A kora esti égen a Nagy Medve „lábainál” vonul el az üstökös – várjuk olvasóink fotóit

A NEOWISE űrteleszkóp által 2020. március 27-én felfedezett C/2020 F3 (NEOWISE) nevű, retrográd irányban 5-6000 évi keringési idejű üstökös a július végi napokban látható a legfényesebbnek az éjszakai, illetve a hajnali égbolton. Várjuk váci olvasóink fotóit e csodás jelenségről, kár lenne kihagyni, hiszen legközelebb már csak évezredek múlva tér vissza.

Az üstökös pályája a Naprendszerben és első észlelése (piros pontok jelzik az elmozdulást az állócsillagokhoz képest) – Wikipedia

Jó hír az észlelőknek, hogy az üstökös „naptávolsága” július 19-én eléri a 30 fokot, így láthatósága napról-napra fokozatosan javul, július 15-étől az üstökös már a kora esti égen is észlelhető.

A NEOWISE-üstökös azonosításához nagyon jól használható a Sky and Telescope keresőtérképe, amely megmutatja a kométa útját a júliusi égbolton.

Az üstökös hajnali láthatóságának alakulását jól mutatja Majzik Lionel ábrája – Fotó: mcse.hu

A hónap utolsó harmadában a Nagy Medve „lábainál” vonul el az üstökös, a kora esti égen ott próbálkozhatunk a megfigyelésével.

A kora esti égen próbálkozzunk megfigyelésével – Fotó: mcse.hu

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös magját az infravörös tartományban mértek alapján körülbelül 5 kilométeresre becsülik, ebből áramlanak a Nap melege által felszabadított gázok, így keletkezik az üstökös látványos kómája és csóvája.

A magot a csillagászok „piszkos hólabdának” nevezik, aminek hatvan százaléka gyakorlatilag légüres tér lehet. A friss üstökös-megfigyelések száraz, poros vagy sziklás felszínt mutatnak, ami arra utal, hogy a hólabda jegének zöme a kéreg alatt rejtőzhet.

A külső Naprendszerben az üstökösök fagyott állapotban vannak, és kis méretük miatt rendkívül nehéz őket a Földről észlelni. Ahogy aztán a keringése során egy üstökös megközelíti a belső Naprendszert, a napsugárzás hatására a víz, a megfagyott gázok és más illékony anyagok párologni kezdenek és kiáramlanak a magból. Az így kiáramló porok és gázok hatalmas, de rendkívül ritka légkört alkotnak az üstökös körül, amelyet kómának neveznek.

A porrészecskék hamar elszakadnak a gázoktól, és a Nap sugárzásának nyomása, valamint a napszél hatására egy óriási csóvát alkotnak, ami mindig a Nappal ellenkező irányba mutat.

Az üstökös látszólagos útja a csillagos égen – Fotó: Wikipedia

Az üstökös láthatósága július közepéig még a hajnali égen kedvezőbb, ezt követően már a kora esti égen lesz egyre jobban észlelhető. A Naptól való távolsága tovább nő, ezzel egyidejűleg azonban fényessége csökken, de minden bizonnyal még hetekig érdekes égi látnivaló lesz. (Látványos hazai üstökösképek: eszlelesek.mcse.hu)