SZEPTEMBER 9-ÉN LESZ MARTON ZSOLT MEGYÉSPÜSPÖK EZÜSTMISÉJE VÁCON, A BARÁTOK TEMPLOMÁBAN

Szeptember 9-én (szombat) 11 órára hálaadó szentmisére hív majd a harang a Barátok templomába, ahol Marton Zsolt megyéspüspök ezüstmiséjén vehetnek részt a hívek, a főpap tisztelői.

A Váci Egyházmegye főpásztora korábban a fővárosban, egykori szeminarista társaival együtt is megemlékezett pappá szentelése 25. évfordulójáról, de természetesen a püspöki székvárosban is elkövetkezik ez az ünnepi alkalom.

A szertartás szónoka Marton Zsolt elődje, dr. Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök lesz, aki pedig az idén betöltötte 80. életévét.

Marton Zsolt 1966-ban született Budapesten. Maglódon gyerekeskedett, ott járt általános iskolába. 1980-ban a kecskeméti Piarista Gimnáziumba és Kollégiumba került, érettségi után képesítés nélküli pedagógus lett a maglódi, majd ecseri általános iskolában. Közben elvégezte a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolát. 1988-tól 1992-ig, mint diplomás tanító dolgozott az ecseri iskolában. A rendszerváltozás első két évében volt hitoktató Ecseren, és önkormányzati képviselő is, Maglódon. Ez idő alatt világossá lett előtte, hogy nem a politika és a közügyek gyakorlása a hivatása, hanem az egyházi szolgálatban van a helye. 1992-ben kezdte el nappali tagozatos teológiai tanulmányaimat Veszprémben, mint hittanár jelölt. Veszprémben érett meg a papi hivatása. Mivel a királynék városában akkor még nem volt szeminárium, a váci püspök Győrbe küldte, majd Budapestre került, a Központi Papnevelő Intézetbe, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karára, itt szerzett teológus diplomát 1998-ban, s ugyanabban az évben szentelte pappá Keszthelyi Ferenc váci püspök.

2019. július 12-től a Váci Egyházmegye megyéspüspöke. Augusztus 24-én szentelte püspökké a váci székesegyházban Erdő Péter esztergom-budapesti érsek, Michael August Blume magyarországi apostoli nuncius és dr. Beer Miklós nyugalmazott váci püspök segédletével.