A TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK: MATKOVICHÉK MÉG NAGYOBB FOKOZATBA KAPCSOLTÁK A VÁROSI VAGYON KIÁRUSÍTÁSÁT

A novemberi képviselő-testületi ülésen a balliberális többség újra futószalagra tette önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, üzlethelyiségek, földterületek) eladását. Az itt kisebbségben lévő kormánypárti oldal képviselői és a velük együtt szavazó Csereklye Károly álláspontja szerint ez nemhogy nem felelős gazdálkodás, hanem a városi vagyon féktelenül felelőtlen herdálása.

Az eladásokról szóló előterjesztések sorában különösen nagy vitát váltott ki többek között a Budapesti főút 77. szám alatti épület fszt. 4. és fszt. 5. számú, üresen álló lakásainak együttes dobra veréséről szóló határozati javaslat, amelyben 40.418.872 forint vételár szerepel.

A balliberális többség oldaláról többen is azzal érveltek az eladás mellett, hogy ezek az ingatlanok rendkívüli mértékben leamortizálódtak, felújításuk nem érné meg az önkormányzatnak. Ellenben a kisebbségben lévő képviselők azt vélelmezték, hogy nyilván lesznek, akik igenis jó üzletet látnak majd a vásárlási lehetőségben.

A fiskális nézőponton túlmenően szociális szempontú ellenvetésként az is felmerült, hogy ezzel tovább csökken azon önkormányzati ingatlanok száma, amelyek akár szükséglakásként, akár alacsony díjú bérlakásként állhatnak rendelkezésre.

A többségi képviselőket a voksolás végeredménye szerint nem gondolkodtatták el és nem hatották meg az ellenérvek, működött a gombnyomó szavazógépezetük, azaz eladóvá vált a szóban forgó két lakóingatlan (is).