihez többlépcsős, tudatos fejlesztéssel igyekeztek megnyerni a munkavállalókat. A folyamat minden buktatója ellenére sikerrel zárult. Ehhez elengedhetetlen volt, hogy a vezető vállalja felelősségét, jól kommunikáljon, bevonja munkatársait a folyamatba, bízzon bennük és maga is példát mutasson.

Huszár Attila, a Számtel-Plusz Kft. ügyvezető igazgatója és egyik tulajdonosa, egyben állandó diakónus előadása a nap végén őszinte tanúságtétel volt arról, milyen helyzetekben tudta hívő emberként és keresztény vállalkozóként saját értékrendjét és hitét képviselni, kiállni munkatársai mellett, illetve azokat segíteni, akiknek élethelyzetükben szükségük volt erre. Vallja, hogy világi hívőként és vállalkozóként egyaránt megkaptuk a prófétai, papi és királyi hivatást.

Isten országának építése mindenki életében jelen lévő »projekt«, amire ugyanúgy igaz, mint a munka világában megvalósuló projektekre, hogy a hatékonyság szoros összefüggésben van az elkötelezettséggel”

– mondta.

A konferencia Szentlélek-hívó szentmisével zárult, melyet Marton Zsolt püspök mutatott be.

Az ÉrMe Klub 2000 januárjában jött létre hat magyar vállalkozó és üzletember kezdeményezésére. Céljuk volt, hogy találkozási felületet teremtsenek azon üzletember- és vállalkozótársaik számára, akik az üzleti életben a kereszténység által meghatározott alapértékek mentén kívánnak működni. Az ÉrMe Hálózat tagjai nemcsak a magánéletben és az ünnepnapokon kívánnak hívő keresztények lenni, hanem a hétköznapokban, a munkájukban, a vállalkozásukban is. Hitvallásukban megfogalmazták:

„Hiszünk a vállalkozásunk jövőjében és üzleti sikerességében, de abban is, hogy befektetett munkánkkal és pénzünkkel mindezen túl valami még nagyobb jót, Isten országát szolgálhatjuk.”

Forrás: Váci Egyházmegye/Fekete Ágnes/Magyar Kurír

Fotó: Orbán Gellért