Közterület felügyelők értekezlete volt a Váci Rendőrkapitányságon

Váci Rendőrkapitányság vezetője Latorovszky Gábor rendőr alezredes  2017. március 3.-án munkaértekezletre hívta meg a kapitányság illetékességi területén szolgálatot ellátó közterület felügyelőket és az egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyeket. Az értekezleten Dr. Horváth Imre r. alezredes kapitányságvezető-helyettes köszöntötte a megjelenteket és röviden értékelte az elmúlt év közbiztonsági-, bűnügyi és közlekedésbiztonsági helyzetét illetve a rendészeti feladatot ellátó személyek által elvégzett szakmai munkát. A közterület felügyelők és a mezőőrök az elmúlt évben több sikeres és eredményes intézkedést hajtottak végre önállóan illetve a polgárőrökkel, rendőrökkel közösen. Szolgálatuk hozzájárult a lakosság biztonságérzetének erősödéséhez.
       
       

Az értekezlet második felében a kapitányság munkatársai tartottak szakmai elméleti  előadásokat, szabálysértési, rendészeti témakörökben illetve gyakorlati intézkedéstaktikai képzésben részesítették a jelen lévőket.  A lehetőség teremtődött a tapasztalatokat megosztására illetve a  felmerült kérdések is megválaszolásra kerültek. Végezetül az együttműködés további lépeseinek egyeztetésére is sor került.