Matkovich egyházellenes cikkekre építette újságírói karrierjét

Matkovich Ilona legutóbbi, egyházi vezetőkkel szemben tanúsított tiszteletlensége nem előzmények nélküli, hiszen az exfüggetlen egykori újságíró egyik rádiós interjújában saját maga számolt be arról, hogy az újságíráshoz való visszataláláshoz az egyházi ingatlanok visszaadása feletti felháborodás segítette. Az egyházellenesség pedig olyan meghatározó szerepet töltött be az életében, hogy diplomamunkáját is ennek „szentelte.”

Az alábbi hangfelvételeken pedig minderről saját hangján számol be:
https://www.youtube.com/watch?v=ay2A0zjsWBU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v1mVTB2P50c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YU7AlvCDxBk&feature=youtu.be

Matkovich Ilona újságírói munkájának kezdetén célkeresztjében voltak az egyházak. Saját bevallása szerint a liberális sajtóban ez egy olyan téma, melynek köszönhetően „könnyen el tudta adni, úgymond elhelyezni a cikkeit.” Így azon már meg sem lepődünk, hogy a Soros György által támogatott Magyar Narancson és az akkor liberális hangot megütő Magyar Hírlapon keresztül zúdította az egyházellenes cikkek csokrait az olvasókra.

Cikkei hemzsegnek az egyházellenes mondatoktól, mint például „mára megcsappant a hívők száma, miközben a katolikus egyház a valóságosnál nagyobb erőt, illetve közéleti jelenlétet igyekszik mutatni”, véleménye szerint az egykori egyházi kézben lévő ingatlanokhoz az egyházi vezetők „pusztán nosztalgiából ragaszkodnak, hiszen azok csupán vizes, romos épületek” (Magyar Narancs 2007/50. szám). Beszédes, hogy milyen stílusban ír az egykor fontos hitéleti tevékenységeknek helyt adó ingatlanokról.

Eléggé elszomorító, hogy cikkében mintegy zavaró tényezőként ír arról, hogy „Vácon egymást érik a templomok” (Magyar Narancs 2007/50. szám). Micsoda meglepetésként érhette, hogy egy püspöki városban templomok találhatóak. Arról azonban már nem ír, hogy abban, hogy Vác 1000 év alatt fennmaradjon és folyamatosan fejlődjön az egyháznak és a püspöki székhelynek jelentős szerepe volt.

Újságírói pályafutása során ahol érte, ott támadta a történelmi egyházat miközben arra kínosan ügyelt, hogy az aposztrófok minden egyes kritikus mondatnál a megfelelő helyen legyenek, élesen fogalmaz, de a felelősséget sosem vállalja.

Ahhoz elegendő csupán egy cikkének elolvasása, hogy feltűnjön, hogy előszeretettel hivatkozik névtelen vagy nevét elhallgatni kérő forrásokra. Felmerül a kérdés, hogy mikor egyházellenes kijelentésekről „hitetlen” szülök felháborodásáról vagy arról ír, hogy az iskolák egyházi fenntartásba vétele „sok váci család érdekét sértette” (Magyar Narancs 2014/11. szám) akkor csupán önmaga vagy mások nevét hallgatja-e el? Hiszen ezekre a névtelen forrásokra hivatkozni könnyű, mivel azoknak a kilétét sosem lehet felfedni.

Az egyik legélesebben a Magyar Narancs 2014. augusztus 7-i számában bírálta az egyházat, amikor a törvény által jogosan visszaszolgáltatott ingatlanok kapcsán azt írta, hogy a belvárosból „kiebrudalták” a gyerekeket. Ugyanebben a cikkében nehezményezte azt is, hogy újraindult belvárosi egyházi gimnáziumok működnek mely megítélése szerint „rontja a környező települések tanulóinak iskolaválasztási esélyeit.”

Az egyházi iskolákkal szemben mutatott ellenszenve odáig fajult, hogy szerinte az „egyházi oktatási intézmények törvényen kívüliséget élveznek” és „felmentést kapnak bizonyos szabályozási elvárások alól.”. Minden szakmai hozzáértést mellőzve alkot véleményt az egyházi fenntartásba vétel folyamatáról, állítása szerint „erős vallási elkötelezettség és társadalmi igény” hiányában „menekülnek állami iskolák valamelyik egyház palástja alá” (Magyar Narancs 2014/32. szám). Hozzá nem értését jól mutatja, hogy alapvető tényekkel nincs tisztában. Köztudott ugyanis, hogy Európa országainak iskolarendszerei nagyrészt egyházi alapítású iskolákban születtek meg, s egyházi fenntartásban alakultak és fejlődtek évszázadokon át. Ilyen módon az egyházi iskolák létjogosultságának kétségbevonása még felelőtlenebb kijelentés volt részéről.

A Magyar Hírlap 2003. augusztus 22-i számában az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásában azt a látszatot kelti, mintha az nem kárpótláson, hanem politikai részrehajláson múlna. Miközben nem történt más, minthogy a kommunista diktatúra alatt jogtalanul elvett vagyont az egykori tulajdonosoknak visszaszolgáltatták.

Amikor nem a névtelenség álarca mögé rejtőzik, gondolhatnánk, hogy saját véleményét írja le, azonban messze nem erről van szó. Számos olyan interjút készít, melyben mással mondatja ki az egyházzal szemben támasztott kritikáit. Így tett a Magyar Narancs 2007. december 13-i számában is, Beer Miklóssal mondatta ki többek között, hogy az egyház ne kapjon hitéleti támogatást.

Támadásai kereszttüzéből az egyházi középiskolák mellett nem maradhatott ki az egyházi felsőoktatás sem, a Magyar Narancs 2014. március 13-i számában a főiskolai könyvek egy részét „bizarr szemléletűnek” nevezi, kritizálja, hogy a tanításban használt negyedikes hittankönyv a homoszexualitást bűnnek tartja és ennek kapcsán nevük elhallgatását kérő pedagógusokra hivatkozik, akik szerint „szakmaiatlan” a „homofób tanítás”. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kapcsán belső ellentétekről és szabálytalanságokról ír, csak éppen konkrétumok nélkül.

A reformátusokat se kímélte a Magyar Narancs 2012. július 12-i számában a templomépítést igyekezett rossz színben feltüntetni.

Látható, hogy Matkovich Ilona újságírói munkája során mindig azokat az témákat kereste melyben az egyházat támadni lehet, karrierje alapjai is erre épülnek. Írásaiban igyekezett az egyházi intézményeket, sarkos egyházi állásfoglalásokat negatív színben feltüntetni. Az intézményes egyházhoz és vallásossághoz tehát nem a tisztelettel, hanem ellenségesen és gyanakvóan viszonyul.