MEGÁLDOTTÁK A PÜSPÖKVÁC LÁTOGATÓ- ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT JÓ PÁSZTOR KÁPOLNÁJÁT

A kora tavasszal átadott PüspökVác Látogató- és Rendezvényközpontban november 10-én elérkezett az ideje az intézményhez tartozó Jó Pásztor-kápolna megáldásának.

A rendezvényközpont részeként a kápolna elsősorban a lelkigyakorlaton résztvevők, zarándoklatra érkezők számára biztosít imádkozásra, szentmise bemutatására alkalmas helyet.

Fotó: Ribáry Zoltán
Fotó: Ribáry Zoltán

A PüspökVác Látogató- és Rendezvényközpont 2023. áprilisában nyílt meg a Váci Püspöki palota egykori gazdasági épületének teljes újjáépítését és átalakítását követően. A központban 150 fő befogadására alkalmas rendezvényterem működik, teljeskörű rendezvényszolgáltatással, saját főzőkonyhás cateringgel, valamint itt fogadják a Püspöki palotába érkező látogatócsoportokat is. Az épületegyütteshez kapcsolódik a Migazzi Vendégház, ahol szekciótermek és szálláshelyek is bérelhetők.

A rendezvényközpont egyházi és világi vendégeket, képzéseket és rendezvényeket egyaránt fogad. A lelkigyakorlaton résztvevők vagy zarándoklaton ide betérők számára mostantól fogva látogatható lesz a Jó Pásztor-kápolna, amely az épület belső udvarából nyílik. Kialakítását tekintve egyszerű, letisztult képet nyújt, a rendezvényközpont szívében található tér. Ajtaja melletti nagy kerek opálüveg ablaka a halott Krisztust magába fogadó barlang feltámadáskor megnyíló bejáratára emlékeztet. Egyszerre engedi be a fényt és zárja ki a külvilágot azok számára, akik imádságra térnek be a kápolnába.

Fotó: vaciegyhazmegye.hu

A kápolnát november 10-én szentmise keretében áldotta meg Marton Zsolt megyéspüspök. A szentmisén részt vettek a Váci Székeskáptalan tagjai, az egyházmegye esperesei, szakpasztorációs referensei, a Vácon szolgálatot teljesítő atyák, valamint az egyházmegye központi intézményeinek vezetői és munkatársai.

A szertartás kezdetén Marton Zsolt megáldotta a vizet, amellyel meghintette a jelenlévőket, a falakat és az új oltárt. Az igeliturgia elején megáldotta az ambót, ahonnan Isten igéjét olvassák fel a szertartások alatt. „Az igazi imádók lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát” – idézte a püspök szentbeszédében a Szentírást. De akkor miért van szükség épített helyre? – tette fel a kérdést.

Így fogalmazott: „Az ember ősi vágya az Istennel való találkozás. Igényli, hogy legyen egy különleges hely erre a találkozásra. Példa erre a pogány rítustól kezdve a kereszténység megszületéséig a különböző kultuszhelyek létesítése. Meg akarjuk érinteni a megérinthetetlent, látni szeretnénk a láthatatlant. Ezért építünk oltárt, vesszük körbe díszekkel a liturgikus teret, ezért van szent hely, ahol a világtól elvonulva, bensőséges módon tudunk találkozni Istennel. Az oltár a köztünk élő Krisztust fejezi ki és azt az örök hálát, amelyet Krisztus értünk vállalt áldozatáért szeretnénk kifejezni a szentmise bemutatásával.

Fotó: vaciegyhazmegye.hu

Legyen közöttünk Isten, legyen ez a hely Isten hajléka mindazok számára, akik most jelen vagyunk, akik majd itt fognak imádkozni. Legyen a Jó Pásztor a pártfogója ennek a helynek és mindazok életének, akik ide betérnek a jövőben”.

Ezt követően került sor az oltár felszentelésére, amelynek során a megyéspüspök a Mindenszentek litániáját követően elimádkozta a fölszentelő imát, majd krizmával megkente a teljes oltárlapot. Ezt követte az oltár tömjénezésének szertartása, végül pedig az új oltáron terítőt, keresztet és gyertyatartókat helyeztek el, amelyeken meggyújtották a Krisztus világosságát jelző gyertyákat, valamint kivilágították az egész kápolnát. Az Eukarisztia liturgiáját követően a püspök az Oltáriszentséget ünnepélyesen elhelyezve felavatta a tabernákulumot. Forrás: vaciegyhazmegye.hu

***

A PüspökVác Látogató- és Rendezvényközpont annak az összességében több mint 4 milliárd forintos címzett állami támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg, amiből jelenleg is tart még a székesegyház történelmi léptékű belső felújítása.