MEGSZŰNT A TŰZGYÚJTÁSI TILALOM PEST VÁRMEGYÉBEN IS

Az egész országban megszűnt a hetekkel ezelőtt elrendelt tűzgyújtási tilalom. Innentől kezdve minden településen a helyi önkormányzat rendelete érvényes. 

Minden önkormányzat saját hatáskörben engedi vagy tiltja meg a lakosoknak a kerti égetést. Amennyiben van rá lehetőség, az önkormányzat a napot és azon belül a pontos időintervallumot is kijelöli, amit a lakosoknak be kell tartaniuk, máskülönben bírságra számíthatnak.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy a szabadtéri tüzek könnyen továbbterjedhetnek, ezért fontos betartani a szabályokat:

 • A szabadtéri égetéssel kapcsolatosan főszabály, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály külön megengedi.
 • Háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem szabad, még tüzelő- és fűtőberendezésben elégetni is TILOS!
 • Belterületen növényi hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, ha van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, és akkor is a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett.

A tarlóégetésre további szabályok vonatkoznak:

 • A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos.
 • Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos!
 • A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.
 • A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani.
 • Tarlóégetés 10 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
 • A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

A katasztrófavédelem közleménye kitér a kerti sütögetésre is. Mint írják, az otthoni sütés-főzés, bográcsozás, vagy akár az erdőben, a kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás során is ügyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására.

 • Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!
 • Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, vízről, homokról!
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám!
 • Hasonlóan fontos, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani!
 • A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy ne legyenek a közelben könnyen lángra kapó éghető anyagok; legyen az akár ruhanemű, száraz avar, gallyak, vagy hulladék.
 • Arra is ügyelni kell, hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen továbbterjedhetnek.