HIÁBA RIOGAT MATKOVICH, NEM FOG ÖSSZEKEVEREDNI A SZENNYVÍZ AZ IVÓVÍZZEL

Két elkülönített rendszert építenek ki a szakemberek a gödi Samsung gyár kommunális szennyvíztisztító létesítményének, így semmi esetre sem fog összekeveredni a szennyvíz az ivóvízzel – erősítették meg az illetékesek a témában tartott sajtótájékoztatón.

Virág László, a DMRV Zrt. vezérigazgatója emlékeztetett, hogy a kormány gazdaságvédelmi akciótervének keretében a gödi ipari-innovációs terület infrastruktúra-fejlesztése száz százalékos hazai költségvetésből valósul meg.

“A tervezés időszakában kiemelt szempont volt, hogy a térség fogyasztóinak ellátásbiztonsága ne sérüljön, sőt javuljon. Így a lakosság számára többletivóvíz kapacitások is kiépülnek. A DMRV Zrt. mint megrendelő kiemelt szempontja volt a technológia kiválasztása során a természet és a vízkincsek védelme” – hangsúlyozta Virág László.

Kifejtette: a terület víziközmű-ellátása során megvalósul az igényelt ivóvíz mennyiség biztosításához újonnan létesülő felszíni vízkivételi mű és a hozzá tartozó ivóvíz tisztítási technológia, valamint a szükséges ivóvíz távvezeték kiépítése.

Virág László, a DMRV Zrt. vezérigazgatója

Az ipari vízellátás során az első ütemben a Vác-déli és Forte ivóvízbázisok, a vízbázis területén meglévő ipari vízellátó hálózat rekonstrukciója valósul meg, valamint az ipari víz továbbításához szükséges ipari távvezeték is kiépül. Emellett jelenleg folyamatban van a felszíni vízhez tartozó ipari víz tisztítási technológia kiépítése is. 

“Az ivóvíz és az ipari víz közművei egymástól függetlenek, a vizek egymással nem keverednek sem a vízműtelepen, sem a távvezetékekben” –  mutatott rá a vezérigazgató.

A Dunából egy felszíni vízkivételi műkomplexummal napi 27 ezer köbméter vizet fognak kinyerni, ami mechanikai és kémiai szűréseket követően el fog különülni ivóvízre és ipari vízre.

“A Samsung SDI által előre igényelt vízmennyiség biztosításához a Dunából kitermelt vízmennyiség annak vízhozamához képest elenyésző, alacsony vízállás esetén sem éri el az egy ezreléket, amelynek felét többszörösen megtisztítva vissza is vezetjük a folyóba. A Vác-déli és Forte vízbázisaiból kitermelt ipari vizet kizárólag az ipari park fogja használni, az nem kerül a lakosságot ellátó ivóvízhálózatba” – fűzte hozzá Virág László.

Az ipari park kommunális szennyvize a meglévő távvezetéken keresztül jut majd el a váci szennyvíztisztító telepre. A gödi ipari területen keletkező ipari szennyvizet pedig a Samsung SDI területén előtisztítják, majd annak elvezetése a kommunális szennyvizektől elkülönülten, az új ipari szennyvíztávvezeték építésével fog megvalósulni. 

Az előtisztított ipari szennyvizek fogadása, kezelése a meglévő váci szennyvíztisztító telep mellett létesülő új szennyvíztisztító telepen fog megtörténni.

A távvezetékek eredeti nyomvonalát a lakosság és az érintett önkormányzatok igényeit figyelembe véve a kivitelező már többször is módosította – erről Pélyi Róbert, a kivitelezést végző Mészáros és Mészáros Zrt. területi igazgatója beszélt. “Próbáltunk megfelelni minden érintett önkormányzatnak, minden érintett természetvédelmi hatóságnak” – mondta Pélyi Róbert.

Pélyi Róbert, a Mészáros és Mészáros Zrt. területi igazgatója

Hozzátette: több mint 9,5 kilométer ipari vízvezeték és nagyjából ugyanennyi ivóvíz távvezeték épül.  A beruházás várhatóan 2024 év végéig megvalósul.

Vác balliberális polgármestere többször is hangot adott már annak, hogy a beruházás megvalósítását követően a szennyvízelvezetés “veszélyeket rejt magában.” Matkovich Ilona 2021-ben egy lakossági fórumot is összehívott azért, hogy választ kapjanak “az ivóvizünket is érintő kérdéseinkre”. Jól látszik tehát, hogy Matkovich Ilona ezzel, a kormány által támogatott beruházással is riogatja és hergeli a váciakat.