ÉVFORDULÓ: EMLÉKESTET TARTOTTAK A FŐISKOLÁN A 100 ÉVE SZÜLETETT PÁLOS FRIGYES ATYA TISZTELETÉRE

Január 23-án, születése 100. évfordulójának napján a Váci Múzeum Egyesület tagjai, rokonok, barátok és hívek emlékeztek meg az Apor Vilmos Katolikus Főiskola II. János Pál termében az öt éve elhunyt Pálos Frigyes prépost, őrkanonok művészettörténészről.

A program elején a Váci Múzeum Egyesület elnöke, Zomborka Márta köszöntötte a jelenlévőket.

Dr. Beer Miklós nyugalmazott püspök arról mesélt, hogy sorsszerű kapcsolódások fűzik az atyához: 1943-ban született, amikor Frigyes atyát pappá szentelték, majd 1957-ben, mikor ő a gimnázium első osztályos tanulója volt, hosszú szünet után lehetővé vált a fakultatív hittanoktatás, amelynek keretén belül az addig „hitoktatói tevékenységéből felfüggesztett” későbbi paptestvére évekig tanította őt, s ez idő alatt egy életre szóló hatást gyakorolt rá személyiségével.

Mint az emeritus püspök mondta, Pálos Frigyes atya arra született, hogy Isten igéjét továbbadja, tette ezt fáradhatatlanul, s bár eltiltották, áthelyezték, sok megaláztatás érte, de – mint istenszeretőnek – mindez javára vált.

„Aktív, tevékeny életet élt, melynek eredményeként, Váci Mihály metaforáját idézve: kút lett, amelyből sokan isznak; ajándéka életünknek” – fogalmazott Beer Miklós.

Pálos Frigyes tevékeny életútját részletesen, vetített képes előadás keretében mesélte el Holnapy Dénes Márton premontrei szerzetes, építészmérnök, aki számtalan családi kötődés, választott hivatásai által került közel a tudós paphoz, és dolgozott vele együtt élete során építészeti tervei megvalósításában.

Az esten közreműködött Káplár Gréta is, aki az Árpád-házi szentekről szóló népénekekből válogatott kis összeállítással örvendeztette meg a jelenlévőket.

A rendhagyó születésnapi megemlékezés végén a megjelentek közösen elénekelték a Boldogasszony anyánkat, majd a család és a közeli hozzátartozók vendégül látták a jelenlévőket és kötetlen beszélgetéssel zárult az est.

Itt is az érdeklődők figyelmébe ajánljuk azt a gazdagon illusztrált emlékkönyvet, amit 2019-ben tisztelői állítottak össze és jelentettek meg Pálos Frigyes tiszteletére, Beer Miklós püspök támogatásával. Érdemes kézbe venni ezt a kötetet, mert a sok fénykép és személyes vallomás, beszámoló mellett olvashatjuk azoknak a megemlékezéseit is, akiknek szerencséjük volt Frigyes atyával személyesen találkozni, beszélgetni, tervezni és közösen munkálkodni a terveik megvalósításán. Így bárki egy emberközeli, hiteles képet kaphat a főszereplő legendás pap személyiségéről.

A januári lapszámban értelemszerűen a Váci Polgár című havilap is méltó módon megemlékezik Pálos Frigyes atya születésének jubileumáról.