NYÁRI LELKISÉGI PROGRAMOK LELKIGYAKORLATTÓL A KRAKKÓBA TARTÓ GYALOGOS ZARÁNDOKLATIG

Az alsóvárosi egyházközség augusztus 11 – 13. között lelkigyakorlatot szervez a korábbi itteni, jelenlegi nagymarosi plébánossal, Csáki Tibor atyával a ciszterci nővérek kismarosi apátságába, a jelentkezési határidő június 11.

A péntek délutántól vasárnap délig tartó lelkigyakorlaton Tibor atya előadásait követően a szent ignáci szemlélődő imamód és a bibliodráma segítségével mélyülhetnek el a résztvevők a Szentírás történeteiben.
További információ és jelentkezés az mfodoreva@gmail.com email címen és a 06-30-747-7512-es telefonszámon.

A sződligeti szalvatoriánus szerzetes közösség az idén (július 7 – 15-ig) újra zarándoklatot szervez Magyarországról, Hidasnémetiről az Isteni Irgalmasság Bazilikájába, Krakkóba. A napi gyalogos táv kb. 30 km, útközben imádság, éneklés, elmélkedések segítik az elmélyülést. A jelentkezési határidő június 30., további tudnivalókról a www.salvator.hu és a www.mercy-pilgrim.eu honlapokon lehet tájékozódni.

A Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza monostort 1987-ben alapították (1993-tól apátság). A Boldogasszony Háza Alapítvány Egészségügyi Szolgáltatása nagyszámú mozgásszervi beteg gyógyulását szolgálja.

A Ciszterci Nővérek Kismarosi Monostorának szerzetesélete a szerzetesrendek állami feloszlatása után 1955-ben “pia unio” jogi státusszal kezdődött el. Hivatásukhoz kétszeri bebörtönzés ellenére hűségesek maradtak, míg a Ciszterci Rend Generális Apátja a Szentszéktől kapott speciális fakultások birtokában 1987. augusztus 14-én kánonjogi érvényességgel is megalapította az Annuntiatioról nevezett Monostort. Az ünnepélyes fogadalmat 1987. augusztus 15-án, a perjelnőnek kinevezett Tímár Ágnes kezébe újították meg a nővérek.

A politikai helyzet változásakor, Paskai László bíboros, esztergomi érsek – akinek egyházmegyéjéhez tartozott akkor a Monostor – , az alapításhoz hozzájárult. Az 1989. november 16-i Rendi Szinódus a Monostor teljes jogú inkorporálásához hozzájárult és ezt a Szentszék jóváhagyta. A Monostor Konstitúcióját a Szentszék 1990. március 19-én jóváhagyta. Az 1993. március 27-i Rendi Szinódus a Monostor apátsági rangra emeléséhez hozzájárult és a Generális Apát, Dr. Zakar Polikárp a Monostort 1993. április 12-én apátsági rangra emelte.

Monostorukhoz tartozik a faluban működő Ciszterci Orvosi Rendelő, amely segíti a környéken élők mozgásszervi betegségeinek gyógyítását. Az egészségügyi szolgáltatást a Boldogasszony Háza Alapítvány támogatja. Az együttérzésből megszülető irgalom, odafordulás a szenvedő emberhez tanúságtétel a szeretetből fakadó szolidaritás változatlan értékéről.