ÁPRILIS SORÁN KIVÁGJÁK A PÜSPÖKI PALOTA KERTJÉNEK BETEG, ELÖREGEDETT FÁIT

A váci püspöki palota kertjének növényállománya az elmúlt 50 évben erősen leromlott, elöregedett, balesetveszélyessé vált. Szakértők közreműködésével állapotfelmérés és kertrendezési terv készült, amelynek következő lépéseként a fakivágási és pótlási terv mentén haladva több veszélyessé vált fát távolítanak el a kertből április közepén. A fák kivágása során elsődleges cél a személy- és vagyonvédelem, a munkák ezen szakasza a tervek szerint április végéig tart.

A váci püspöki palota kertje műemléki védelem alatt álló, az 1771-ben elkészült épülettel közel azonos korú zöldfelület. Azon kevés történeti jelentőségű kertek közé tartozik Magyarországon, amelyek az elmúlt 250 év alatt megőrizték eredeti funkciójukat és fénykori legnagyobb alapterületüket. Az egyházmegye püspökei a korszellemet és a helyi igényeket, lehetőségeket figyelembe véve alakították a kertet: volt itt barokk és tájképi stílusú kert, sőt haszonkert is.

A Püspökség szándéka, hogy ezt a természeti és történeti értéket hitelesen helyreállítsa, és mint a püspöki palotához szervesen kapcsolódó területet a nagyközönség számára is látogathatóvá tegye oly módon, hogy az a városképbe is tetszetősen illeszkedjen.

A püspökkert jelenlegi állapotában ugyanakkor nem felel meg sem a személy- és vagyonbiztonság alapvető követelményeinek, sem a természet- és örökségvédelmi szempontoknak. Összességében el lehet mondani, hogy a legutóbbi nagyszabású kertrendezés, megújítás óta már több mint fél évszázad telt el, a kert növényállománya azóta erősen leromlott, elöregedett, balesetveszélyessé vált, túlzottan besűrűsödött.

Ezért a Váci Egyházmegye szakértők közreműködésével felmérette a történeti jelentőségű kert állapotát és a helyreállítási munkák megalapozásaként elkészült egy kerttörténeti tanulmány is, amelyet Hubayné dr. Horváth Nóra okl. táj- és kertépítész, PhD és Gecséné dr. Tar Imola, okleveles tájépítészmérnök, örökségvédelmi szakértők készítettek.

2022. nyara óta az alábbi lépések történtek meg:

 • 2022. augusztus: Egy bejáráson az örökségvédelmi szakhatóság és az egyházmegye képviselői egyeztették azokat a szempontokat, amelyek alapján a fakivágási, fapótlási és
  kezelési tervet el lehetett készíteni.
 • 2022. október: Sajtóbejáráson a nyilvánosság számára is bemutatták a terveket, a kritikus egyedeket és a kert megmentendő értékeit.
 • 2022. november: Elkészült a fakivágási és fapótlási terv, amelynek célja a történeti kertszerkezet helyreállítása és a történeti kertelemek (mint pl. a pálmaház) védelme, az értékes fák megőrzése.
  A Püspökség tájékoztatta a tervezett munkákról Vác város főmérnökét és a közterület-felügyeletet.
 • 2022. december: Megérkezett a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
  Főosztályának engedélye a helyreállítási tervek megvalósítására.
 • 2022. december – 2023. február: Versenyeztetési eljárás keretében megtörtént a vállalkozó kiválasztása.
 • 2023. március: A Püspökség munkatársai egyeztettek a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékes tájegységvezetőjével és útmutatásaik alapján kezdődik meg a munka.
  Valamint áttekintették a szakemberek a szükséges madár- és denevérvédelmi intézkedéseket. A hideg idő miatt a fészkelési periódus későbbre tolódik, ezért a fák kivágása még nem veszélyezteti a madarak fészkelését és költését.

A fák kivágására és pótlására több ütemben kerül sor, új fák telepítését a kertrekonstrukciós tervek elkészültét követően lehet elvégezni.

Az első ütemben – 2023. április folyamán – eltávolításra kerülnek egyebek mellett:
A kerten belül, a Petróczy utcával határos oldalon azon fák, amelyek erősen megdőlve a kerítést, a sarokbástyát és az utcán közlekedők biztonságát veszélyeztetik.

A kerten belül a Konstantin tér felőli oldalon azon fák, amelyek az épülethomlokzat és a tetőszerkezet épségét, valamint a szomszédos értékesebb fákat veszélyeztetik.
A kerten belül azon fák, amelyek a pálmaház épségét veszélyeztetik.

A kert több részén, de főként a déli kertnyúlványban számos oda nem illő özönnövény (pl. bálványfa, akác, ostorfa) jelent meg, amelyek elveszik az életteret az értékesebb, ritkább, illetve történeti értéket képviselő faegyedektől, ezek esetében ritkítást hajtanak végre.

A püspökkert faállományának mintegy negyedét kiemelkedő értékű fák (pl. japánakácok, páfrányfenyő, hársak, kaliforniai gyantásciprus, kínai császárfák, keleti ostorfa, tiszafák) alkotják. Ezek megmaradnak, de többségükön fadoktori beavatkozásokat kell végezni annak érdekében, hogy hosszútávon meg lehessen őrizni őket.

A munkálatok jelenleg nem igénylik a kertet határoló utcaszakaszok lezárását vagy azokon a közlekedés korlátozását, azonban a Püspökség felhívja a környéken közlekedők figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek a munkavégzéssel kapcsolatos helyszíni tájékoztatásra!