SIGRAY ISTVÁN: KÁPTALAN UTCA 16. ÜGYÉBEN MATKOVICH NEM BONTOTTA KI AZ IGAZSÁG MINDEN RÉSZLETÉT

Matkovich szokásos vasárnapi bejegyzésében azt állította, hogy Papp László a gyűjteményével együtt jogcím nélkül tartózkodik a Káptalan u. 16-ban. Hasonló tartalmú szöveg jelent meg  Vác város honlapján.

Ez önmagában igaz állítás, csakhogy, mint oly sokszor, az igazság minden részletét nem bontották ki.

A tények ugyanis a következők: a nevezett ingatlanra kötött szerződés ez év február 24-én lejárt. A szerződés szeptember 30-ig való meghosszabbítását a testület februári ülésére  terjesztették elő. Az előterjesztést megelőzte a gazdasági és városfejlesztési bizottság határozata, amelyet az ülés jegyzőkönyvében  a 19. és 20. oldalán leírtak szerint  vita nélkül, egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett hét igen szavazattal elfogadtak.

A februári testületi ülés jegyzőkönyve szerint a szerződés meghosszabbításáról szóló napirendi pontot jegyző asszony indoklása szerint azért vették le a napirendről, mert a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  értesítette az önkormányzatot, hogy az épület vagyonkezelői jogát 90 napos határidővel felmondja.

Nyilván ilyen esetben tényleg nem comme il faut, alkalmasint nem is jogszerű az érintettek (a nemzeti vagyonkezelő és a majdani tulajdonos) egyetértése nélkül szerződést kötni. Ez tehát lehetne jogi kérdés.

A helyzet azonban – úgy tűnik – az, hogy a szerződés meghosszabbítása nem áll ellentétben az új tulajdonos és a jelenlegi tulajdonos szándékaival. Mindezt alátámasztja Papp László több nyilatkozata. Ha ez így van, akkor a mostani kilakoltatási kísérlet egyedül a jelenlegi városvezetés projektje, amelyet nem a jegyző által jelzett együttműködési kényszer, hanem politikai döntés motivált.

Az 1224/2022. (IV. 7.) Korm. határozat melléklete

Ha ez így van, akkor fel lehetne tenni számtalan kérdést.

  • Fel lehetne tenni a kérdést jegyző asszonynak, hogy túllépett-e egy politikai döntés érdekében a hatáskörén? Ő ugyanis nem politikus, az ő feladata a törvényesség felügyeleténél véget ér.
  • Fel lehetne tenni a kérdést a városvezetésnek, hogy miféle előnye lenne vélelmük szerint Vác városának abból, ha néhány hónapra kiüríttetnek egy kulturális értékekkel teli ingatlant, amely ingatlan fölött emberi számítás szerint nem fognak a közeljövőben diszponálni?
  • Fel lehetne tenni azt a kérdést is, hogy rendben van-e egy politikai döntést jogi köntösbe bújtatni?

Sok további kérdés is lenne, azonban Karinthy szabadalmi irodáról szóló karcolata tökéletes leírását adja a történet strukturális felépítésének. Karinthy zsenialitásához nem igazán való bármit is hozzátenni.

Azért valamit mégis… Én egy kicsit irigylem Karinthyt. Az ő szabadalmi iroda ügyintézőinek ugyanis egyike sem volt Vác városának első embere.

MATKOVICH ILONA: ÉN VAGYOK A VÁROS ELSŐ EMBERE, ITT AZ TÖRTÉNIK, AMIT ÉN AKAROK!