A TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK: NEM VIZSGÁLÓDHAT KÜLÖN BIZOTTSÁG A MATKOVICH-FÉLE ÜVEGKALITKA ÜGYÉBEN

A képviselő-testület január 31-én tartott ülésének előzetesen nyilvánosságra hozott témái között még szerepelt az itt kisebbségben lévő kormánypárti képviselők és Csereklye Károly indítványa vizsgálóbizottság felállítására, aztán a balliberális többség izomból lesöpörte az asztalról a javaslatot.

Az előterjesztők a felső rakpart beépíthetőségére vonatkozó rendeletek és szabályzatok módosításának mikéntjét kívánták tüzetesebb vizsgálat tárgyává tenni, különös tekintettel a Matkovich Ilona polgármester családjához kötődő, üvegkalitkaként emlegetett vendéglátóhelyi portál létjogosultságára vonatkozóan.

A balliberális többség azonban – egyik jobbikos képviselőjük felszólalása nyomán – egész egyszerűen még a javaslat napirendre tűzésére sem volt hajlandó. Nem kívántak vitát nyitni a nagy botrányt kavaró közérdekű kérdésről, noha korábban üvegzsebes városvezetésről szónokoltak. Pető Csillának a kérdések, hozzászólások napirendi pont során tett ellenvetése kapcsán pedig az a terelő, sumákoló, időhúzó válasz érkezett az elnöki asztaltól, hogy majd írásban megválaszolják, miért vették le a napirendről a vizsgálóbizottság felállítására tett indítványt.

Fontos kiemelni, hogy a vizsgálódás elvetését Kászonyi Károly kezdeményezte a sálja és borostája alá dörmögve színpadiasan fojtott hangon.

Igen, a kisváci körzet egyre inkább leszereplő jobbikos önkormányzati képviselője, aki a Kőhíd utcai társasházépítés kapcsán sem a régebb óta ott élők, hanem inkább a szintén Matkovich Ilonához köthető beruházó érdekeit képviseli.