KRISZTUS KIRÁLYT ÜNNEPELTÉK A HÍVEK A PIARISTA TEMPLOMBAN PÜSPÖKI SZENTMISÉVEL, CECÍLIA HANGVERSENNYEL

Krisztus király vasárnapján zsúfolásig megtelt a piarista templom a 18 órai ünnepi szentmisére és az azt követő Cecília hangversenyre, amely a székesegyház Szent Cecília Kórusának legjelentősebb fellépése minden egyházi évben, az utóbbi időben a Váci Székesegyházi Kórusiskola fiataljaival együtt, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar és Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész közreműködésével.

– Az egyházi év befejezése Krisztus királlyal történik, egy nagy számadást, egy nagy összegzést teszünk a lelkünkben, és valamiképpen egy ilyen záró, összegző lelkiismeret-vizsgálatként hozza elénk a mai evangélium, hogy majd amikor oda kerülünk a mennyek királya elé, vajon miről adhatunk számot, mit tettünk, jót cselekedtünk, szerettünk-e vagy nem, ennek alapján jutunk be ez örök életre – fogalmazott a szentmise elején Marton Zsolt megyéspüspök.

A Krisztus király ünnepe múltjáról szólva kiemelte, hogy vészjósló időben gyökerezik a katolikus egyháznak ez a legfiatalabb főünnepe, aztán tényleg vészterhes idők következtek két világháborúval, véres, diktatórikus, pusztító eszmék, ideológiák, rendszerek térnyerésével.
Homíliája során az egyházmegye főpásztora megfogalmazta a kérdést, vajon aktuális-e ma ez az ünnep, milyen királynak tekinthetjük Krisztust abban a korban, amikor a meglévő néhány hivatalos földi király nem példa vagy ellenpélda, hiszen nem uralkodók a szó valódi értelmében.

Marton Zsolt itt azt a szembeállítást tette, hogy a világban ma is nagyon sok kihívás van járványokkal, háborúkkal közel és távol, és sötét erők vannak a háttérben, amelyek többek között félelem keltésével, a pénz, az anyagi javak hajszolásának középpontba helyezésével, a közösségi média imádatával akarják uralmuk alá hajtani az embereket.
– Ez a posztmodern ateizmus azt hirdeti, hogy az ember uralkodó, az ember a világ ura, az ember képes mindenre, képes megváltoztatni a biológiai nemeket, vagy eltörölni, vagy fölülírni, képes az egész glóbuszt uralni, bármit és mindent birtokolhat – mondta Marton Zsolt a világ nagy téveszméjéről.

Zárásként megfogalmazta azt a figyelmeztetést, hogy a boldogság nem itt keresendő, ezért ne alakuljunk a világ szerint, nem szabad megijednünk mindenféle rémhírtől, nem szabad felülnünk a sötétség erőinek, mert ezzel szemben Krisztusra tekinthetünk az ő szelíd, önmagát nekünk adó uralmában.

Krisztus király ünnepét XI. Piusz pápa vezette be a katolikusok fő ünnepei közé az 1925-ös szentévben Quas Primas című enciklikájában. A pápa elhatározásának háttere, hogy ebben az időben erősödni látta az ateista kommunizmus és a szekularizmus eszméit és ezt a Krisztustól és az egyháztól való elfordulás veszélyeként értékelte.

Ezen a vasárnapon ugyancsak különösen ünnepi alkalomra hív a harang a piarista templomba a 1/2 12-es szentmisén, közös hálaadásra a székesegyház karnagya, Varga László atya pappá szentelésének 40. évfordulója kapcsán, az esemény szónoka Marton Zsolt megyéspüspök lesz.