EGYMÁST KÖVETIK A RANGOS KONFERENCIÁK A KATOLIKUS FŐISKOLÁN

A múlt hét szombatján a korai fejlesztést a középpontba álltó konferenciának adott helyet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola váci campusának főépülete, április 25-én pedig a X. Neveléstudományi Konferenciát rendezik ugyanitt – a részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A Kapcsolódások – Konferencia az inkluzív pedagógiáért, az inkluzív társadalomért című múlt heti esemény fókuszában az úgynevezett taktilis pedagógia állt.

„A korai fejlesztésre jogosult, sajátos nevelési igényű gyermekek iskoláskor előtti ellátási rendszere sokszínű, több ágazat, fenntartó által biztosított Magyarországon. Ahhoz, hogy az érintett gyermekek, az ő családjaik, valamint az őket ellátó intézmények, a szakemberek is minél sikeresebben, kiegyensúlyozottabban éljék meg ezt az időszakot, szükséges áttekinteni, hogy jelenleg ki, hol és milyen szakmai tudással kompetenciával rendelkezik, a jogszabályokban leírtakon túl.

A kapcsolódások elvárt vagy lehetséges feltárásával tudnánk ezt a sok tudást összeadott értékként még jobban megjeleníteni, gyakorolni az érintettek társadalmi inklúziója, életminősége érdekében” – fogalmaztak az esemény meghívójában a szervezők, házigazdák.

Előadást tartott Czeizel Barbara, Horváth Péter László, Danis Diana, Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, Dr. Magyar Adél, Dr. Golyán Szilvia, Dr. habil K. Nagy Emese, majd az ebédszünet után kerekasztal-beszélgetés következett Dr. Zóka Katalin, Bögérné Heier Tünde, Ormos Anikó és Szalma Noémi közreműködésével, majd az esemény zárásaként Dr. Gloviczki Zoltán rektor mondta el összegző gondolatait.

Április 25-én az AVKF és a Katolikus Pedagógia című folyóirat X. Keresztény Neveléstudományi Konferenciájának ad helyet a váci felsőoktatási intézmény.

Az esemény meghívójában így fogalmaznak a szervezők: „A pedagógusok hivatásszemélyiségének gondozása fontos letéteményese a szakmai folytonosságnak. Konferenciánk a téma kortárs kutatásait, a szupervízió módszereit, jógyakorlatait és a különféle nevelési színtereken dolgozó kollégák tapasztalatait foglalja össze, hogy lépéseket tegyen egy speciális támogató rendszer kidolgozásának irányába.”