ÁLLAMI PÁLYÁZATI FORRÁS SEGÍTHETI A MŰEMLÉK GÖRÖG TEMPLOM TETŐFELÚJÍTÁSÁNAK ELKEZDÉSÉT

A Nemzeti Kulturális Alap célzott pályázata, azaz jelentős állami támogatás is segítheti a műemlék görög templom tetőzetének egyre sürgetőbbé váló állagmegóvó felújítását, sőt ez a felhívás adta a kezdő lökést ahhoz, hogy az önkormányzat végre saját forrás biztosítását határozza el a feladat megvalósítására.

A szeptemberi testületi ülésen ez a határozat született: „Vác város önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma felhívása alapján a város által a görög templom tetőzete felújításának támogatására benyújtott pályázat nyertessége esetén a szükséges önrészt – a maximális 10 millió forint támogatáshoz mérten 35 186 221 forint összegben – a város 2024. évi költségvetésében biztosítja.”

Háttér

A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma pályázatot hirdetett veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására, az igényelhető támogatás legnagyobb összege 10 millió forint, a támogatási intenzitás mértéke 90%.

A közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának PE-06/OR/1496-1/2019. határozata alapján életveszélyesnek nyilvánított görög templom vagyonkezelőjeként Vác Város Önkormányzatának lehetősége van pályázni a templom tetőzetének felújítására. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 4. volt, az önkormányzati hivatal a pályázati anyagot határidőre megküldte.

A tetőfelújításra vonatkozó tervdokumentációt az önkormányzati hivatal elkészítette, ez alapján az örökségvédelmi engedélyt megkapta az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Örökségvédelmi Osztályától (PE/EPO/2477-2/2023.).

A munkák elvégzésére részben fedezetet tudna biztosítani egy elnyert támogatás. Nyertes pályázat esetén a megvalósítás határideje 2024. május 31.

A közel hatvan éve történt legutolsó felújítás óta az épület műszaki állapota jelentősen leromlott, különösen a héjazat és a tetőszerkezet felújítása vált szükségszerűvé. A cserépfedés több helyen sérült, hiányos, életkorából adódóan e cserép vízzárása már nem megfelelő. Az épület magassága miatt az eresztisztításokat nem végezték el, az ereszcsatornák karbantartása nehéz, ez a párkányok leázásához, lefagyásához vezetett, melynek eredményeként a tagozatok, homlokzati elemek egyes darabjai időről időre leesnek, ezzel veszélyeztetve a templom közvetlen közelében járókat… A beázásokra és a külső homlokzati törmelékhullásokra tekintettel a templom épületét 2019-ben bezárták.

VO-komment

Érdemes nagyon figyelni a megvalósítás határidejére, ami 2024. május 31., pár nappal az önkormányzati választások előtt. Ebből következően amennyiben tényleg sikerül addigra felújítani a műemlék épület tetőzetét, Matkovich Ilona és csapata nyilván igyekszik majd saját érdemükként kisajátítani a tényleg nagyon fontos állagmegóvó beruházást.

Legalábbis eddigi négy éves városdúlásuk tapasztalatai azt mutatják, hogy előszeretettel elhallgatják, elbagatellizálják az állam bármilyen szerepvállalását helyi fejlesztésekben, inkább folyvást azt szajkózzák, sirámkórusozzák, hogy a gonosz kormányzat milyen mostohán bánik Váccal.

Ezzel szemben jött, jön, illetve jött volna ide állami forrás kellő mértékben, de ami megjött, azt sem sikerült mindig gondos gazda módján felhasználni, bizonyos összegeket pedig egyenesen elutasított az ország egyik legkártékonyabb szivárványos városvezetése.