NEGYVEN ÉVE SZENTELTÉK PAPPÁ VARGA LÁSZLÓ ATYÁT, A SZÉKESEGYHÁZ KARNAGYÁT

Jubileumi alkalom is volt egyben a piarista templom vasárnapi 1/2 12-es szentmiséje, amelynek keretében Varga László atya, a székesegyház karnagya pappá szentelésének 40. évfordulóját ünnepelte nagyszámú hívő sokasággal, a paptársak sorával együtt, élükön Marton Zsolt megyéspüspökkel.

A székesegyház Szent Cecília Kórusa az idei Krisztus király ünnepén Fotó: Ribáry Zoltán

Varga László 1960. szeptember 19-én született Zircen, karnagy, zeneszerző, katolikus pap, kanonok.

A Váci Székesegyház, a Váci Szent Cecília Kórus karnagya, egyházmegyei zeneigazgató, a Váci Egyházmegyei Kántorképző igazgatója, az Országos Magyar Cecília Egyesület igazgatója, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet Egyházzenei referense, a Magyar Katolikus Rádió Vallási és Egyházi Műsorok Szerkesztőségének vezetője, a Váci Székesegyházi Kórusiskola szakmai vezetője.

Életútja

Korai gyermekkorát Bakonynánán töltötte, ahonnan édesanyja családja származik, és ahová édesapja családját a Felvidékről telepítették. Négyéves korában szüleivel Felsőgödre költöztek. Németh Tibor jezsuita hatására már 12 éves korától kántorizált a helyi templomban. 16 évesen kántori oklevelet szerzett, majd egy évvel később megírta első zenekari miséjét és megalakította a templom kórusát. 1978-ban kezdte meg tanulmányait az Egri Hittudományi Akadémián, ahol kamarakórust szervezett, illetve négy éven át irányította a szeminárium kórusát. 1983-ban szentelték pappá, és Kartalra helyezték káplánként, ahol vegyeskart alapított. 1985-ben Turára került, ahol ifjúsági vegyeskart alapított. Ekkorra már jelentős számú kórus- és zeneművet is szerzett, melyekről Bárdos Lajos és Halmos László is elismerően nyilatkoztak.

1987-től a váci székesegyház karnagya, és miután dr. Huszár Dezsőtől átvette a Váci Szent Cecília Kórus irányítását, az idők folyamán azt átszervezve az ország legnagyobb egyházi énekkarává fejlesztette. Sorra jelentek meg kompozíciói – zenekari miséi, motettái, népénekei. Megalakította a Váci Katolikus Tudósító folyóiratot, amit 7 éven át szerkesztett. Zenetörténetet tanított a Váci Piarista Gimnáziumban. 1992-ben megszervezte a Váci Egyházmegyei Kántorképzőt, melynek igazgatója lett. 1993-ban egyházkarnagyi diplomát szerzett, kinevezték egyházzenei igazgatónak, az általa vezetett Szent Cecília Kórus nívódíjat kapott. 1996-ban megszervezte az Egyházmegyei TV stúdiót, melynek mai napig főszerkesztője. Eközben több tudományos munkában dolgozta fel Vác és a székesegyház zenei hagyatékait. 1999-től az Országos Magyar Cecília Egyesület központi igazgatója. 2000-ben mutatták be nagyzenekari Te Deumát és nemzetközileg is elismert Millenniumi Himnuszát. 2001-ben újraindította a Magyar Kórus folyóiratot, melynek főszerkesztője, és a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet egyházzenei főreferense lett. 2004-től a Magyar Katolikus Rádió Egyházzenei és Vallási Szerkesztőségének vezetője.

2005-ben az általa vezetett Szent Cecília Kórus Vác városától Pro Urbe díjat kapott. 2007-ben kinevezték a Kossuth Rádió katolikus műsorainak szerkesztőjévé. 2008-ban egyházzenei karvezető és zeneszerző diplomát vett át a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. 2009-ben Szeged város felkérésére nagyszabású zenekari művet komponált, e mellett hangzó imakönyvet szerkesztett, és megtervezte a Váci Székesegyház orgonájának felújítását és kibővítését. 2011-ben elindította a Váci Székesegyház Gyermekkórusát és megszervezte az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán a felsőfokú egyházzenei képzést. 2012-ben megszervezte a Váci Székesegyházi Kórusiskolát, mely 2015-re alapfokú művészeti iskola besorolást kapott. 2015-ben az általa vezetett Váci Szent Cecília Kórus alapításának 60. évfordulóján nagyszabású koncertet szervezett több száz kórustag, nagyzenekar és szólisták közreműködésével.

Varga László mesterkanonok, címzetes tereskei apát.