VÁCI EGYHÁZMEGYE: ÚJABB PLÉBÁNIÁK CSATLAKOZTAK AZ EZERÉVES JUBILEUM FELKÉSZÜLÉSÉHEZ

A múlt hét végén újra jubileumi küldötteket fogadott a PüspökVác Rendezvény- és Látogatóközpont Vácon az egyházmegye ezeréves jubileuma előkészületeinek jegyében.

Marton Zsolt megyéspüspök májusban indította útjára a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára felkészítő találkozókat Ima-katekézis 2023-2026 címmel. A plébániákon megvalósuló készületet küldöttek segítik majd. Most újabb közösségek képviselői csatlakoztak a kezdeményezéshez és hallgatták meg a püspöki buzdítást és a tanítást.

Marton Zsolt püspök bevezetőjében elmondta, hogy a jubileum megünneplésének szerves részét képezi a váci Nagyboldogasszony-székesegyház felújítása.

„Bármennyire is központi és jelképes épület a püspöki széktemplom az egyházmegye számára, az épület megújításánál sokkal fontosabb számunkra, hogy a hívek lélekben újuljanak meg. Csak így tudunk megfelelni a 21. század kihívásainak és csak így tudunk tanúságtevő egyházzá válni” – szögezte le a főpásztor.

Emlékeztetett XVI. Benedek pápának még kölni érsek korában megjelent, »A mustármag reménye« c. írására, amelyben kicsinek, de közösséginek írja le a 21.század egyházát, amely ugyanakkor otthont, életet és reményt tud majd nyújtani az embereknek. A tájékoztató napon a küldöttek értesülhettek a Váci Egyházmegye ezeréves jubileuma előkészületeinek aktualitásairól.


A felkészülés két pillérre támaszkodik: az imára és a tanításra, ezért kapta az Ima-katekézis címet. A megyéspüspök arra kéri a híveket, hogy imáikkal kísérjék a folyamatot. Emellett évente más-más témában központilag előkészített katekézisek segítségével mélyítsék el keresztény-katolikus hitüket.

A három év témái az alábbiak lesznek: 1. Személyes isten-kapcsolat, 2. Helyem a közösségben, 3. Kifelé fordulás, misszió.

A tanítás mellé, amelyeket írásban és videón is megkapnak a helyi küldöttek, a feldolgozást segítő kérdéseket és a tanítás életre váltását is segítő tanúságtételeket készítenek elő. A küldöttek vállalják, hogy saját plébániai vagy más közösségükben segítik a folyamatot, megszervezik a katekézis alkalmakat és az imahátteret.

Fotó: Ribáry Zoltán

A résztvevők meghallgatták felvételről a megyéspüspök első tanítását »Megtérés és isteni természet« címmel. Majd csoportbeszélgetésen osztották meg egymással, kit hogyan szólítottak meg az elhangzott gondolatok. A beszélgetést szentségimádás követte.

Az alkalmon Barlay Gábor, a máriaremetei Kisboldogasszony plébánia egykori NEK küldötte tapasztalatairól szólva elmondta, hogy amikor plébánosa felkérte a küldötti feladatra, még nem sejtette, mekkora változást fog hozni az életében ez a felkérés, az ima és szentségimádás, amelyekről a küldötti felkészítőkön több előadást is meghallgattak elengedhetetlen részévé vált a mindennapjainak és nagyon hálás azért a sok kegyelemért, amelyet ezen a feladaton keresztül kapott.

Tornay Gábor hitoktatási igazgató összefoglalta, melyek a jó tanúságtétel ismérvei és azt, hogyan tudják majd a küldöttek segíteni azok megfelelő összeállítását és interpretálását, ha helyben keresnek tanúságtevőket az ima-katekézis alkalmaira.

A jubileumi készület imája

Mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked egyházmegyénk ezeréves történelméért.

Köszönjük Neked a hit kegyelmét és elődeinket, akik ezt a hitet megvallották és akik egyházmegyénk szegletköveivé váltak.

  • Kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor nem hittünk, nem reméltünk, nem szeretettünk eléggé!
  • Kérünk, nyisd meg szívünket, hogy be tudjuk fogadni a Te végtelen és irgalmas szeretetedet!
  • Kérünk, nyisd meg értelmünket, hogy megértsük tanításod bátorító szavait!
  • Kérünk, nyisd meg füleinket, hogy meghalljuk egymást és a szükséget szenvedőket!
  • Kérünk, áldd meg egyházmegyénk valamennyi tagját: püspökeinket, papjainkat, diakónusainkat, szerzeteseinket, világi szolgálattevőinket, híveinket és családjaikat!
  • Add, hogy jubileumi felkészülésünk mindannyiunk lelki megújulását segítse!
  • Add, hogy az Örömhír hirdetői és a hit, a remény és a szeretet tanúságtevői lehessünk családjainkban, közösségünkben, Egyházunkban és a világ számára!

Boldogságos Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal könyörögjetek érettünk!

Újabb küldöttek az alábbi email-címen vehetik fel a kapcsolatot az ima-katekézis koordináló csapatával: jubileum_kuldottek@vaciegyhazmegye.hu Az ima-katekézisek anyagai elérhetők a Váci Egyházmegye honlapján.