TITKOLJA MATKOVICH ILONA, HOGY KIVEL FOLYTAT BELSŐ LEVELEZÉST A LAKTANYA TERÜLETEIRŐL (0627.HU VIDEÓ)

Több mint harminc hektár. Ha csak számmal kell kifejezni már ez sejteti annak a területnek az értékét, és persze a benne rejlő lehetőségeket, mely miatt parázs viták és hangos összetűzések övezik a képviselő-testületi üléseket Vácon – írta a 06.27.hu.

Míg a kormánypárti képviselők tiltakoznak a volt laktanya értékes ingatlanjainak eladása miatt, és a város vagyonának felélését, dobra verését hangsúlyozzák, addig a Matkovich Ilona vezette baloldali többség pedig a fejlesztési lehetőséget látja benne, és egy új kertvárosi városrészt. No meg persze azt a több mint egymilliárd forintot, mely mint a legutóbbi ülésen végül is kiderült, nagyon is jól jön a városnak. Igen ám, de ez nem ilyen egyszerű, hiszen csak meghatározott célokra lehet fordítani az értékesítésből befolyt összeget. Vác városa ugyanis ezt a területet pontosan meghatározott célok elérése érdekében kapta meg ingyen a magyar államtól. 2005. december 29-én a szerződő felek megkötötték a tulajdonba adási szerződést, majd az ingatlan birtokba adására 2006. január 26. napján került sor. Matkovich Ilona érvelése arról, hogy húsz éve nem nyúlt ehhez a területhez senki nem állja meg a helyét, mert nincs is annyi ideje Vác birtokában. E szerződés második pontja szerint a vagyonátadás célja szociális lakásépítés, oktatási intézmény, szabadidő központ, közösségi ház, közművelődési és szociális intézményrendszer kialakítása. Azonban mint Mokánszky Zoltán (Fidesz-KDNP) felhívta a figyelmet lakások, társasháza építése is tervben lehet, miközben a megígért szociális bérlakások ügyében semmilyen előrelépés nem történt: „Noha választási ígéretük volt, de eddig még egyetlen egy szociális bérlakást nem építettek a három év alatt.”

Mindenki csak találgatja ki lehet a lehetséges pályázó, akivel Matkovich Ilona belső levelezést folytat, mert a város polgármestere szerint ez még nem tartozik a nyilvánosságra

Visszakanyarodva a laktanya ügyére, a novemberi ülésen azért került a testület elé ismételten a laktanya területén található két ingatlan ügye, mert Matkovich Ilona polgármester elmondása szerint, ő maga belső levelezést folytat a pályázóval, vagy lehetséges pályázóval és úgy ítélte, ítélték meg, hogy több idő kell ennek a meg nem nevezett fejlesztőnek, hogy a tervezett felépítményt a laktanyában meg tudja valósítani. A testületnek pedig ezt a szerződésben már szereplő dátumot meg kellett változtatni egy későbbi dátumra, 2028.12.31-re, hogy legyen ideje a lehetséges pályázónak mert mint Matkovich Ilona mondta megy az idő. November óta szeretnék megtudni Vác jobboldali képviselői, hogy kivel folytat belső levelezést Matkovich Ilona, ki az, aki számára úgy ítélték meg, hogy több időre lesz szükség e felépítményt megvalósítani, de választ nem kaptak a váci polgármestertől, mert az egyelőre Matkovich Ilona elmondása szerint nem tartozik a nyilvánosságra. Szerettük volna a januári ülést követően Molnár Nándort a Gazdasági Bizottság vezetőjét erről megkérdezni, de későbbre ígért tájékoztatást.

Megkerestünk néhány képviselőt arról érdeklődve, hogy tudják-e mi a lehetséges fejlesztési cél? Milyen felépítményről van szó? Hol található az a koncepcióterv, melyről a váci polgármester azt mondta, hogy nála és Rozmaring Sándornál elérhető, de erről nem tudtak, nem kaptak értesítést az általunk megkérdezett képviselők.

Szerkesztő-riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea, operatőr: Wollner Péter

Mivel ezt a koncepciótervet egyelőre nem tudjuk bemutatni, így utánajártunk, hogy 2021 év vége óta mi minden történt a laktanyát érintően. Találtunk is a városi honlapon terveket, elképzeléseket, lakossági kérdésekre adott válaszokat, így most ezeket egybegyűjtve tudunk egy képet kapni a 30 hektáros terület lehetséges fejlesztési elképzeléseiről. Annyi biztos, hogy helyet kap egy CBA logisztikai központ és egy üzlet, talán tanuszoda is, játszótér, park…

1. 2021. december: 1620/36 – itt kap helyet a CBA logisztikai központ

2021-ben, és tavaly is több alkalommal is a képviselő-testület elé került a volt Esze Tamás laktanya területén található ingatlanok értékesítése. 2021 év végén a decemberi képviselő-testületi ülésen a 1620/36 hrsz-ú területre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítási eljárásának megindítása kezdődött meg.

Az előterjesztés szerint ezen az ingatlanon, melyet az önkormányzat értékesített CBA logisztikai központ és egy kiskereskedelmi üzlet kap helyet. Ezen ülés keretében döntött arról a Matkovich Ilona vezette baloldali képviselő-testület, hogy a laktanya területén található 1620/36 hrsz-ú területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. Az indoklás szerint a logisztikai központ létesítése a belváros tehermentesítése szempontjából fontos.

2. 2022. 02.16. 1620/36 hrsz. Szabályozási Terv módosítás

2022. február 16-án szintén ezzel a területtel folytatódott a laktanya ügye. Ez alkalommal arról döntött a testület, hogy a 1620/36 hrsz-ú területekre vonatkozó településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetést, a partnerségi dokumentációt elfogadja, valamint a beérkezett véleményeket és arra adott tervezői válaszokat elfogadja. Az érintett lakosok számos észrevételt tettek, ezek valamint a rájuk adott válaszok az alábbi linken érhetőek el.

Néhány lakossági észrevétel: A raktárépületnek nem fejti ki az esetleges logisztikai központ jellegét, mely sokkal nagyobb forgalmi, zajossági, levegőszennyezési paraméterekkel jár; . Az anyag nem foglalkozik a területen elhelyezni kívánt logisztikai központ zajosságával és ezen tényezők kiküszöbölésével sem; Nem tartják elégségesnek az áruház körül a 32 db parkolóhelyet; A logisztikai központ körül kialakított álláshelyek alkalmasak a kamionok rakodására, de azok várakozására, parkolására kevesek; Közlekedés szempontjából nem dolgoztak ki organikus zajvédelmi műtárgyak telepítését; A „beharangozott” park, játszótér , tanuszoda nem szerepel a terveken – vetettek fel akkor észrevételeket a lakosok, civil szervezetek. Az összes kérdés és az arra adott válaszok is elérhetőek az alábbi linken.

Szintén ekkor csatolták a napirend előterjesztéseihez a 1620/36 hrsz-ú ingatlan szabályozási terv módosítását, mely itt érhető el. Ebben ismertetik, hogy Vác Önkormányzata, mint Megrendelő, megbízta a Korényi és Társai Kft-t a Vác, a volt Esze Tamás Laktanya területén található 1620/36 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szabályozási terv módosításának elkészítésére.

Az érintett területről azt lehet tudni, hogy a váci Esze Tamás Laktanya létesítését 1942-ben határozták el. A Magyar Királyi Honvéd Központ Híradó Iskola és Laktanya építését Vácon 1943-ban kezdték el, és 1944 őszén több épület is befejezés előtt állt. 1947-ben a híradósok átveszik a területet, és ezután csaknem fél évszázadig a magyar híradás szakma bölcsője volt, és egyben a magyar tisztképzés vezető helyévé is vált. A városban így 1943-tól 2001-ig voltak jelen híradós katonák. 2001-ben szűnt meg a laktanya. Az azóta eltelt évek alatt a terület jelentősen leamortizálódott. A beépítetlen részeken a természet lényegében visszafoglalta a területet, a vadon nőtt fák teljesen betakarják a meglévő épületek nagy részét. Az épületek állaga nagymértékben romlott, a nyílászárók kitörve, a tetők szigetelése sérülve, így jelentős épületeken belüli beázások állapíthatók meg. A földszintes raktárak illetve járműtárolók használhatatlanná váltak. Időközben történtek telekalakítások a területen belül. Egyes területek a laktanyán belül értékesítésre kerültek. A 1620/36 hrsz-ú telek, a laktanya északkeleti sarkában eladásra került. A tulajdonos CBA itt raktárbázist épít, és egy üzletet nyit.

A tervezési terület Vácon az egykori Esze Tamás laktanya katonai szempontból évtizedek óta felhagyott észak- keleti vége. A területet észak-keletről a Gombási út, észak- nyugatról a Thököly köz, nyugatról és délről a laktanya egyéb használaton kívüli területei, keletről a Munkácsi Parknak nevezett, lakóterületekhez kapcsolódó zöldsáv határolja.

Így néz ki most a volt laktanya 30 hektárt meghaladó területének egy része a Waldorf iskola környékén, és a Dunakanyar Kézilabda Akadémia mögötti területen – Fotók: 0627.hu/GRT

A közlekedési helyzetfeltárást illetően a dokumentumban megállapítják, hogy a volt laktanya terület közúti hálózati kapcsolatait a települési gyűjtőút-hálózat két irányból biztosítja: Északon érinti a területet a Gombási út, amely az M2 autóúttól északra fekvő Gombás településrész kapcsolatát is biztosítja. Az út 2×1 sávos, elavult burkolatú, a terület menti szakasza a Naszály utcától délre belterületi, északra külterületi jellegű. Az 1620/36 telek közúti kapcsolata a belterületi szakaszhoz a telektől keletre csatlakozik.

A terület DNY-i határánál van az Újhegyi út – Huszár utca- Rabtemető út csomópontja(Híradó tér), ezek az utak a területnek a 2. számú főút felé illetve Deákvár városrész felé irányuló forgalmát bonyolítják le. A csomóponthoz csatlakozik észak felől a terület nyugati határán húzódó Téglaházi út. A terület északi határán a Törköly köz kiépítetlen földút. A területet érinti a Gombási úton az Autóbusz állomás és Sejce között közlekedő 363-as járat, megállója 200 méterre a Gombási út 94-nél van. A területen kiépített kerékpárút nincs.

3. 2022.06.22 1633/3- Kertvárosias lakóterületté módosítanak egy közmű területet, hogy itt lakóházak tudjanak épülni

Az időben tovább haladva, 2022. június 22-én ismét foglalkozott a testület a laktanya ügyével. E körbe a laktanya felé vezető Kápolna, Téglaház, Kovács Ottó utca által határolt területen épülnének új lakások, de ehhez előbb a közmű terület kertvárosias lakóterületté és zöldterületté kellett módosítani.

Az előterjesztésben közlik, hogy Vác város településrendezési eszközeinek felülvizsgálati eljárása során beadott módosítási kérelmekről előzetesen 2022. februárban döntött a testület. Tímcsák Attila kérelmét előzetesen támogatta a testület. A kérelmező – mint írják – időközben változott. Trinn András volt akkor az új kérelmező. A kérelem a 1633/3 hrsz-ú terület Khö (közműterület) övezetből való átsorolására irányult lakóövezetté. Azt is tartalmazza az előterjesztés, hogy a terület átminősítésének lehetőségeit, a laktanya területének fejlesztéséhez kapcsolódóan kellett a Tervezőnek megvizsgálnia, melyen nemcsak lakóterület, hanem rekreációs zöldfelület is kijelölendő volt. A 1633/3 hrsz-ú magántulajdonú és a 1633/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen zöldfelületek és 3-3 db LK4-4 építési övezeti besorolású lakóterület lett kijelölve. Az önkormányzati tulajdonú területen a meglévő szabályozáshoz képest nagyobb lakóövezeti terület lett kijelölve, mely a meglévő terepadottságokat is jobban figyelembe veszi. A testület határozati javaslata szerint a testület a 1633/3 és a 1633/10 hrsz-ú területek módosítására vonatkozó, Tölgyesi Diána által 2022. májusában készített telepítési tanulmányt befogadja, és a HÉSZ felülvizsgálati eljárásba beintegrálja.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV VÁC Kápolna utca – Téglaház út 1633/3, 1633/10 hrsz-ú ingatlanok lakóterületté és zöldterületté való módosításához

A telepítési tanulmánytervben részletesen ismertetik a tervezési területet. Mint írják: A tervezési terület Vác, Deákvár és a Szentmihály-dűlő településrészek határán helyezkedik el, a volt Esze Tamás Laktanya és a Híradó úti autóbusz forduló szomszédságában. Egy lépéssel távolabbról nézve pedig egy 7 ágú csomópont (Téglaház út, Kápolna utca, Huszár utca, Hóman Bálint út, Ambró Ferenc utca, Újhegyi út, és a volt Laktanya feltáró útja) egyik szegletében található. Átalakuló területek veszik körül: a közelmúltban épült fel szomszédságában a Dunakanyar Kézilabda Akadémia, valamint a Laktanya területére a terv szerint jövőben várhatóan új városrész épül.

A váciak már most nehezen viselik a beépítési tempót, és már most jelentősen megnőtt a forgalom az elmúlt évekhez képest – hangzott el a közmeghallgatáson, melyet egyébként nem közvetített élőben Vác Városa, és azóta sem vetítette le az ES TV, mert mint kiderült nem is rögzítették a teljes közmeghallgatást, mert magyarázatuk szerint erre nem vonatkozik a szerződésük. Megjegyzendő, hogy számos településen élőben is közvetítik, és a helyi televízió is műsorra tűzi az egyébként rendkívüli ülésnek minősülő eseményt.

Így néz ki jelenleg a Híradó tér és környéke – Fotók: 0627.hu/GRT

A Kápolna utca és Téglaház út közötti terület, a tömböt határoló harmadik utcáig, a Kovács Ottó utcáig, még nem épült be, de a beépítés megkezdődött. A tágabb területen kertvárosias lakóövezetben, szabadon álló beépítési módban, F, vagy F+T szintszámú családi házak állnak. A kérelemmel érintett telkek a földhivatali nyilvántartásban „kivett üzemi terület”, valamint „kivett közterület”, melyek belterületen, közműterület építési övezeti besorolásban, lakóterületek és a régi laktanya között fekszenek, természetvédelmi korlátozással a tömb nem érintett. A településszerkezeti terv a tervezési terület tömbjét az érintett telkek kivételével „Kertvárosias lakóterület” területfelhasználási egységbe (Lke) sorolja. A tervezéssel érintett telkek Különleges közmű övezetbe vannak sorolva. A tervezési terület lakóterületté és zöldterületté módosításához Településszerkezeti tervet (a továbbiakban: TSZT) is módosítani kell. A módosítás indoklása szerint a közmű terület kertvárosias lakóterületté és zöldterületté módosításával a terület karaktere változik, intenzitása minden paraméter tekintetében nő, felhagyott jellege megszűnik, a terület beilleszkedik a Deákvár, Szent Mihály-dűlő városrészbe.

Ebben az anyagban a teljes laktanya területére vonatkozó elképzelést is találni

 

4. 2022. 07. Vácon a Paduc utcában újabb 82 lakásos társasházat épít Matkovich Ilona fia, Pajor Dániel

Júliusban is foglalkozott ingatlan üggyel a testület, igaz ekkor kicsit messzebb, nem a laktanya, hanem a város másik felén.

Ekkor került a grémium elé Matkovich Ilona polgármester fia, Pajor Dániel kérelme, aki a GEO ART TEAM cégével a Paduc utcába tervez egy 82 lakásos társasházat, amiről az ott élők semmit sem tudnak a mai napig sem. Erről itt írtunk korábban. Az ügyben legfrissebb információink szerint azóta sem hívtak össze semmilyen társadalmasítási célú lakógyűlést, tájékoztatót.

5. 2022. 09.21. 1620/33 és 1620/38 – az egymilliárd forintos értékesítési terv

Tavaly szeptember 21-én aztán egy nagyobb léptékű előterjesztést hozott a testület elé a Matkovich Ilona vezette baloldali többségű testület. Ekkor próbálták először a 1620/33, valamint a 1620/38 hrsz- ú ingatlanokat értékesítésre jelölni. Az erről készített videót itt láthatják. A mostani újabb videóban pedig azt járjuk körbe, hogy mi vezetett oda, hogy tavaly szeptembertől csak idén januárra sikerült a két értékes területet értékesítésre jelölni.

Két fontos momentum volt ebben. Az egyik, hogy az ügyet tárgyaló szakbizottság, a Molnár Nándor vezette Gazdasági Bizottság sem novemberben, sem januárban nem támogatta a tervezett eladást. Ennek ellenére bekerült a testület elé. De nemcsak ez akasztotta meg a folyamatot, hanem az is, hogy mivel ezzel több hónap elment, az eredetileg meghatározott dátumot, mely arra vonatkozik, hogy a befektető/érdeklődő/lehetséges pályázó majd mikorra lesz kész az ide tervezett felépítménnyel, legutóbb januárban kitolták, 2028.12.31.-ig.

Novemberben és most a legutóbbi ülésen is parázs vitához vezetett a gazdasági bizottság elutasítása ellenére a testület elé hozott értékesítés terve, és az is, hogy legutóbb már nem is csatolták a képviselők anyagához, és a városi honlapra feltöltött előterjesztéshez sem a szakbizottság elutasító döntését, annak hátterét, és egyéb eddig megszokott dokumentumokat. Matkovich Ilona polgármester magyarázata szerint mindez a képviselők számára fenntartott felületen elérhető, ám mint arra Csereklye Károly képviselő rámutatott, az nem nyilvános, így sem a lakosok, sem a sajtó nem értesülhetett volna erről, ha ezt az ülésen maga Csereklye Károly nem ismerteti.

A vitát az is tovább dagasztotta, hogy a kormánypárti képviselők szerint nem ad tájékoztatást Vác vezetése arról, mik a pontos fejlesztési célok a területen, melyet most több mint egymilliárd forint értékben értékesít a város, e jelek szerit mindenáron. Ahogy arra sem kapott választ Pető Csilla (Fidesz-KDNP), hogy kivel folytat belső levelezést Matkovich Ilona, akivel úgy ítélték meg hogy több időre lesz szükség a felépítmény megvalósításához.

Csereklye Károly viszont úgy tudja, Kiss Zsolt alpolgármester biztosan tudja, ki a befektető, hangzott el a legutóbbi képviselő-testületi ülésen.

A felsorakoztatott ellenérvek, a gazdasági bizottság elutasítása ellenére természetesen átment a javaslat a baloldal többsége miatt. Míg novemberben a 1620/38 hrsz. esetében 9 igen 2 nem 3 tartózkodással, addig a januárra átcsúszott 1620/33-as helyrajzi számú ingatlan értékesítésre jelölését 10 igen nulla nem 3 tartózkodás mellet fogadták el.

Gerzsenyi-Raczkó Tímea